Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos referatai

Raštvedybos referatai (94 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Insurance group"

  Įvadas. "Insurance group" įmonės charakteristika. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų. Draudimo vadybininko pareigybės nuostatai. Dėl įdarbinimo. Dėl apartamentų rezervavimo. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2005 metų dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, referatas(20 puslapių)
  2009-05-25
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla

  Įvadas. Įstaigos charakteristika. Dokumentai: Fizinio asmens prašymas. Įstaigos darbuotojo prašymas. Europaso gyvenimo aprašymas. Veiklos įsakymas. Atostogų įsakymas. X pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas. Susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados. Priedai (7).
  Raštvedyba, referatas(35 puslapiai)
  2007-03-02
 • Įmonės raštvedyba

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-14
 • Įmonės raštvedybos charakteristika: prekybos nekilnojamu turtu UAB "Miestas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl išleidimo atostogų. Pareigybės nuostatai. Komercinis pasiūlymas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Išvados. Priedai (4).
  Raštvedyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-17
 • Įmonės raštvedybos sistema: UAB "Toris"

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė (2)

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Organizacinių dokumentų apyvarta. Tvarkomųjų dokumentų apyvarta. Informacinių dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-24
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa"

  Turinys. Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. AB "Kietaviškių gausa" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Priedų sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-01-29
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: lauko video reklamos paslaugos UAB "Actual City Media"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. UAB "Actual City Media" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Gautų dokumentų apyvartos schema. Parengtų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Rivona"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sutvarkymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
 • Įmonės veiklos aprašymas ir jos organizacijos tvarkomieji dokumentai: AB "Baltija"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta ir aprašymas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Bendrieji reikalavimai. Gaunamų dokumentų priėmimas ir tvarkymas. Siunčiamųjų ir vidaus dokumentų tvarkymas. Ryšys su faksu. Dokumentų kiekio apskaita. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(18 puslapių)
  2007-02-01
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Vėsa"

  Teorinė dalis. Pareigybės nuostatai. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl pažymos išdavimo ankstesnėje darbovietėje (surašyta ranka). Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl Rasos Akulevičiūtės nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis. Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas tarnybinio finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas.
  Raštvedyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-10
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Vėtra"

  Dokumentų blankai. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymas dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl Dovilės Chadišaitės atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl Julijos Krapaitės nemokamų atostogų. Organizaciniai dokumentai. UAB "Vėtra" įstatai. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Tiekimo sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Balanso aiškinamasis raštas. Pasiūlymas(anglų kalba). Atsakymas į pasiūlymą (anglų kalba). Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Patikrinimo aktas. Nurašymo aktas. Bylų perdavimo ir perėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, referatas(44 puslapiai)
  2007-06-22
 • Individualūs darbo santykiai: teisės normos, dokumentavimas

  Įvadas. Individualūs darbo santykiai. Personalo samdos dokumentai. Darbo sutarties vykdymas. Atostogų suteikimas. Išvados. Priedai.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-03-03
 • Informaciniai vidaus dokumentai

  Informacinių vidaus dokumentų rengimas ir įforminimas. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma apie seminaro organizavimo išlaidas. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2006-04-27
 • Jonizuojanti spinduliuotė (3)

  Įvadas. Mano darbo tikslai: Apibrėžti šaltinius, keliančius jonizuojantį spinduliavimą; pateikti būdus, apsaugančius nuo jonizuojančio spinduliavimo. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Vengtini produktai. Mus saugantys produktai. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Juridinę reikšmę turintys dokumentų rekvizitai

  Juridinę reikšmę turintys dokumentų rekvizitai. Įvadas. Dokumento juridinės reikšmės samprata. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumentų kopijos tvirtinimas. Praktinė dalis. Raštas užsakymas. Elektroninis prekių pasiūlos raštas. Komandiruotės įsakymo kopija. Asmeninis įgaliojimas. Prašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(16 puslapių)
  2007-01-30
 • Juridinę reikšmę turintys rekvizitai (2)

  Įvadas. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento juridinės galios samprata. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento sudarytojas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Parašo rekvizitas. Antspaudas. Dokumento kopijų tvirtinimas. Praktinė dalis: Įgaliojimas, įsakymas, prašymas, laiškas. Išvada.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2008-04-07
 • Kalbos funkcijos

  Įvadas. Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalbos funkciniai stiliai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Komerciniai laiškai

  Raštai, komerciniai laiškai. Kuo skiriasi raštas ir komercinis laiškas? Dokumentų teksto ypatybės. Kalba ir stilius. Teksto struktūra. Dokumentų keitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios rengimo tvarka. Mandagumo raiška.
  Raštvedyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-03
 • Kursinio darbo rengimo metodika

  Įvadas. Kursinio darbo rengimo metodika. Kursinio darbo rengimo etapai. Darbo plano rengimas. Darbo plano dalių aprašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-25
Puslapyje rodyti po