Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos referatai

Raštvedybos referatai (94 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Kursinis darbas

  Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo rengimo etapai: Temos pasirinkimas, Literatūros paieška, Literatūros studijavimas, Plano sudarymas, Teksto rašymas. Kursinio darbo apipavidalinimo reikalavimai. Darbo pristatymas ir gynimas.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-06-09
 • Kursinis darbas (3)

  Kursinio darbo rašymas. Įvadas. Bendrieji reikalavimai. Kursinio darbo struktūra. Darbo pradžia. Įvado struktūra. Teorinė darbo dalis. Išvados ir rekomendacijos. Tyrimo rezultatų pristatymas. Literatūros sąrašo sudarymas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-03
 • Mokslinės literatūros pateikimas raštu

  Įvadas. Rezultatų pateikimas raštu. Titulinis lapas. Santrauka. Turinys. Įvadas. Metodologija. Rezultatai. Išvados. Priedai. Autoriaus žodis. Padėkos. Rekomendacijos lentelėms sudaryti. Rekomendacijos grafikams sudaryti. Linijų grafikas. Stulpelių grafikas. Apskritimas/Skritulių grafikas. Histogramos. Piktogramos. Schemos. Galimi kiti grafiniai vaizdavimo būdai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2006-12-19
 • Naujos dokumentų rengimo taisyklės ir kitos dokumentų valdymo naujovės

  Pakeitimai. Nauja rekvizitų pateikimo tvarka. Konkretūs rekvizitai. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Rezoliucija. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Dokumentų pasirašymas. Pridedami dokumentai. Įstaigoje rengiamų dokumentų įforminimas. Teisės aktų įforminimas. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės pakeitimai. Dokumentų pavadinimų ir saugojimo terminų pakeitimai.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2008-01-07
 • Organizacinė elgsena: agroserviso įmonės kultūros tyrimas

  Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimas. Įvadas. Organizacijos pristatymas. Darbymečiui laukia užsieniečių. Įmonės personalas. Turto ir nuosavybės įsipareigojimų rodiklių dinamika. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. L. Stankuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, tyrimo eiga. Anketa: "Organizacijos kultūros tyrimas". Interviu. Stebėjimo kortelė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros analizė. "Pastebimos" kultūros analizė. "Persidengusių" vertybių kultūros analizė. Bendrų susitarimų kultūros analizė. L. Stonkuvienės agroserviso įmonės kultūros tyrimo apibendrinančios išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(31 puslapis)
  2010-01-21
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai

  Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Joms būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados. Priedai: Įstaigos registracijos žurnalų sąrašas. Vidaus dokumentų registracijos žurnalas. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Akcinės bendrovės darbuotojų susirinkimo protokolas. Vidaus pažyma.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-12-13
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (2)

  Pratarmė. Teorinė dalis. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų unifikavimas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-02-02
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (3)

  Įvadas. Pagrindiniai darbo su dokumentais principai. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Pagrindinių dokumentų grupių apžvalga. Pagrindinėm dokumentų grupėm būdingi tvarkymo darbai. Dokumentų registravimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2006-08-28
 • Pagrindiniai darbo su dokumentais principai (5)

  Kaip rengiami įvairūs dokumentai, pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos, dokumentų įforminimas, registravimas. Įvadas. Pagrindinės darbo su dokumentais nuostatos. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų registravimas Išvados. UAB "Ritmas". Dokumentų registracijos žurnalo sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2007-04-14
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai

  Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų įforminimo aspektai. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Leidyklinių darbų įforminimo reikalavimai. Svarbiausių dokumentų ir jų priedų įforminimas. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedų įforminimas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Akcinės bendrovės "Saulė" informacinis siunčiamasis dokumento blankas. Lydraštis. Įsakymas dėl atostogų. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Pagrindiniai dokumentų įforminimo reikalavimai (2)

  Įvadas. Bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų įforminimo taisyklės. Organizaciniai dokumentai. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2008-01-24
 • Personalo dokumentacija

  Personalo dokumentų bankas. Pareiginės instrukcijos. Personalo įsakymai. Priėmimas į darbą. Darbuotojo perkėlimas į kitas pareigas. Darbuotojo atleidimas. Atskaitomybė personalo srityje. Raštvedybos taisyklės. Bendrieji raštvedybos organizavimo reikalavimai. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Vidaus dokumentų tvarkymas. Bylų formavimas. Asmenų rašomi dokumentai. Prašymai. Pareiškimas. Gyvenimo aprašymas. Pasiaiškinimai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(10 puslapių)
  2005-08-29
 • Protokolinė raštvedyba

  Raštvedyba. Dokumentas. Blankas. Lentelės forma. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Nuostatai. Įstatai. Instrukcija. Įsakymas. Nutarimas. Potvarkis. Protokolas. Aktas. Raštas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Tarnybinis pranešimas. Memorandumas. Pažyma. Pažymėjimas. Telegrama. Telefonograma. Laiškas. Vokas. Protokolinis dokumentas. Nota. Pro memoria. Memorandumas. Neoficialus dokumentas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-26
 • Publikacija. Mokslinis straipsnis. Žanro specifika

  Įvadas. Publikacijos sąvoka ir bendros pastabos. Mokslinių publikacijų etika. Mokslinių publikacijų rengimas spaudai. Kas yra mokslinis straipsnis? Bendrieji mokslinio straipsnio rengimo principai. Mokslinių straipsnių skelbimas. Mokslinio straipsnio struktūra. Atskirų straipsnio dalių turinys. Titulinis lapas. Santrauka. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Aptarimas. Išvados. Nuorodos. Priedai. Autoriaus žodis. Padėkos. Kur pateikti straipsnio rankraštį? Rankraščio pateikimo kokybė. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Raštvedyba

  Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikavimas. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Komerciniai laiškai.
  Raštvedyba, referatas(18 puslapių)
  2005-06-08
 • Raštvedyba (23)

  Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai. Prašymas. Motyvacinis laiškas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
 • Raštvedyba (25)

  Įvadas. Teorinė dalis. Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų apyvarta. Dokumentų klasifikavimas. Išvados. Praktinė dalis.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Raštvedyba (26)

  Informaciniai vidaus dokumentai. Aktas. Protokolas. Pažyma. Ataskaita. Pavyzdžiai. Protokolo. Įsakymo. Rašto.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-27
 • Raštvedyba (33)

  Įvadas. Personalo valdymas. Priėmimas į darbą. Personalo valdymo organizavimas. Darbuotojų atleidimas iš darbo. Personalo valdymo dokumentai. Bendri reikalavimai dokumentams. Įsakymas. Pažymėjimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-04
 • Raštvedyba ir dokumentai

  Įvadas; Raštvedybos sąvoka; Dokumentavimas; Dokumento sąvoka; Dokumentų klasifikavimas; Dokumentų apyvarta; Taip pat pateikiami tokie dokumentai: Dalykinis raštas; Asmeninis įgaliojimas; Asmeninis prašymas; Įsakymas dėl priėmimo į darbą; Pažyma apie studijas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2005-09-05
Puslapyje rodyti po