Šperos.lt > Raštvedyba > Raštvedybos pavyzdžiai
Raštvedybos pavyzdžiai

(96 darbai)

Asmens vardu rašomi dokumentaiDokumentų pavyzdžiai: prašymas priimti į darbą; prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą; prašymas; prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo; pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Skaityti daugiau
Charakteristika ir rekomendacijaRekomendacija dėl vyriausiojo buhalterio pareigų. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Darbuotojo charakteristika. Rekomendacija. Dėl UAB "Raskila" pardavimų vadybininko pareigų. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: Elektrėnų gimnazija "Versmė"Dokumentų valdymo namų darbas. Įvadas. Elektrėnų "Versmės" gimnazijos charakteristika. Įsakymas dėl komandiruotės į Latviją. Mokytojo. Pareiginiai nuostatai. Dėl įsidarbinimo. Įgaliojimas dėl direktoriaus atstovavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kėdžių nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2008 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "BTA Draudimas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "BTA Draudimas" charakteristika. Įsakymas. Dėl nemokamų atostogų. Ekonomisto pareiginiai nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl boulingo takelių rezervacijos. Pažyma apie darbą. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Kompiuterių nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Kaprizas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Kaprizas" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas. Dėl atleidimo iš darbo. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. UAB "Kaprizas". Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kosmetinių medžiagų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Senukai"Dokumentų valdymo savarankiškas darbas - projektas. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Įsakymas dėl perkėlimo į administratorės pareigas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Uždarosios akcinės bendrovės "senukai" instruktavimo darbo vietoje instrukcijos (skambučių operatoriui). Dėl patalpų nuomos. Rekomendacija dėl vyresniosios administratorės pareigų. Pažyma apie pareigas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Tiekimo skyriaus darbuotojų sąrašas. Medžiagų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2010 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Dalykiniai laiškaiPasiteiravimo laiškas. Atsakymas į pasiteiravimo laišką. Užsakymą anuliuojantis laiškas. Pasiūlos laiškas. Reklaminės pasiūlos laiškas. Skundas. Atsakymas į skundą. Laiškas dėl neapmokėtų sąskaitų. Laiškas dėl kredito suteikimo. Laiškas derinant susitikimo laiką. Rekomendacinis laiškas. Padėkos laiškas. Laiškas prašant finansinės paramos. Užuojautos laiškas. Patvirtinimas kambario užsisakymo laiškas. Sveikinimo laiškai. Viešbučio užsisakymo laiškai. Motyvacinis laiškas. Skaityti daugiau
Dokumentai (2)Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Aktas dėl matavimo prietaisų patikrinimo. Mariaus Smilingio charakteristika. Darbo sutartis. Nutarimas dėl negyvenamų patalpų nuomos. Pajamų pažyma. Prašymas. Sprendimas dėl maršrutinių taksi paslaugų tarifų sustabdymo. Finansinė ataskaita apie paramos sąskaitos lėšų panaudojimą. Pareiškimas dėl drausminės nuobaudos. Įgaliojimas. Raštas Dėl skolos už telefono paslaugas. Rekomendacija. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas. Skaityti daugiau
Dokumentai (3)Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Deivydo Malinausko atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Rekomendacija Onai Petkevičienei. Skaityti daugiau
Dokumentų įforminimasĮsakymas. Nutarimas. Prašymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Protokolas. Buhalterio pareigybiniai nuostatai. Dokumentacijos planas. Skaityti daugiau
Dokumentų įforminimo pavyzdžiaiRekvizitai: Raštvedybos rekvizitų taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Informaciniai siunčiamieji. Informaciniai vidaus. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymai. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Nutarimas. Potvarkis. Informaciniai siunčiamieji. Raštas. Dalykinis raštas. Organizacijų įforminimo pavyzdžiai. Instrukcija. Įstatai. Taisyklės. Informacinių vidaus įforminimo pavyzdžiai. Aktas. Protokolas. Pažyma. Personalo dokumento pavyzdžiai. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą ir atleidimo. Asmenų dokumentų pavyzdžiai. Pareiškimas. Skundas. Pasiaiškinimas. Dokumento apyvarta. Registravimo žurnalai. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiaiCharakteristika ir rekomendacija. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas. Prašymas. Protokolas. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (10)Dokumentų perdavimo aktas. Potvarkis. Nutarimas. Blankas. Įgaliojimas. Pareiškimas. Atsakomasis raštas. Sprendimas. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (11)Įsakymas. Pažyma. Protokolas. Ataskaita. Iniciatyvinis raštas. Charakteristika. Prašymas priimti į darbą. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (12)Įsakymas dėl komandiruotės. Nutarimas Dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatai. Dėl vaikų žaidimo aikštelių remonto. Medžiagų nurašymo aktas. Nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą patikrinimo pažyma. Mokyklos atestacijos komisijos posėdžio protokolas. Įgaliojimas. Prašymas dėl atostogų. Gyvenimo aprašymas. Pardavimų vadybininko pozicija. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (13)Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Gyvenimo aprašymas (CV). Įgaliojimas dėl moksleivių matematikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Motyvacinis laiškas. Studijų kokybės vertinimo centro nuostatai. Nutarimas dėl raštvedybos reikalavimų metodinių nurodymų. Pažyma apie darbo užmokestį. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Raštas dėl akcijų pardavimo. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (15)Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl padėkų pareiškimo. Sprendimas dėl maršrutinių taksi paslaugų tarifų didinimo. Medžiagų nurašymo aktas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Pažyma apie darbą pamainomis. Įgaliojimas tvarkyti ir valdyti visą turtą. Rokiškio miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Premijos skyrimo tvarka. Tarnybinis pranešimas dėl Jono Jonaičio darbo. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Rekomendacija dėl Petro Petraičio priėmimo į magistratūros studijas. Petro Petraičio charakteristika. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (16)Prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Dėl baudžiamosios bylos siuntimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl komandiruotės į Telšius. Dėl dokumentų išdavimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle. Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (17)Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys). Skaityti daugiau
Dokumentų pavyzdžiai (18)Prašymas priimti į darbą. Prašymas priimti į darbą. Prašymas pasiaiškinti dėl drausmės pažeidimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo pažymėjimo išdavimo. Prašymas dėl medicininių paslaugų suteikimo sveikatos centre. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Tarnybinis pranešimas dėl pagalbinio darbininko darbo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinimas. Potvarkis dėl skyrimo pareigoms. Dėl skelbimo išspausdinimo. Gyvenimo aprašymas. Skaityti daugiau
...