Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos praktikos ataskaitos
Raštvedybos praktikos ataskaitos

(4 darbai)

Gamybinės praktikos ataskaita: aviacijos kompanija UAB "Aviabaltika"Įvadas. Vidinė ir išorinė įmonės analizė; eksportas/importas. Organizaciniai pagrindai. Susikūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Parduodami gaminiai/teikiamos paslaugos. Svarbūs pokyčiai per pastaruosius 3-5 metus. Samdomų darbuotojų (tarnautojų) skaičius. Vadovų kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas, kvalifikacija, specialybė). Darbininkų (tarnautojų) kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas). Finansavimo šaltiniai. Vartotojai. Eksportas. Tiekėjai. Ekonominė, politinė, teisinė aplinkos. Konkurentai. verslo demografija rajone. Verslo priežiūros institucijos. Marketingo veikla įmonėje. Vartotojo analizė. Konkurentų analizė. Kainų politika ir strategija. Rėmimo (populiarinimo) rinkos komunikacijos politika ir strategija (reklama, parodos, asmeninis pardavimas ir kita). Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: archyvavimasĮvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su dokumentacijos tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, taip pat įgyti žinių ir praktinių įgūdžių apie dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą archyve. Dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų registravimas ir tvarkymas. Parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Bylų sudarymas, įmonės (padalinio) dokumentacijos planas. Bylų tvarkymas. Dokumentų saugojimo vieta ir saugojimo būdai. Laikino saugojimo dokumentai. Ilgo saugojimo dokumentai. Nuolatinio (neriboto) saugojimo dokumentai. Perdavimo į įmonės archyvą terminai. Užbaigtų bylų apskaita, bylų apyrašų sudarymas. Dokumentų saugojimas archyve. Išvados. Skaityti daugiau
Praktikos ataskaita: statybos įmonėĮvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimas. Įmonės veiklą reglamentuoja. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Pareiginiai nuostatai. Informacijos srautai. Posėdžių ir pasitarimų organizavimas. Įmonės dokumentų valdymo sistema. Tradicinių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Profesinio darbo ir profesinio bendravimo įgūdžių tobulinimas. Etiškas ir kultūringas elgesys. Darbo drausmė. Vidaus tvarkos taisyklės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Praktikos darbas: įmonės raštvedybos sistemos analizėTrumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų kelias. Dokumentų apyvarta. Oficialūs įmonės dokumentai. Pasiūlymų rengimas. Pasiūlymų viešiesiems konkursams rengimas. Pasiūlymų neviešiesiems konkursams rengimas. Sutarčių rengimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas. Dokumentų saugojimas. Pagrindinė oficialių dokumentų saugykla. Nenaudotinų dokumentų žymėjimas. Oficialių dokumentų išdavimo iš pagrindinės saugyklos tvarka. Archyvinė oficialių dokumentų saugykla. Išdavimo iš archyvinės saugyklos tvarka. Išvados ir pastabos. Priedai. Skaityti daugiau