Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Naujos dokumentų rengimo taisyklės ir kitos dokumentų valdymo naujovės

  Pakeitimai. Nauja rekvizitų pateikimo tvarka. Konkretūs rekvizitai. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Rezoliucija. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Dokumentų pasirašymas. Pridedami dokumentai. Įstaigoje rengiamų dokumentų įforminimas. Teisės aktų įforminimas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Dokumentų pavadinimų ir saugojimo terminų pakeitimai.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-07
 • Norminių aktų reglamentuojančių dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, archyvų darbą analizė

  Dokumentų rengimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Aktas. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Valstybinė archyvų sistema. Valstybinė archyvų sistema. Valstybės archyvai. Dokumentų rengimas, tvarkymas, apskaita.
  Raštvedyba, rašinys(5 puslapiai)
  2008-02-22
 • Oficialūs dokumentai

  Oficialių dokumentų pavyzdžiai (anglų kalba). The advertisement. Letter of application. Curriculum Vitae. Application form. Direction for interview. Before and at interview. Reservation of number. Answer from the Hotel. Congratulation on Graduation. Invitation. Letter of Apology. Recommendation. Preparation for the conference.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2005-11-22
 • Organizacijos veiklos analizė: Vilniaus kolegija

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Iniciatyvinis raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-01-02
 • Organizacinė elgsena: agroserviso įmonės kultūros tyrimas

  Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Darbymečiui laukia užsieniečių. Įmonės personalas. Turto ir nuosavybės įsipareigojimų rodiklių dinamika. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. L. Stankuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, tyrimo eiga. Anketa: "Organizacijos kultūros tyrimas". Interviu. Stebėjimo kortelė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros analizė. "Pastebimos" kultūros analizė. "Persidengusių" vertybių kultūros analizė. Bendrų susitarimų kultūros analizė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo apibendrinančios išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(31 puslapis)
  2010-01-21
 • Organizacinių dokumentų įforminimas

  Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos. Dokumento pavadinimas rašomas. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Specialioji žyma. Dokumento suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Dokumentų paieškos nuoroda.
  Raštvedyba, konspektas(4 puslapiai)
  2006-05-29
 • Organizacinių tvarkomųjų dokumentų rengimas ir įforminimas

  PowerPoint pristatymas. Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikacija. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Rekvizitai dokumentuose rašomi dviem būdais. Dokumentų blankai. Dokumentų rekvizitų įforminimas.
  Raštvedyba, pristatymas(12 skaidrių)
  2006-12-30
 • Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos

  Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų klasifikavimas. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Išvados.
  Raštvedyba, konspektas(6 puslapiai)
  2006-03-10
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai

  Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Joms būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedai: Įstaigos registracijos žurnalų sąrašas. Vidaus dokumentų registracijos žurnalas. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Akcinės bendrovės darbuotojų susirinkimo protokolas. Vidaus pažyma.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (2)

  Pratarmė. Teorinė dalis. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų unifikavimas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-02
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (3)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo su dokumentais principai. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Pagrindinėm dokumentų grupėm būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2006-08-28
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (4)

  Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Informaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų pavyzdžiai.
  Raštvedyba, kursinis darbas(16 puslapių)
  2007-03-22
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (5)

  Kaip rengiami įvairūs dokumentai, pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos, dokumentų įforminimas, registravimas. Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų registravimas Išvados. UAB "Ritmas". Dokumentų registracijos žurnalo sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-14
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai

  Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų įforminimo aspektai. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Leidyklinių darbų įforminimo reikalavimai. Svarbiausių dokumentų ir jų priedų įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedų įforminimas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Akcinės bendrovės "Saulė" informacinis siunčiamasis dokumento blankas. Lydraštis. Įsakymas dėl atostogų. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai (2)

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų įforminimo taisyklės. Organizaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Pareiginės instrukcijos

  Pareiginė instrukcija staliui-dailidei. Bendroji dalis. Staliaus pareigos. Staliaus teisės. Staliaus atsakomybė. Pareiginė instrukcija įrankininkui. Bendroji dalis. Įrankininko pareigos. Įrankininko teisės. Įrankininko atsakomybė. Pareiginė instrukcija kūrikui. Bendroji dalis. Kūriko pareigos. Kūriko teisės. Kūriko atsakomybė. Pareiginė instrukcija autošaltkalviui. Bendroji dalis. Autošaltkalvio pareigos. Autošaltkalvio teisės. Autošaltkalvio atsakomybė. Pareiginė instrukcija vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Vairuotojo teisės. Vairuotojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija staklininkui - gateristui. Bendroji dalis. Staklininko - gateristo pareigos. Staklininko - gateristo teisės. Staklininko - gateristo atsakomybė. Pareiginė instrukcija suvirintojui. Bendroji dalis. Suvirintojo pareigos. Suvirintojo teisės. Suvirintojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija traktoriaus vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai traktoriaus vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Traktoriaus vairuotojo teisės. Traktoriaus vairuotojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija autopakrovėjo vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai autopakrovėjo vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Autopakrovėjo vairuotojo teisės. Autopakrovėjo vairuotojo atsakomybė.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2007-11-13
 • Personalo dokumentacija

  Personalo dokumentų bankas. Pareiginės instrukcijos. Personalo įsakymai. Priėmimas į darbą. Darbuotojo perkėlimas į kitas pareigas. Darbuotojo atleidimas. Atskaitomybė personalo srityje. Raštvedybos taisyklės. Bendrieji raštvedybos organizavimo reikalavimai. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Vidaus dokumentų tvarkymas. Bylų formavimas. Asmenų rašomi dokumentai. Prašymai. Pareiškimas. Gyvenimo aprašymas. Pasiaiškinimai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(10 puslapių)
  2005-08-29
 • Personalo dokumentai

  Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įstaigos rengiami dokumentai. Dėl baldų užsakymo. Pažyma apie gautas pajamas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas. Pranešimas. Darbo tvarkos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Įmonės darbo laikas ir atostogos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Darbo sutartis. Įsakymas dėl įmonės taisyklių patvirtinimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-12-17
 • Praktikos ataskaita: archyvavimas

  Įvadas. Praktikos tikslas – susipažinti su dokumentacijos tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, taip pat įgyti žinių ir praktinių įgūdžių apie dokumentų tvarkymą, apskaitą ir saugojimą archyve. Dokumentų valdymo organizavimas. Dokumentų registravimas ir tvarkymas. Parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Bylų sudarymas, įmonės (padalinio) dokumentacijos planas. Bylų tvarkymas. Dokumentų saugojimo vieta ir saugojimo būdai. Laikino saugojimo dokumentai. Ilgo saugojimo dokumentai. Nuolatinio (neriboto) saugojimo dokumentai. Perdavimo į įmonės archyvą terminai. Užbaigtų bylų apskaita, bylų apyrašų sudarymas. Dokumentų saugojimas archyve. Išvados.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(9 puslapiai)
  2008-12-10
 • Praktikos ataskaita: statybos įmonė

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės steigimas. Įmonės veiklą reglamentuoja. Juridinis statusas. Valdymo struktūra. Įmonės veikla. Pareiginiai nuostatai. Informacijos srautai. Posėdžių ir pasitarimų organizavimas. Įmonės dokumentų valdymo sistema. Tradicinių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Profesinio darbo ir profesinio bendravimo įgūdžių tobulinimas. Etiškas ir kultūringas elgesys. Darbo drausmė. Vidaus tvarkos taisyklės. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(11 puslapių)
  2010-01-14
Puslapyje rodyti po