Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dalykinė korespondencija

  PowerPoint pristatymas. Bendrosios dalykinių laiškų rašymo taisyklės. Dalykinio laiško struktūra. Blokinė dalykinio laiško struktūra. Antraštė. Modifikuota blokinė struktūra. Antraštė. Dalykinių laiškų rūšys. Pasiteiravimo laiškai. Atsakymai į pasiteiravimo laiškus. Pasiūlos laiškai. Reklaminės pasiūlos laiškai. Užsakymų laiškai. Skundų laiškai (reklamacijos). Atsakymai į skundų laiškus. Atsakymai į skundus gali būti. Neigiami. Iš dalies teigiami. Laiškai dėl neapmokėtų sąskaitų. Atsakymai į raginimus apmokėti sąskaitas. Padėkos laiškai. Sveikinimo laiškai. Užuojautos laiškai.
  Raštvedyba, pristatymas(23 skaidrės)
  2010-11-11
 • Dalykinės komunikacijos reikšmė formuojant įmonės įvaizdį

  Įvadas. Komunikacijos samprata. Komunikacijos organizacijoje rūšys ir funkcijos. Vidinė komunikacija organizacijoje. Išorinė komunikacija organizacijoje. Verbalinė komunikacija. Dalykinė komunikacija. Dalykinių laiškų reikšmė įmonės įvaizdžiui. Ryšių su visuomene organizavimas. Ryšių su visuomene funkcijos. Ryšių su visuomene būdai. Ryšiai su žiniasklaida. Tarptautinio protokolo svarba. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2009-03-06
 • Dalykinės komunikacijos reikšmė, formuojant įmonės įvaizdį (2)

  Dokumentų valdymo referatas. Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti, kokia yra dalykinės komunikacijos reikšmė, formuojant įmonės įvaizdį. Dokumentas ir jo skirstymas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Įsakymas. Nutarimas, sprendimas. Potvarkis. Dokumentacijos svarba formuojant įmonės įvaizdį. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2009-11-12
 • Dalykiniai laiškai

  Pasiteiravimo laiškas. Atsakymas į pasiteiravimo laišką. Užsakymą anuliuojantis laiškas. Pasiūlos laiškas. Reklaminės pasiūlos laiškas. Skundas. Atsakymas į skundą. Laiškas dėl neapmokėtų sąskaitų. Laiškas dėl kredito suteikimo. Laiškas derinant susitikimo laiką. Rekomendacinis laiškas. Padėkos laiškas. Laiškas prašant finansinės paramos. Užuojautos laiškas. Patvirtinimas kambario užsisakymo laiškas. Sveikinimo laiškai. Viešbučio užsisakymo laiškai. Motyvacinis laiškas.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2007-02-26
 • Dalykiniai raštai

  Darbo tikslai, uždaviniai. Dalykiniai raštai. Dalykiniai laiškai. Blankas. Laiško data. Gavėjo įvardijimas (vardas) ir adresas. Įžanginis kreipinys. Pagrindinis laiško tekstas. Parašas. Užrašas ant voko. Laiškų rūšys. Išvados. Priedai (1).
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-22
 • Dalykinio susirašinėjimo raštų tarp Lietuvos įstaigų ir dalykinių laiškų užsienio partneriams palyginimas

  Dalykinis susirašinėjimas tarp Lietuvos įstaigų ir susirašinėjimas su užsienio partneriais. Palyginimas.
  Raštvedyba, analizė(3 puslapiai)
  2005-12-11
 • Dalykinis bendravimas: banko organizacija

  Įvadas. Trumpa įmonės charakteristika. Darbo tikslas: Išanalizuoti ir aptarti dalykinio bendravimo aspektus banko organizacijoje. Vidinė ir išorinė komunikacija organizacijoje. Dalykinio bendravimo telefonu principai. Dalykinis bendravimas raštu. Banko organizacijos nuostatos žodiniam bendravimui. Ryšiai ir žiniasklaida. Tarnybinis etiketas banke. organizacijoje. Apranga ir išvaizda. Dovanos ir suvenyrai. Neformalaus bendravimo normos. Dalykinio bendravimo organizavimas derybose. Derybinės situacijos pristatymas. Pasiruošimas deryboms. Derybų vedimas ir rezultatas. Priėmimo organizavimas. Išvados. Priedas.
  Raštvedyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-09-29
 • Darbas su dokumentais

  Darbas su dokumentais. Siunčiamos korespondencijos tvarkymo schema. Įstaigoje parengtų dokumentų (siunčiamų raštų) registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas.
  Raštvedyba, namų darbas(5 puslapiai)
  2006-12-04
 • Darbo paieškos organizavimas. Asmeninė dokumentacija

  Asmeniniai skelbimai (reziumė). Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Kaip pasirengti įdarbinimo pokalbiui. Įdarbinimo pokalbio metu dažniausiai pasitaikantys klausimai.
  Raštvedyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-03-15
 • Die Bestellung

  Darbas vokiečių kalba apie užsakymą. Die Einführung. Die Bestellung. Die Bestätigung. Fazit.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2005-10-23
 • Dokumentai

  Įvadas. Teorinė dalis. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Trumpumo, tikslumo, aiškumo principas. Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Praktinė dalis. Dalykinis raštas. Raštas-paklausimas. Tarnybinis pranešimas. Aktas. Įsakymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-10-09
 • Dokumentai (2)

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Aktas dėl matavimo prietaisų patikrinimo. Mariaus Smilingio charakteristika. Darbo sutartis. Nutarimas dėl negyvenamų patalpų nuomos. Pajamų pažyma. Prašymas. Sprendimas dėl maršrutinių taksi paslaugų tarifų sustabdymo. Finansinė ataskaita apie paramos sąskaitos lėšų panaudojimą. Pareiškimas dėl drausminės nuobaudos. Įgaliojimas. Raštas Dėl skolos už telefono paslaugas. Rekomendacija. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2006-10-26
 • Dokumentai (3)

  Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Deivydo Malinausko atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Rekomendacija Onai Petkevičienei.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-10-27
 • Dokumentai (4)

  Blankai. Blankas skirtas korespondencijai su užsienio įmonėmis. Įsakymai.
  Raštvedyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-03-05
 • Dokumentai (5)

  Įvadas. Dokumento sąvoka. Personalo dokumentai. Darbo sutartis. Prašymas priimti į darbą. Personalo įsakymai. Socialinio draudimo pažymėjimas. Asmens kortelė. Asmens byla. Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(10 puslapių)
  2010-01-06
 • Dokumentai, aktai, raštai

  Protokolas; Kokios įstaigų kolegialios institucijos, spręsdamos klausimus, rašo protokolus? Aktas; Kas surašo ir pasirašo aktus? Aktų įforminimo taisyklės; Direktyviniai raštai; Garantiniai raštai; Raštai-prašymai; Raštai-kvietimai; Raštai-paklausimai; Komercinio bendravimo susirašinėjimas; Raštų rekvizitai.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Dokumentas mano gyvenime

  Įvadas. Asmeniniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Elektroniniai dokumentai. Apibendrinimas.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-01-04
 • Dokumentas mano gyvenime (2)

  Dokumentotyros referatas. Dokumentas. Buitinių dokumentų grupė. Gimimo liudijimas. Spaudinys. Moksleivio pažymėjimas. Lietuvos respublikos piliečio pasas. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas. Vairuotojo pažymėjimas. Brandos atestatas. Padėkos raštas. Lietuvos junior achievement diplomas. Lietuvos respublikos valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. Studijų sutartis. Banko kortelė. Mokymo ir informaciniai dokumentai. Mokslo – populiarieji dokumentai. Apibendrinimas.
  Raštvedyba, referatas(5 puslapiai)
  2006-05-15
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas (4)

  Blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. 1 priedas, paso kopija. 2 priedas, rekomendacija. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Inventoriaus nurašymo aktas. Akcininkų susirinkimo protokolas. 1 priedas, akcininkų susirinkimo dalyvių sąrašas. Akcininkų susirinkimo protokolo išrašas. Atsakomoji pažyma. Jai atsakomoji pažyma. Iniciatyvinis raštas.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-07-04
 • Dokumentų apyvartos organizavimas

  PowerPoint pristatymas. Dokumentų apyvarta. Įstaigų dokumentus sudaro gauti dokumentai ir įstaigoje parengti (siunčiamieji ir vidaus). Dokumento atliekamos funkcijos. Raštinėje neregistruojami dokumentai. 3 dokumentų grupės, dalyvaujančios įstaigos dokumentiniame aprūpinime. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentai registruojami tokia tvarka. Gautų dokumentų registravimas, jų ir siuntų tvarkymas. Dokumentų indeksavimas. Gaunant dokumentą privalu. Siunčiant dokumentą privalu. Dokumentų užduočių vykdymas, vykdymo kontrolė. Dokumentų vykdymo terminų yra 2 rūšių. Kas kiek laiko primenama vykdytojui. Bylų formavimo bendros taisyklės. Darbuotojo asmens byloje dokumentai išdėstomi tokia tvarka. Bylos antraštė formuluojama atsižvelgiant į esminius bylų formavimo požymius. Dokumentų vidaus aprašas. Išvados.
  Raštvedyba, pristatymas(22 skaidrės)
  2007-01-15
Puslapyje rodyti po