Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos referatai
Raštvedybos referatai

(94 darbai)

Asmens bylos dokumentaiĮvadas. Asmens bylos samprata. Dokumentų, esančių byloje, vidaus aprašas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Charakteristika. Asmens kortelė. Asmens byla. Prašymas. Praktinė dalis: Gyvenimo aprašymas, Motyvacinis laiškas, Įsakymas, Prašymas. Administratoriaus pareigybės nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Asmens bylos sudarymasĮvadas. Personalo dokumentų svarba, Asmens bylos dokumentai, Asmens byla, Dokumentai, kurie yra saugomi darbuotojo asmens byloje, Asmens bylos formavimo, pildymo ir papildymo tvarka, Darbuotojų įskaitos lapas, Darbuotojų įskaitos lapo skiltys, Saugojimo sąlygos. Prašymas dalyvauti konkurse; Gyvenimo aprašymas; Motyvacinis laiškas ; Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas; Pareigybės nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje (2)Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje. Dokumentų saugojimas. Dokumentų saugojimo terminai. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Bendrosios pastabos. Rodyklė. Skaityti daugiau
Business correspondenceDarbas anglų kalba. Verslo korespondencija. Introduction. "Golden rules". Essential letter writing strategies and tips. Business letter. Business letter writing tips. Recommendation letters. Recommendation letter tips and strategies. Resume. Resume writing tips and strategies. Resume cover letters. Resume cover letter writing tips. Skaityti daugiau
Dalykinės komunikacijos reikšmė formuojant įmonės įvaizdįĮvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Išorinė komunikacija organizacijoje. Verbalinė komunikacija. Dalykinė komunikacija. Dalykinių laiškų reikšmė įmonės įvaizdžiui. Ryšių su visuomene organizavimas. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene būdai. Ryšiai su žiniasklaida. Tarptautinio protokolo svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykinės komunikacijos reikšmė, formuojant įmonės įvaizdį (2)Dokumentų valdymo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, kokia yra dalykinės komunikacijos reikšmė, formuojant įmonės įvaizdį. Dokumentas ir jo skirstymas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Įsakymas. Nutarimas, sprendimas. Potvarkis. Dokumentacijos svarba formuojant įmonės įvaizdį. Išvados. Skaityti daugiau
Dalykiniai raštaiDarbo tikslai, uždaviniai. Dalykiniai raštai. Dalykiniai laiškai. Blankas. Laiško data. Gavėjo įvardijimas (vardas) ir adresas. Įžanginis kreipinys. Pagrindinis laiško tekstas. Parašas. Užrašas ant voko. Laiškų rūšys. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Die BestellungDarbas vokiečių kalba apie užsakymą. Die Einführung. Die Bestellung. Die Bestätigung. Fazit. Skaityti daugiau
DokumentaiĮvadas. Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Trumpumo, tikslumo, aiškumo principas. Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Praktinė dalis. Dalykinis raštas. Raštas-paklausimas. Tarnybinis pranešimas. Aktas. Įsakymas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentas mano gyvenimeĮvadas. Asmeniniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Elektroniniai dokumentai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dokumentas mano gyvenime (2)Dokumentotyros referatas. Dokumentas. Buitinių dokumentų grupė. Gimimo liudijimas. Spaudinys. Moksleivio pažymėjimas. Lietuvos respublikos piliečio pasas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Vairuotojo pažymėjimas. Brandos atestatas. Padėkos raštas. Lietuvos junior achievement diplomas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Studijų sutartis. Banko kortelė. Mokymo ir informaciniai dokumentai. Mokslo – populiarieji dokumentai. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Dokumentų derinimas ir tvirtinimasDokumentų rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumentų derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo reikšmė. Informacinių vidaus dokumentų formuliaras. Materialinių vertybių inventorizacijos aktas. Įsakymas dėl mokymosi atostogų. Raštas – užsakymas pirkti prekes. Pareigybės nuostatai (įrašyta tvirtinimo, derinimo ir supažindinimo žyma). Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų derinimas ir tvirtinimas (2)Įvadas. Dokumentų rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumento derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumento derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo dokumentinė reikšmė. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Dokumentų derinimas ir tvirtinimas (3)Įvadas. Dokumento rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumentų derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo dokumente esmė. Išvados. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Dokumentų rekvizitai ir jų įforminimo reikalavimaiĮvadas. Dokumentų rekvizitai ir jų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Praktinė dalis. Protokolo pavyzdys su dviem darbotvarkės klausimais. Rašto pavyzdys. Įsakymo pavyzdys. Gyvenimo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų rengimas ir įforminimasPersonalo vadybos procesas. Personalo dokumentai. Valdymo ir raštvedybos santykis. Dokumentų klasifikavimas. Veiklos dokumentų sistema. Pagrindiniai veiklos dokumentai: Organizaciniai dokumentai, Tvarkomieji dokumentai, Personalo dokumentai, Apskaitos dokumentai, Informaciniai dokumentai, Norminių dokumentai, Verslo dokumentai. Dokumentų rekvizitai. Pavyzdžiai. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų rengimas ir įforminimas (2)Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Skaityti daugiau
Dokumentų tekstų ypatybėsDokumentu tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų tekstų ypatybės (2)Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumentų teksto skirstymas. Dokumentų teksto išdėstymas. Santrumpos, jų rūšys. Konkretiems dokumentams keliami reikalavimai. Komerciniai laiškai. Protokolas. Aktas. Įsakymas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Tarnybinis pranešimas. Raštas-paklausimas verslo įmonei apie gaminamą produkciją. Dokumentų perdavimo aktas. Įsakymas dėl darbuotojų skatinimo. Dalykinis raštas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų tekstų ypatybės (3)Įvadas. Dokumentų tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumento teksto išdėstymas. Dokumento teksto skirstymas. Konkrečių dokumentų teksto ypatumai. Komerciniai laiškai. Protokolas. Aktas. Įsakymas. Išvados. Skaityti daugiau
...