Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninių dokumentų apyvarta (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Elektroniniai dokumentai organizacijos veikloje. Elektroninio dokumento samprata. Elektroninių ir tradicinių dokumentų skirtumai. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai, jų juridinė galia. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Elektroninis parašas. Elektroninis laiškas. Praktinė dalis pinigų dovanojimo sutartis. Gyvenimo aprašymas (cv). Motyvacinis laiškas. Elektroninis laiškas. Pažyma apie darbo laiką pagrindinėje darbovietėje. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2008-02-14
 • Europass dokumentai

  Kas yra Europaso dokumentai. Europaso aplanką sudaro. Europaso CV. Mobilumo Europasas. Europaso diplomo priedėlis. Europaso pažymėjimo priedas. Europaso kalbų portfelis. Gyvenimo parašymas. Įsidėmėtina. Darbo patirtis. Mokymasis. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos. Papildoma informacija.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga viešojoje įstaigoje "Vaikų poilsis"

  Įvadas. Įstaigos veiklos aprašymas. Įstaigos struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemones. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įstaigos dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, analizė(14 puslapių)
  2007-12-14
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-02-12
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Organizacinių dokumentų rengimas ir įforminimas. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje AB "Albatransa"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemones. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje: UAB "Vaigreda"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, analizė(13 puslapių)
  2007-02-23
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UAB "Gerbis" įmonėje

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Dokumentų įforminimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Institute parengtų dokumentų registravimas. Gautų dokumentų registravimas. Bylų sudarymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-26
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UAB "Krekenavos agrofirma"

  Įvadas. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UADB "Baltikums konsultacijos"

  Įvadas. Organizacijos pristatymas. Dokumentų valdymo sistema, registravimo priemonės. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Bylų formavimas. Dokumentacijos planas. Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-11-28
 • Gamybinės praktikos ataskaita: aviacijos kompanija UAB "Aviabaltika"

  Įvadas. Vidinė ir išorinė įmonės analizė; eksportas/importas. Organizaciniai pagrindai. Susikūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Parduodami gaminiai/teikiamos paslaugos. Svarbūs pokyčiai per pastaruosius 3-5 metus. Samdomų darbuotojų (tarnautojų) skaičius. Vadovų kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas, kvalifikacija, specialybė). Darbininkų (tarnautojų) kvalifikaciniai pagrindai (išsilavinimas). Finansavimo šaltiniai. Vartotojai. Eksportas. Tiekėjai. Ekonominė, politinė, teisinė aplinkos. Konkurentai. verslo demografija rajone. Verslo priežiūros institucijos. Marketingo veikla įmonėje. Vartotojo analizė. Konkurentų analizė. Kainų politika ir strategija. Rėmimo (populiarinimo) rinkos komunikacijos politika ir strategija (reklama, parodos, asmeninis pardavimas ir kita). Išvados.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(24 puslapiai)
  2008-10-28
 • Įmonės analizė ir dokumentų rinkinys: UAB "Kaitra"

  Teorinė dalis. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Praktinė dalis. Priedai. Pažyma apie gautas pajamas. Rekomendacija. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl komisijos sudarymo. Bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Aktas dėl inventoriaus nurašymo. Darbuotojų posėdžio protokolas. Atsakomasis raštas. Iniciatyvinis raštas. Pareiginiai nuostatai. Įsakymų blankas. Įmonės siunčiamųjų ir rengiamųjų dokumentų blankas. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-03-26
 • Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas

  Teorija ir analizė apie įmonių dokumentacijos sisteminimą. Nomenklatūrų sudarymo tvarką ir nuostatai. Įvadas, Bylų nomenklatūros samprata, Nomenklatūros rengimo tvarka, Bylų saugojimas, Dokumentų naikinimas. bylų, formų, dokumentų, naudojamų įmonėje sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(21 puslapis)
  2005-05-06
 • Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Institucija – LAD. Bylų nomenklatūros samprata. Nomenklatūros rengimo tvarka. Nomenklatūros turinys. Bylos samprata. Bylų formavimo principai. Bylų įforminimo taisyklės. Bylų saugojimas. Dokumentų naikinimas. Išvados. Pavyzdžiai.
  Raštvedyba, namų darbas(18 puslapių)
  2006-12-14
 • Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas (3)

  Įvadas. Institucija, rengianti raštvedybą reglamentuojančius dokumentus. Bylų nomenklatūros samprata, rūšys. Nomenklatūros rengimo tvarka. Bylų nomenklatūros turinys. Bylos samprata. Bylų formavimo pagrindiniai principai. Bylų įforminimo taisyklės. Bylų saugojimas įmonėje, dokumentų naikinimo tvarka. Nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimas valstybės archyvams. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2009-03-10
 • Įmonės charakteristika ir dokumentai: Lietuvos viešojo administravimo institutas

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai: Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl konferencijos atidėjimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(35 puslapiai)
  2007-02-05
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "ABCBANKAS"

  Įvadas. Teorinė dalis. Akcinės bendrovės "ABCBANKAS" charakteristika (1 lentelė). Praktinė dalis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacinis laiškas dėl reklamos vadybininko pareigų. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl Algirdo Šniokos priėmimo į darbą. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl kambario rezervavimo. Įgaliojimas dėl reklaminio stendo kūrimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Pagrindinio kompiuterio patikrinimo aktas. Dokumentų perdavimo aktas. 2007 metų dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(21 puslapis)
  2008-02-21
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas"

  Įvadas. Darbo tikslas: tobulinti žinias, išmokti rengti dokumentus pagal galiojančius teisės aktus. Įmonės charakteristika. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Konsultanto pareigybės nuostatai. Garantinis raštas dėl išankstinio bilietų rezervavimo. Įgaliojimas dėl kompiuterių perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2 psl.).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-06-30
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Lietuvos draudimas" (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Uždarosios draudimo bendrovės "Lietuvos draudimas" charakteristika. Praktinė dalis. Uždarosios draudimo bendrovės "Lietuvos draudimas" dokumentų sąrašas. Prašymai (2). Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Buhalterės pareigybės nuostatai. Garantinis raštas dėl apmokėjimo už prisijungimą prie duomenų bazės. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Tarybos posėdžio protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Priedai (2 psl.). Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(30 puslapių)
  2009-08-17
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Marijampolės grūdai"

  Įvadas. Apie įmonę. Teorinės dalies užduotis. AB "Marijampolės grūdai" įmonės charakteristika. Praktinės dalies užduotis. AB "Siena" Kvietimas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl darbuotojo perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo. Valdybos posėdžio protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perdavimo aktas ir priėmimo aktas. Prašymas dėl kambario nuomos. Pažyma apie gautas pajamas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų. Prašymas dėl kambario nuomos. Priedas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. AB "Siena" pardavėjo pareigybės nuostatai. Išvados. Priedai (3).
  Raštvedyba, pristatymas(32 puslapiai)
  2008-04-15
Puslapyje rodyti po