Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos referatai

Raštvedybos referatai (94 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų tekstų taisyklingumas

  Įvadas. Aktas. Įgaliojimas. Įsakymas. Nutarimas (sprendimas). Pažyma. Potvarkis. Protokolas. Raštas. Sutartis. Gyvenimo aprašymas. Prašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-03
 • Dokumentų valdymas. Asmens bylos dokumentai

  Įvadas. Teorinė dalis. Asmens bylos dokumentas. Asmens bylos samprata. Dokumentų, esančių byloje, vidaus aprašas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Charakteristika. Asmens kortelė. Asmens byla. Prašymas. Praktinė dalis. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas. Prašymas. Administratoriaus pareigybės nuostatai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-27
 • Elektroniniai dokumentai

  Elektroniniai dokumentai. Pagrindiniai reikalavimai dokumentui. Elektroninių ir tradicinių dokumentų skirtumai. Laikmenos ir turinio santykis. Informacijos fiksavimo laikmenoje būdas. Dokumento forma. Metaduomenys. Dokumentų saugojimas. Dokumento samprata viešajame sektoriuje. Elektroninių dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dokumentų rengimas ir įforminimas. Elektroninių dokumentų registravimas. Elektroninių bylų sudarymas. Elektroninių bylų tvarkymas. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų saugojimą. Pagrindiniai reikalavimai elektroninių dokumentų saugojimui. Elektroninių dokumentų saugojimo organizacinės priemonės. Saugumo užtikrinimo priemonės. Elektroninių dokumentų naikinimas. Reikalavimai elektroninių dokumentų formatams. Reikalavimai atviriems elektroninių dokumentų standartams ir formatams . Rekomenduojami atvirieji elektroninių dokumentų standartai ir formatai.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2007-03-13
 • Elektroninis dokumentas

  Įvadas. Elektroninio dokumento samprata. Informacinės technologijos ir dokumentai. Elektroninis parašas. Lietuvos respublikos vyriausybės politika diegiant naujoves. Elektroninio dokumento apibrėžimas. Elektroninis laiškas. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2005-11-13
 • Elektroninis dokumentas (2)

  Įvadas. Kompiuterinė informacija ir elektroninio dokumento santykis. Elektroninio dokumento samprata. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai ir jų juridinė galia. Elektroninis parašas. Sertifikatas. Elektroninis parašas Lietuvoje. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2007-02-02
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninė dokumentų apyvarta

  Įvadas. Elektroninio dokumento samprata. Elektroninių dokumentų privalumai ir trūkumai. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai, jų juridinė galia. Išvados. Motyvacinis laiškas. Pažyma. Elektroninis laiškas (oferta). Gyvenimo aprašymas. Paskolos sutartis.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2007-02-01
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninė dokumentų apyvarta (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Elektroninis dokumentas. Elektroninio dokumento samprata. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai, jų juridinė galia. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Elektroninis parašas. Elektroninis laiškas. Elektroninio laiško bendrieji principai. Elektroninio laiško forma ir struktūra. "Prikabintos bylos". "Vizitinė kortelė". Auksinės etiketo taisyklės. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Elektroninio laiško pavyzdys. Paskolos sutartis. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-12-21
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninių dokumentų apyvarta

  Įvadas. Elektroninio dokumento samprata. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai jų juridinė galia. Elektroninis parašas. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Ofertos pavyzdys. Ofertos priedas. Paskolos sutartis. Pažyma. "CV" – Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2006-04-10
 • Elektroninis dokumentas ir elektroninių dokumentų apyvarta (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Elektroniniai dokumentai organizacijos veikloje. Elektroninio dokumento samprata. Elektroninių ir tradicinių dokumentų skirtumai. Tradiciniai ir elektroniniai dokumentai, jų juridinė galia. Elektroninio dokumento privalumai ir trūkumai. Elektroninis parašas. Elektroninis laiškas. Praktinė dalis pinigų dovanojimo sutartis. Gyvenimo aprašymas (cv). Motyvacinis laiškas. Elektroninis laiškas. Pažyma apie darbo laiką pagrindinėje darbovietėje. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2008-02-14
 • Europass dokumentai

  Kas yra Europaso dokumentai. Europaso aplanką sudaro. Europaso CV. Mobilumo Europasas. Europaso diplomo priedėlis. Europaso pažymėjimo priedas. Europaso kalbų portfelis. Gyvenimo parašymas. Įsidėmėtina. Darbo patirtis. Mokymasis. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos. Papildoma informacija.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-11-07
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-02-12
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje (2)

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Organizacinių dokumentų rengimas ir įforminimas. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (6).
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-01
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga įmonėje AB "Albatransa"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Raštvedybos (dokumentų valdymo) sistema. Registravimo priemones. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2007-05-09
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UAB "Gerbis" įmonėje

  Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Dokumentų įforminimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Institute parengtų dokumentų registravimas. Gautų dokumentų registravimas. Bylų sudarymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-05-26
 • Funkcionuojantys dokumentai ir jų apžvalga UAB "Krekenavos agrofirma"

  Įvadas. Registravimo priemonės. Dokumentacijos planas. Bylų formavimas. Įmonės dokumentų apžvalga. Organizaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Informaciniai dokumentai ir jų apžvalga. Tvarkomieji dokumentai ir jų apžvalga. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-05-09
 • Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas

  Teorija ir analizė apie įmonių dokumentacijos sisteminimą. Nomenklatūrų sudarymo tvarką ir nuostatai. Įvadas, Bylų nomenklatūros samprata, Nomenklatūros rengimo tvarka, Bylų saugojimas, Dokumentų naikinimas. bylų, formų, dokumentų, naudojamų įmonėje sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(21 puslapis)
  2005-05-06
 • Įmonės bylų nomenklatūra ir bylų sudarymas (3)

  Įvadas. Institucija, rengianti raštvedybą reglamentuojančius dokumentus. Bylų nomenklatūros samprata, rūšys. Nomenklatūros rengimo tvarka. Bylų nomenklatūros turinys. Bylos samprata. Bylų formavimo pagrindiniai principai. Bylų įforminimo taisyklės. Bylų saugojimas įmonėje, dokumentų naikinimo tvarka. Nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimas valstybės archyvams. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2009-03-10
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių vežimo UAB "Autoelita"

  Įvadas. UAB "Autoelita" charakteristika. Įsakymas. Personalo vadovo pareiginiai nuostatai. Raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbo tarybos rinkimų komisijos susirinkimo protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados. Priedai (4).
  Raštvedyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-02
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

  Įvadas. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Kviečiamasis pasiūlymas. Rekomendacija dėl buhalterio pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Priedai (2).
  Raštvedyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Germantas"

  Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Kita svarbi informacija. Pasiūlymai kaip sutvarkyti ar pagerinti vieną ar kitą sritį. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą (surašytas ranka). Prašymas dėl atleidimo iš darbo (surašytas ranka). Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl vardas ir pavardė laikino priėmimo į darbą. Bylų nomenklatūra. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas dėl X darbo drausmės pažeidimo. Protokolas. Patikrinimo aktas. Bylų perdavimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas (3 mėnesių laikotarpis).
  Raštvedyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-06-27
Puslapyje rodyti po