Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos kursiniai darbai
Raštvedybos kursiniai darbai

(10 darbai)

Biudžetinės įstaigos vyriausiojo buhalterio pareigybės pasasBendroji dalis. Tikslai. Funkcijos ir pareigos. Informacija. Teisės. Atsakomybė. Papildymai ir pakeitimai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Dalykinis bendravimas: banko organizacijaĮvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir aptarti dalykinio bendravimo aspektus banko organizacijoje. Vidinė ir išorinė komunikacija organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Banko organizacijos nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai ir žiniasklaida. Tarnybinis etiketas banke. organizacijoje. Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė: UAB "Senukų prekybos centras"Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Kaip aš tvarkyčiau savo įmonės dokumentus. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Lydraštis. Atsakomasis raštas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie pelną. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Priedai (2). Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: žaislų gamyba UAB "Vespa"Įvadinė dalis. UAB "Vespa" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Įsakymas dėl Arūno Bivainio nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo (iniciatyvinis). Dėl bendradarbiavimo (atsakomasis). Dėl konferencijų salės rezervavimo. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Kvietimas. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Apibendrinimas. Priedai (4). Skaityti daugiau
Įmonės raštvedybos charakteristika: AB "SEB Vilniaus Bankas"Įvadas. "SEB Vilniaus Bankas" įmonės charakteristika. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Įsakymas. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl Jurgitos Avižinaitės įdarbinimo. Lydraštis. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Registrų sąrašas. Skaityti daugiau
Įmonės veiklos dokumentai: AB "Leitiva"Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Įstaigos dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojai rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės organizacijos archyvas. Pasiūlymai kaip pagerinti pasirinktos organizacijos dokumentų valdymą. Išvados. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma. Protokolas. Įmonės sandėlio patikrinimo aktas. Buhalterinių dokumentų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Skaityti daugiau
Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (4)Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Informaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Raštvedyba (8)Įvadas. Raštvedyba ir valdymas. Dokumento sąvoka. Dokumento unifikavimas. Popieriaus formatas. Formuliaras. Privalomi rekvizitai visų dokumentų. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Blankai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Įsakymas. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Potvarkis. Nutarimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Protokolas. Aktas. Raštai. Dalykinis laiškas. Pažyma. Organizacinių dokumentų įforminimas. Įgaliojimas. Pakvitavimas. Charakteristika ir rekomendacija. Prašymas. Gyvenimo aprašymas (CV). Sutartis. Asmens dokumentų įforminimas. Dokumentų apyvarta. Įmonės darbo organizavimo su dokumentais schema. Gautų dokumentų tvarkymas. Siunčiamųjų dokumentų tvarkymo eiga. Dokumentų registravimas. Gautųjų dokumentų registravimo žurnalas. Siunčiamųjų dokumentų registravimo raštas. Vidaus dokumento registracinis žurnalas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Kontroliuotinų dokumentų judėjimas vyksta pagal schemą. Organizacinių dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Skaityti daugiau
Tvarkomieji dokumentaiĮvadas. Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Dokumentų klasifikavimas, unifikavimas. Bendrieji dokumentai, jų sudarymo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai, blankai Dokumentų rekvizitai. Dokumentų blankai. Tvarkomieji dokumentai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau