Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos analizės
Raštvedybos analizės

(6 darbai)

Dalykinio susirašinėjimo raštų tarp Lietuvos įstaigų ir dalykinių laiškų užsienio partneriams palyginimasDalykinis susirašinėjimas tarp Lietuvos įstaigų ir susirašinėjimas su užsienio partneriais. Palyginimas. Skaityti daugiau
Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklėsDokumento rengimo ir įforminimo taisyklės. Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Rekvizitas. Rekvizitų įforminimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašas. Suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga viešojoje įstaigoje "Vaikų poilsis"Įvadas. Įstaigos veiklos aprašymas. Įstaigos struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemones. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įstaigos dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje: UAB "Vaigreda"Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Skaidula"Įvadas. UAB "Skaidula" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl materialiojo turto nusidėvėjimo. Įsakymas dėl Jakaterinos Fedotovos nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Komercinis pasiūlymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvada. Priedai (3). Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Vakarų laivų remontas"Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentu apyvartos schema ir aprašymas. (Gaunamų) dokumentų judėjimo schema. Gaunamų dokumentų registravimas ir vykdymas. (Siunčiamų) dokumentų judėjimo schema. Siunčiamų dokumentų rengimas, derinimas, pasirašymas ir registravimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau