Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos pristatymai
Raštvedybos pristatymai

(9 darbai)

Dalykinė korespondencijaPowerPoint pristatymas. Bendrosios dalykinių laiškų rašymo taisyklės. Dalykinio laiško struktūra. Blokinė dalykinio laiško struktūra. Antraštė. Modifikuota blokinė struktūra. Antraštė. Dalykinių laiškų rūšys. Pasiteiravimo laiškai. Atsakymai į pasiteiravimo laiškus. Pasiūlos laiškai. Reklaminės pasiūlos laiškai. Užsakymų laiškai. Skundų laiškai (reklamacijos). Atsakymai į skundų laiškus. Atsakymai į skundus gali būti. Neigiami. Iš dalies teigiami. Laiškai dėl neapmokėtų sąskaitų. Atsakymai į raginimus apmokėti sąskaitas. Padėkos laiškai. Sveikinimo laiškai. Užuojautos laiškai. Skaityti daugiau
Dokumentų apyvartos organizavimasPowerPoint pristatymas. Dokumentų apyvarta. Įstaigų dokumentus sudaro gauti dokumentai ir įstaigoje parengti (siunčiamieji ir vidaus). Dokumento atliekamos funkcijos. Raštinėje neregistruojami dokumentai. 3 dokumentų grupės, dalyvaujančios įstaigos dokumentiniame aprūpinime. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentai registruojami tokia tvarka. Gautų dokumentų registravimas, jų ir siuntų tvarkymas. Dokumentų indeksavimas. Gaunant dokumentą privalu. Siunčiant dokumentą privalu. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė. Dokumentų vykdymo terminų yra 2 rūšių. Kas kiek laiko primenama vykdytojui. Bylų formavimo bendros taisyklės. Darbuotojo asmens byloje dokumentai išdėstomi tokia tvarka. Bylos antraštė formuluojama atsižvelgiant į esminius bylų formavimo požymius. Dokumentų vidaus aprašas. Išvados. Skaityti daugiau
Dokumentų archyvavimasPowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Seniausi Lietuvos archyvai. Archyvistikos principai. Terminai ir sąvokos. Dokumentų saugyklos. Įstaigų, įmonių archyvai. Mūsų laikų archyvai. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų tvarkymas. Dokumentacijos planas ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma. Sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau
Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Marijampolės grūdai"Įvadas. Apie įmonę. Teorinės dalies užduotis. AB "Marijampolės grūdai" įmonės charakteristika. Praktinės dalies užduotis. AB "Siena" Kvietimas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo. Valdybos posėdžio protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perdavimo aktas ir priėmimo aktas. Prašymas dėl kambario nuomos. Pažyma apie gautas pajamas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų. Prašymas dėl kambario nuomos. Priedas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. AB "Siena" pardavėjo pareigybės nuostatai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Kaip rašyti gyvenimo aprašymąPowerPoint pristatymas. Gyvenimo aprašymas. Gyvenimo aprašymo svarbiausias reikalavimas. Keletas patarimų. Datos rašymas. Datos rašymas ilguoju būdu. Adreso rašymas. Telefonų, faksų numeriai. Asmeninė informacija. Darbo patirtis. Darbo patirties aprašymo pogrupiai. Išsamus darbo patirties aprašymas. Trumpojo darbo patirties aprašo pavyzdžiai. Išsilavinimas. Mokslinė ir pedagoginė veikla. Įgūdžiai ir sugebėjimai. Laisvalaikio pomėgiai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys. Skaityti daugiau
Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimasPowerPoint pristatymas. Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikacija. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Rekvizitai dokumentuose rašomi dviem būdais. Dokumentų blankai. Dokumentų rekvizitų įforminimas. Skaityti daugiau
Raštvedybos istorinė raida LietuvojePowerPoint pristatymas. Raštvedyba. Raštvedybos tikslas. Pradžių pradžia. Raštvedyba Lietuvoje. Rašomosios medžiagos. Lietuvos Metrika. Lietuvos Statutas. Lietuvos Metraščiai. Raštvedyba tarpukario Lietuvoje. Raštvedyba 1940-1990 metais. Raštvedyba po nepriklausomybės atkūrimo. Skaityti daugiau
Raštvedybos sistemos analizė: UAB "Eurogidas"PowerPoint pristatymas. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Siunčiami dokumentai. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Skaityti daugiau
Vizitinės kortelės (3)PowerPoint pristatymas. Vizitinės kortelės atsiradimas. Keitimosi vizitinėmis kortelėmis procedūra. Vizitinės kortelės būna. Asmeninės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Vizitinių kortelių dydis. Informacija vizitinėse kortelėse. Vizitinių kortelių gamyba. Vizitinių kortelių maketai. Išvados. Skaityti daugiau