Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos pavyzdžiai

Raštvedybos pavyzdžiai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Korespondencija

  Dokumentų pavyzdžiai: Viešbučio atsakymas. Raštai. Administratorės vietai užimti.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-03-21
 • Laiškų spausdinimas

  Standartinių ir oficialiųjų laiškų ruošimo būdai, laiškų spausdinimas, serijinių laiškų siuntimas, adresų spausdinimas ant vokų, etikečių spausdinimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2005-03-17
 • Motyvacinis laiškas

  Motyvacinis laiškas "Dėl vadybininko pareigų".
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2005-08-16
 • Motyvacinis laiškas (2)

  Motyvacinio laiško pavyzdys direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-01-18
 • Motyvacinis laiškas (3)

  Motyvacinio laiško pavyzdys (darbas vadybos/administravimo srityje).
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-05-17
 • Oficialūs dokumentai

  Oficialių dokumentų pavyzdžiai (anglų kalba). The advertisement. Letter of application. Curriculum Vitae. Application form. Direction for interview. Before and at interview. Reservation of number. Answer from the Hotel. Congratulation on Graduation. Invitation. Letter of Apology. Recommendation. Preparation for the conference.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2005-11-22
 • Pareiginės instrukcijos

  Pareiginė instrukcija staliui-dailidei. Bendroji dalis. Staliaus pareigos. Staliaus teisės. Staliaus atsakomybė. Pareiginė instrukcija įrankininkui. Bendroji dalis. Įrankininko pareigos. Įrankininko teisės. Įrankininko atsakomybė. Pareiginė instrukcija kūrikui. Bendroji dalis. Kūriko pareigos. Kūriko teisės. Kūriko atsakomybė. Pareiginė instrukcija autošaltkalviui. Bendroji dalis. Autošaltkalvio pareigos. Autošaltkalvio teisės. Autošaltkalvio atsakomybė. Pareiginė instrukcija vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Vairuotojo teisės. Vairuotojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija staklininkui - gateristui. Bendroji dalis. Staklininko - gateristo pareigos. Staklininko - gateristo teisės. Staklininko - gateristo atsakomybė. Pareiginė instrukcija suvirintojui. Bendroji dalis. Suvirintojo pareigos. Suvirintojo teisės. Suvirintojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija traktoriaus vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai traktoriaus vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Traktoriaus vairuotojo teisės. Traktoriaus vairuotojo atsakomybė. Pareiginė instrukcija autopakrovėjo vairuotojui. Bendroji dalis. Pagrindiniai autopakrovėjo vairuotojo uždaviniai ir pareigos. Autopakrovėjo vairuotojo teisės. Autopakrovėjo vairuotojo atsakomybė.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2007-11-13
 • Personalo dokumentai

  Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Įstaigos rengiami dokumentai. Dėl baldų užsakymo. Pažyma apie gautas pajamas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas. Pranešimas. Darbo tvarkos taisyklės. Bendrosios nuostatos. Įmonės darbo laikas ir atostogos. Pagrindinės darbuotojų pareigos. Darbo sutartis. Įsakymas dėl įmonės taisyklių patvirtinimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-12-17
 • Raštvedyba (11)

  Raštų pavyzdžiai. Adresų rašymas. Aktas. Charakteristika. Darbo sutartis. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas. Įstatai. Įstatų sudedamosios dalys. Kvietimas. Nutarimas. Paraiška - įsipareigojimas. Pažymas. Pažymėjimas. Potvarkis. Prašymas. Pretenzija. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Rekomendacija. Sutartis. Tarnybinis pranešimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Raštvedyba (14)

  Raštų pavyzdžiai: Aktas apie nekokybiškus varškės produktus; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo; 1a grupės studentų susirinkimo protokolas; Pažyma apie studijas; Pažyma apie užimamas pareigas ir gaunamą užmokestį; Įgaliojimas atstovauti teisme.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2006-06-02
 • Raštvedyba (15)

  Raštvedybos raštų pavyzdžiai. Įsakymas dėl nuobaudos. Įsakymas dėl atlyginimo. Įsakymas dėl mokyklos direktoriaus įsakymo. Įsakymas dėl skyrimo antroms pareigoms. Įsakymas dėl atleidimo iš terminuoto darbo. Įsakymas dėl etato skyrimo. Įsakymas dėl pavadavimo. Įsakymas dėl priėmimo nuolatiniam darbui. Įsakymas dėl priėmimo į darbą terminuotam laikui. Įsakymas dėl pavadavimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-07-27
 • Raštvedyba (17)

  Tvarkomieji dokumentai. Pavyzdžiai: prašymas atleisti nuo pamokų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl skyrimo. Įmonės tarybos posėdžio protokolas. Brokuotų prekių nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-09-14
 • Raštvedyba (29)

  Rekomendacija dėl regiono atstovo pareigų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl antros darbo pamainos įvedimo. Raštas dėl bendradarbiavimo. Prašymas priimti į darbą. Pažyma apie darbą. Medžiagų nurašymo aktas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Prašymas. Protokolas. Naudojimosi firmos pirtele taisyklės.
  Raštvedyba, pavyzdys(17 puslapių)
  2007-01-22
 • Raštvedyba (31)

  Raštai. Vadybininko pareiginė instrukcija. Personalo skyriaus nuostatai. Įsakymas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Prašymas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(49 puslapiai)
  2007-03-14
 • Raštvedyba (34)

  Biržų miesto ligoninės vidaus taisyklės - bendrosios nuostatos. Dėl dalyvavimo parodoje – mugėje. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl priėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Bylų priėmimo ir perdavimo aktas. Direktorių tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie gautas pajamas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Raštvedyba (35)

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Raštas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma dėl parodos organizavimo išlaidų. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Susirinkimo protokolas. Priimtų dirbti studentų sąrašas. Įmonės turimų sąvaržėlių patikrinimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl pakėlimo pareigose. Įgaliojimas dėl pinigų įnašo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl sandėlio perkėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Andrial asociacijos fondo įstatai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai. Akcinės bendrovės "Ratai" dokumentų registracijos žurnalų sąrašas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(31 puslapis)
  2007-05-04
 • Raštvedyba (38)

  Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl gedulo laiko pratęsimo. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Prašymas dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokėjimų. Personalo skyriaus komisijos posėdžio protokolas. Motyvacinis laiškas. 2007 metų valstybinių statutinių rajono organizacijų vyrų krepšinio varžybų nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2008-03-05
 • Raštvedyba (6)

  Raštvedybos blankų pavyzdžiai. Charakteristika. Dokumentų sąrašas. Blankai. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankai. Įsakymų blankas. Prašymai. Dėl priėmimo į darbą. Dėl atleidimo iš darbo. Dėl mokymosi atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymai. Veiklos. Personalo. Vadybininko nuostatai. Raštai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dokumentų perdavimo aktas. Literatūra. Priedai.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-02-10
 • Raštvedyba ir archyvai

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai: aktai, raštai, prašymai, pažymos.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2006-02-21
 • Raštvedyba ir archyvai (2)

  Rekvizitai ir jų rašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Posėdžio protokolas. Aktas. Atsakomasis raštas. Motyvuotas prašymas. Protokolo išrašas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Dokumentacijos planas. Dokumentacijos planas. Dokumentų ruošimas perdavimui į archyvą. Bylos vidaus apyrašas. Dokumentacijos plano papildymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2010-11-09
Puslapyje rodyti po