Šperos.lt > Raštvedyba
Raštvedyba

(342 darbai)

ArchyvavimasLietuvos archyvo istoriniai bruožai. Pagrindiniai archyvistikos principai, terminai ir sąvokos. Dokumentų saugyklos. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. Įstaigos, įmonės dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų tvarkymas. Dokumentacijos planas ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Sąvokų žodynėlis. Skaityti daugiau
Asmeniniai raštai: kvietimai, skelbimai, žinutės, atvirukai. Pavyzdžių komentarasĮvadas. Kvietimai. Skelbimai. Žinutės. Atvirukai. Išvados. Skaityti daugiau
Asmens bylos dokumentaiĮvadas. Asmens bylos samprata. Dokumentų, esančių byloje, vidaus aprašas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Charakteristika. Asmens kortelė. Asmens byla. Prašymas. Praktinė dalis: Gyvenimo aprašymas, Motyvacinis laiškas, Įsakymas, Prašymas. Administratoriaus pareigybės nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Asmens bylos sudarymasĮvadas. Personalo dokumentų svarba, Asmens bylos dokumentai, Asmens byla, Dokumentai, kurie yra saugomi darbuotojo asmens byloje, Asmens bylos formavimo, pildymo ir papildymo tvarka, Darbuotojų įskaitos lapas, Darbuotojų įskaitos lapo skiltys, Saugojimo sąlygos. Prašymas dalyvauti konkurse; Gyvenimo aprašymas; Motyvacinis laiškas ; Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas; Pareigybės nuostatai. Išvados. Skaityti daugiau
Asmens vardu rašomi dokumentaiDokumentų pavyzdžiai: prašymas priimti į darbą; prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą; prašymas; prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo; pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimaiBendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai ir rekvizitų išdėstymo tvarka. Oficialiųjų dokumentų ypatybės. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai siunčiamieji dokumentai. Kitų dokumentų ir neoficialių raštų ypatybės. Pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos RespublikojeArchyvinių dokumentų saugojimas. Rodyklė. Skaityti daugiau
Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje (2)Bendrieji dokumentų saugojimo terminai Lietuvos Respublikoje. Dokumentų saugojimas. Dokumentų saugojimo terminai. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Bendrosios pastabos. Rodyklė. Skaityti daugiau
Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėBendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. kovo 3 d. įsakymo Nr.14 (nuo 1998 m. kovo 14 d.) (Žin., 1998, Nr.25 - 665) redakcija. Dokumento saugojimo terminas. Dokumento rūšis. Institucijose, perduodančiose dokumentus valstybiniam saugojimui. Institucijose, neperduodančiose dokumentų valstybiniam saugojimui. Organizacinė - tvarkomoji veikla. Kontrolė. Teisė. Raštvedyba ir dokumentų saugojimas. Finansavimas, buhalterinė apskaita ir atskaitomybė. Kadrai. Sauga darbe. Institucijų ūkis, statyba ir remontas. Institucijų apsauga, priešgaisrinė, civilinė sauga. Skaityti daugiau
Biudžetinės įstaigos vyriausiojo buhalterio pareigybės pasasBendroji dalis. Tikslai. Funkcijos ir pareigos. Informacija. Teisės. Atsakomybė. Papildymai ir pakeitimai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Business correspondenceDarbas anglų kalba. Verslo korespondencija. Introduction. "Golden rules". Essential letter writing strategies and tips. Business letter. Business letter writing tips. Recommendation letters. Recommendation letter tips and strategies. Resume. Resume writing tips and strategies. Resume cover letters. Resume cover letter writing tips. Skaityti daugiau
Charakteristika ir rekomendacijaRekomendacija dėl vyriausiojo buhalterio pareigų. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Darbuotojo charakteristika. Rekomendacija. Dėl UAB "Raskila" pardavimų vadybininko pareigų. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Hansabankas"Įvadas. Akcinės bendrovės "Hansabankas" charakteristika. Dėl kasmetinių atostogų. Ekonomisto pareigybės nuostatai. Dėl informacijos suteikimo. Dėl išankstinio vietų rezervavimo. Įgaliojimas dėl programinės įrangos atsiėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Skaičiavimo aparatų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados. Priedai (5): AB "Hansabankas" struktūra. Dokumentų registrų sąrašas. Dokumentacijos planas. Gyvenimo aprašymas. Garantinis dokumentas. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: Elektrėnų gimnazija "Versmė"Dokumentų valdymo namų darbas. Įvadas. Elektrėnų "Versmės" gimnazijos charakteristika. Įsakymas dėl komandiruotės į Latviją. Mokytojo. Pareiginiai nuostatai. Dėl įsidarbinimo. Įgaliojimas dėl direktoriaus atstovavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kėdžių nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2008 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: prekyba buities technikaĮvadas. Uždarosios akcinės bendrovės charakteristika. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas. Dėl darbo užmokesčio sumažinimo. Buhalterio pareigybės nuostatai. Bendroji dalis. Pareigos. Teisės. Atsakomybė. Įgaliojimas. Dėl sutarčių sudarymo. Pažyma apie gautas pajamas. LCD televizoriaus nurašymo aktas. Komercinis pasiūlymas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Bylų perdavimo aktas. Išvados. Priedai (Pavaldumo schema. Dokumentų registrų sąrašas. Rekomendacija dėl įdarbinimo). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "BTA Draudimas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "BTA Draudimas" charakteristika. Įsakymas. Dėl nemokamų atostogų. Ekonomisto pareiginiai nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl boulingo takelių rezervacijos. Pažyma apie darbą. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Kompiuterių nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Kaprizas"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Kaprizas" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas. Dėl atleidimo iš darbo. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. UAB "Kaprizas". Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kosmetinių medžiagų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Lidgena"Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Lidgena" charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl įsidarbinimo. Įgaliojimas. Dėl kompiuterių perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Lidgena" darbuotojų susirinkimo protokolas. Nešiojamos užtvaros nurašymo aktas. Priėmimo - perdavimo aktas. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Mineraliniai vandenys"Dokumentų valdymo savarankiškas rašto darbas - projektas. Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tarka. Darbuotojai rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės, įstaigos ar organizacijos archyvas. Bylų apyrašas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl bendrovės veiklos nuostatų pakeitimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Dėl bendradarbiavimo. Dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Darbuotojų kolektyvo susirinkimo protokolas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Įgaliojimas dėl sutarties įforminimo. Pareiginiai nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Priedai (1). Išvados. Skaityti daugiau
Charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Senukai"Dokumentų valdymo savarankiškas darbas - projektas. Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Įsakymas dėl perkėlimo į administratorės pareigas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Uždarosios akcinės bendrovės "senukai" instruktavimo darbo vietoje instrukcijos (skambučių operatoriui). Dėl patalpų nuomos. Rekomendacija dėl vyresniosios administratorės pareigų. Pažyma apie pareigas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Tiekimo skyriaus darbuotojų sąrašas. Medžiagų nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2010 metų dokumentacijos planas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
...