Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos rašiniai
Raštvedybos rašiniai

(2 darbai)

Dokumentų valdymas, bendrosios specialybės kalbos kultūraĮvadas. Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai (trumpumo, tikslumo, aiškumo principas). Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Norminių aktų reglamentuojančių dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvų darbą analizėDokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Aktas. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Valstybinė archyvų sistema. Valstybinė archyvų sistema. Valstybės archyvai. Dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita. Skaityti daugiau