Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos namų darbai
Raštvedybos namų darbai

(85 darbai)

Asmeniniai raštai: kvietimai, skelbimai, žinutės, atvirukai. Pavyzdžių komentarasĮvadas. Kvietimai. Skelbimai. Žinutės. Atvirukai. Išvados. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos RespublikojeArchyvinių dokumentų saugojimas. Rodyklė. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Hansabankas"Įvadas. Akcinės bendrovės "Hansabankas" charakteristika. Dėl kasmetinių atostogų. Ekonomisto pareigybės nuostatai. Dėl informacijos suteikimo. Dėl išankstinio vietų rezervavimo. Įgaliojimas dėl programinės įrangos atsiėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Skaičiavimo aparatų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados. Priedai (5): AB "Hansabankas" struktūra. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Gyvenimo aprašymas. Garantinis dokumentas. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: prekyba buities technikaĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės charakteristika. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas. Dėl darbo užmokesčio sumažinimo. Buhalterio pareigybės nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Įgaliojimas. Dėl sutarčių sudarymo. Pažyma apie gautas pajamas. LCD televizoriaus nurašymo aktas. Komercinis pasiūlymas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Bylų perdavimo aktas. Išvados. Priedai (Pavaldumo schema. Dokumentų registrų sąrašas. Rekomendacija dėl įdarbinimo). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Lidgena"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Lidgena" charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl įsidarbinimo. Įgaliojimas. Dėl kompiuterių perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Lidgena" darbuotojų susirinkimo protokolas. Nešiojamos užtvaros nurašymo aktas. Priėmimo - perdavimo aktas. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Mineraliniai vandenys"Dokumentų valdymo savarankiškas rašto darbas - projektas. Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tarka. Darbuotojai rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės, įstaigos ar organizacijos archyvas. Bylų apyrašas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl bendrovės veiklos nuostatų pakeitimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Dėl bendradarbiavimo. Dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Darbuotojų kolektyvo susirinkimo protokolas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Įgaliojimas dėl sutarties įforminimo. Pareiginiai nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Priedai (1). Išvados. Skaityti daugiau
Darbas su dokumentaisDarbas su dokumentais. Siunčiamos korespondencijos tvarkymo schema. Įstaigoje parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Skaityti daugiau
Dokumentai (4)Blankai. Blankas skirtas korespondencijai su užsienio įmonėmis. Įsakymai. Skaityti daugiau
Dokumentai (5)Įvadas. Dokumento sąvoka. Personalo dokumentai. Darbo sutartis. Prašymas priimti į darbą. Personalo įsakymai. Socialinio draudimo pažymėjimas. Asmens kortelė. Asmens byla. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų rengimas ir įforminimas (4)Blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. 1 priedas, paso kopija. 2 priedas, rekomendacija. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Inventoriaus nurašymo aktas. Akcininkų susirinkimo protokolas. 1 priedas, akcininkų susirinkimo dalyvių sąrašas. Akcininkų susirinkimo protokolo išrašas. Atsakomoji pažyma. Jai atsakomoji pažyma. Iniciatyvinis raštas. Skaityti daugiau
Dokumentų apžvalga: UAB "Langemė"Įmonės charakteristika. Registracijos žurnalai. Dokumentų apžvalgos priedų sąrašas. Blankai: įstaigos siunčiamųjų ir įstaigos rengiamų dokumentų blankas; įsakymų blankas. Personalo dokumentai: rekomendacija; motyvacinis laiškas; prašymas dėl priėmimo į darbą; prašymas dėl atleidimo iš darbo. Teisės aktais tvirtinami dokumentai: buhalterio pareigybės nuostatai. Teisės aktai: veiklos įsakymas; priėmimo į darbą įsakymas. Įstaigos siunčiami ir įstaigos rengiami dokumentai: atsakomasis raštas; iniciatyvinis raštas; pažyma apie gautas pajamas; susirinkimo protokolas; komisijos surašytas aktas; dviejų asmenų surašytas aktas. Skaityti daugiau
Dokumentų organizavimasĮvadas. Dokumentai ir jų organizavimas. Dokumentų sąvoka ir jų reikšmė. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Bylų apskaita ir dokumentų ekspertizė. Verslo korespondencijos reikšmė. Gyvenimo CV. Motyvacijos laiškas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (14)Dėl akcijų pirkimo. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl susitikimo laiko. Uždarajai akcinei bendrovei "Asveja". Dėl kompiuterinės technikos remonto. Skaityti daugiau
Dokumentų rekvizitaiDokumentų rekvizitai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Specialioji žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento registracijos numeris. Adresatas. Dokumento tekstas. Dokumento suderinimo žyma. Susipažinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Skaityti daugiau
Dokumentų rinkinys: UAB "Swedbank"Įvadas. Europass CV. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Finansininko pareiginiai nuostatai. Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas. Posėdžio protokolas. Posėdžio protokolo išrašas. Raštas dėl siūlomo projekto. Atsakomasis raštas dėl posėdžio. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymasKas dabartiniu metu Lietuvoje formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką, nustato dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus? Apibūdinkite įstaigos rengiamus dokumentus ir teisės aktus. Kas būdinga raštams? Išvardinkite raštų rūšis, rekvizitus, paaiškinkite raštų teksto ypatybes. Kaip nurodomi pridedami dokumentai dokumento tekste? Kaip įforminamas dokumentų išrašas? Kur registruojami įmonės dokumentai? Kas nustato registrų sąrašą? Išvardinkite dokumentų bylų antraščių reikalavimus. Kaip tvarkomi dokumentai, pasibaigus jų saugojimo terminui? Raštas dėl informacijos apie naujas žemės ūkio mašinas ir įrengimų linijas. Dėl gauto paklausimo iš akcinės bendrovės "xxx". Pažyma apie gautas pajamas. Nekokybiškos varškės ir sūrelių nurašymo aktas. Vadovaujančių darbuotojų pasitarimo protokolas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Prašymas išleisti akademinių atostogų. Prašymas priimti į darbą. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (12)Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Apibūdinkite dažniausiai vartojamus. Raštvedybos dokumentų spausdinimo reikalavimai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Pateikite pavyzdžių. Apibūdinkite raštus, įsakymus, potvarkius, aktus. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (13)Įvadas. Praktinė dalis. Europass gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bakalaurų grupės protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Dėl kvietimo dalyvauti parodoje. Raštas (atsakomasis). Dokumentacijos planas.Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (17)Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas. Dėl vardenio pavandenio priėmimo į darbą. Dėl asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Priėmimo ir perdavimo aktas. tarybos posėdžio. protokolas. Potvarkis. Dėl stažuotės Suomijoje ir Švedijoje. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Prašymas. Dėl atostogų suteikimo. Dėl taisyklių patvirtinimo. Vadybos posėdžio. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Skaityti daugiau
Dokumentų valdymas (9)Dokumentų valdymas Lietuvoje nuo seniausių iki dabarties laikų. Dokumentų valdymas tarpukario Lietuvoje. Dokumentų valdymas Lietuvoje 1940-1990 metais. Dokumentų valdymas po nepriklausomybės atkūrimo. Veiklos dokumentų sistema. Veiklos dokumentų rengimo reikalavimai. Veiklos dokumentų sistema. Dokumentų valdymo teisiniai pagrindai. Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Apibūdinkite raštus, protokolus, aktus, taisykles. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius. Skaityti daugiau
...