Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos pavyzdžiai

Raštvedybos pavyzdžiai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raštvedyba. Dokumentų rengimas: UAB "Lepes"

  Materialinių vertybių perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Charakteristika. Įsakymas dėl drausminės nuobaudos Zigmui Bajorūnui. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Pažyma. Tušti dokumentai: bylų (dokumentų) priėmimo aktas, įsakymas dėl priėmimo į darbą, komisijos posėdžio protokolas, pažyma, įsipareigojimo raštas.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2010-01-18
 • Raštvedybos dokumentai

  Įsakymas. Protokolas. Įgaliojimas. Ataskaita apie projektą. Keleivių elgesio taisyklės autobuse. Mokyklos tarybos posėdžio protokolas. Motyvacijos laiškas. Povandeninių laivų suvirintojo pareigybės nuostatai. Nutarimas. Potvarkis. Prašymas priimti į darbą. Akcininkų susirinkimo protokolas. Raštas. Atsakymas į raštą. Reklaminis raštas. Rekomendacinis laiškas. Sprendimas. Verslo laiškas. Pranešimas žiniasklaidai.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-06-29
 • Raštvedybos dokumentai įmonės "Kompiuteriai" pavyzdžiu

  Teorijos klausimas. Blankai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmeniniai dokumentai. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų schema. Pagrindinės veiklos įsakymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Organizaciniai dokumentai. Studento pasirinktos įmonės įstatai. Pareiginiai nuostatai. Originali komercinė sutartis. Informaciniai dokumentai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Aiškinamasis raštas (balanso aiškinamasis raštas). Dalykiniai laiškai užsienio kalba (anglų). Pasiūlymas, pasiteiravimas, prašymas ir pan. Atsakymas į pasiūlymą. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Aktai. Komisijos surašyti. Patikrinimo aktas. Nusidėvėjusio inventoriaus nurašymo. Dviejų asmenų. Bylų perdavimo ir perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus ar pan. Archyvo pažymėjimas. Mokėjimo pavedimas (originaliai užpildytas šio dokumento blankas).
  Raštvedyba, pavyzdys(41 puslapis)
  2006-10-31
 • Raštvedybos dokumentai: UAB "Volina"

  Tarnybinis pranešimas dėl transportavimo. Dėl komercinio pasiūlymo. Motyvacinis laiškas. Prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Rekomendacija dėl vadybininko pareigų. Akcininkų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Prašymas dėl atleidimo iš darbo.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-11-09
 • Reikalų raštai

  Įvadas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Laiškas. Adresas ant voko. Sveikinimas. Užuojauta. Skelbimas. Kvietimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Rekvizitų rašymas

  Rekvizitų rašymo pavyzdžiai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Matavimo prietaisų patikros aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Tarpininkavimo sutartis

  Tarpininkavimo sutarties pavyzdys.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Tekstinių dokumentų rengimas

  Įsakymas dėl vardenio pavardenio nemokamų atostogų. Įsakymas dėl vardenės paverdenės vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio komandiruotės. Įsakymas dėl vardenės paverdenės priėmimo į darbą. Dėl skelbimo. Dėl iškabos projekto. Dėl ataskaitos pateikimo. Dėl įtraukimo į komisiją. Dėl techninio projekto parengimo. Įgaliojimas dėl sąskaitos tvarkymo. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Pažyma apie gautas pajamas. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2008-01-03
 • Tvarkomieji dokumentai (2)

  Įsakymo formos pavyzdys. Nutarimo formos pavyzdys. Potvarkio formos pavyzdys. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema.
  Raštvedyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-01-15
 • Tvarkomųjų ir informacinių dokumentų pavyzdžiai

  Potvarkis. Nutarimas. Protokolas. Įgaliojimas. Pasiaiškinimas. Prašymas. Pažymėjimas. Autobiografija. Motyvacinis laiškas. Rekomendacinis laiškas. Sutartis.
  Raštvedyba, pavyzdys(14 puslapių)
  2006-12-05
 • Veiklos dokumentai

  Bylų perėmimo aktas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Įsakymas dėl Juanos Aleksandravičienės priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-12-31
 • Veiklos dokumentai: AB "Legalizė"

  Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Gyvenimo aprašymas užsienio kalba. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. Įsakymas dėl Vaidos Skeirytės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Ramunės Būgaitės perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl Aurelijos Mačiežaitės atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl Lauros Navickaitės nemokamų atostogų. Įstatai. Komercinė sutartis. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Balanso aiškinamasis raštas. Dalykinis laiškas užsienio kalba. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Patikrinimo aktas arba nurašymo aktas. Bylų (arba dokumentų) perdavimo ir perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(30 puslapių)
  2005-11-21
 • Veiklos dokumentas: AB "Stiklita"

  Raštvedybos taisyklių charakteristika. Prašymų rengimo ypatumai (privataus asmens, įmonės darbuotojo). Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas dėl dokumento išdavimo (surašyta ranka). Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymas dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl Sandros Pečkytės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Sandros Pečkytės atleidimo iš darbo. Organizaciniai dokumentai. Įstatai. Komercinė sutartis (studento savarankiškai surasta). Informaciniai dokumentai. Pretenzinis raštas. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas dėl papildomo finansavimo. Protokolas. Patikrinimo aktas. Bylų (dokumentų) perdavimo ir perėmimo aktas. Pažyma apie darbą. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(31 puslapis)
  2006-02-03
 • Verslo laiškai

  12 verslo laiškų pavyzdžių.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-12-06
 • Verslo laiškai (2)

  12 verslo laiškų pavyzdžių. Šventiniai linkėjimai. Padėka už kvietimą ir atsiprašymas dėl neatvykimo. Pranešimas apie priėmimą į darbą. Išpardavimo skelbimas. Vadybininko pareigų pasiūlymas. Pradukcijos katalogo pasiūlymas. Atsiprašymas dėl vėluojančio užsakymo. Atsiprašymas dėl sugedusios prekės ir pasiaiškinimas. Priminimas apie pinigų pervedimą. Padėka už gerą darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-12-21
 • Verslo raštai

  Pasiteiravimo raštas ieškant veiklos partnerio. Raštas su teigiama žinia. Prekių gavimas su trūkumu. Raštas su įtikinama argumentacija. Pasiūlos raštas (oferta).
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2005-10-14
Puslapyje rodyti po