Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos pavyzdžiai

Raštvedybos pavyzdžiai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų valdymas (5)

  Įsakymas dėl anglų kalbos egzamino paankstinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo Nerijos kopų išsaugojimui. Grūdų perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma apie mokymąsi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2005 - 2006 metų bylų nomenklatūra.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-11-26
 • Dokumentų valdymas (6)

  Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Akcininkų susirinkimo protokolas. Akcininkų sąrašas. Įmonės siuvimo cecho aktas. Tarnybinis pranešimas dėl stažuotės Švedijoj. Įgaliojimas dėl pinigų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakėlimo. Nutarimas dėl darbo sąlygų gerinimo. Dėl lėšų skyrimo akcinės bendrovės "Sapnelis" cecho statymui. Potvarkis dėl žemės sklypo plano patvirtinimo. Akcinės bendrovės "Sapnelis" įstatai. Akcinės bendrovės "Sapnelis" siuvimo cecho nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Dokumentų valdymas (7)

  Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl buhalterės pareigų. Petro Petraičio charakteristika. Įsakymas dėl priėmimo darbą. Potvarkis dėl darbo grupės sudarymo. Sprendimas dėl negyvenamų patalpų nuomos. Nutarimas dėl minimalių paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo. Dėl bendrovės adreso pakeitimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Tarybos posėdžio protokolas. Savivaldybės tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie grįžimą iš stažuotės. Prašymas dėl dalyvavimo seminare. Pareiškimas dėl negautos siuntos. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas dėl paslaugų sutarties.
  Raštvedyba, pavyzdys(18 puslapių)
  2008-01-03
 • Dokumentų valdymas: AB "Vilniaus pergalė"

  Įvadas. Europass. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Dingusių bylų aktas. Tarybos susirinkimo protokolas. Tarybos susirinkimo protokolas. Dėl susirinkimo. Pažyma apie mėnesinį atlyginimą. 2011 metų dokumentacijos planas. Išvados.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2011-05-19
 • Dokumentų valdymas: UAB "Baltesta"

  Dėl skelbimo išspausdinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija dėl vyresniojo specialisto pareigų. Perdavimo ir priėmimo aktas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas dėl kosmetikos prekių atvežimo. Nutarimas dėl kosmetikos priemonių gabenimo maršruto pakeitimų. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis. Dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas.
  Raštvedyba, pavyzdys(17 puslapių)
  2009-12-08
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių pervežimas UAB "Centvalis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Nurašymo aktas. Iniciatyvinis raštas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Garantinis raštas. Pažyma. Pareiginiai nuostatai. Kvietimas. Išvados.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2010-03-05
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Pristis"

  Uždarosios akcinės bendrovės "Pristis" charakteristika. UAB "Pristis" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Pristis" siunčiamų dokumentų registro išrašas. Konkrečių dokumentų rūšių UAB "Pristis" saugojimo laikas. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Prašymas. Dėl nemokamų atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Dėl tomo svilo priėmimo į darbą. Dizainerio pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Garantinis raštas. Lydraštis. Pakvietimas. Rekomendacija dėl pirkimų vadybininko pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Pristis". Darbuotojų susirinkimo protokolas. Televizoriaus nurašymo aktas. Bylų priėmimo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2009-12-04
 • Įmonės įstatai: UAB "Vijoklis"

  Uždarosios akcinės bendrovės "Vijoklis" įstatai. Bendrieji nuostatai. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys. Bendrovės filialai ir atstovybės. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius. Akcijos ir akcininkų teisės. Bendrovės organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka. Pranešimų paskelbimo tvarka. Auditas. Įstatų keitimo tvarka. Baigiamosios nuostatos.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonės raštvedyba: AB "Miglė"

  Įsakymas dėl Mariaus Kašėtos papildomo darbo. Įsakymas dėl klientų bylų ir vidinių kontoros dokumentų tvarkymo ir laikymo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų tvirtinimo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl kodų suteikimo struktūriniams padaliniams. Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Pasadoblis" vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-09-11
 • Įmonės raštvedyba: UAB "Lelija"

  Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Informacinių vidaus dokumentų blankas. Tvarkomųjų dokumentų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas dėl pašto siuntų atsiėmimo. Tarnybinis pranešimas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje sąrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonės raštvedyba: UAB "Vitrina"

  Tarptautinių projektų padalinio nuostatai. Specialisto tarptautiniams projektams pareiginė instrukcija. Informacinių siunčiamų dokumentų blankas. Tvarkomųjų dokumentų blankas. Prašymą dėl priėmimo į darbą. Prašymą dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl tarptautinių projektų skyriaus padalinio nuostatų tvirtinimo. Įsakymas dėl darbuotojo priėmimo į darbą. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Visuotinio akcininkų posėdžio protokolas. Protokolo išrašas. Inventoriaus perdavimo aktas. Materialinių vertybių patikrinimo aktas. Rekomendacija dėl darbo. Raštas dėl netinkamo užsakymo vykdymo. Pažyma apie gautas pajamas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Pasiteiravimo laiškas. Atsakymas į pasiteiravimo laišką.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Įmonės raštvedybos sistema: UAB "Elektrolitas"

  Įmonės charakteristika. Priedai: Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europaso gyvenimo aprašymas. Veiklos įsakymas. Atostogų įsakymas. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Kreipimasis. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Pakvietimas. Rekomendacija. Pažyma apie darbą. Protokolas. Kompiuterio nurašymas. Dviejų asmenų surašytas aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-04-20
 • Įmonės steigimas (3)

  Steigimo sutartis. Steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolas. VAS dalyvių sąrašai. VAS susirinkimo darbotvarkė. Steigimo ataskaita. Revizoriaus išvada dėl ataskaitos. Registravimo duomenys. Prašymas Marijampolės miesto savivaldybei (registravimo duomenys pagal Lietuvos Respublikos (LR) rejestro įstatymo numatytus reikalavimus). UAB "Armita" įstatai. Revizoriaus auditoriaus darbo reglamentas. Administracijos vadovo (direktoriaus) darbo reglamentas. Darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo ir tikslinės materialinės pašalpos suteikimo nuostatai. Bendrovės vidaus darbo taisyklės.
  Raštvedyba, pavyzdys(29 puslapiai)
  2007-05-21
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Motyvas"

  Dokumentų valdymo namų darbas. Įvadas Teorijos užduotis. Uždarosios akcinės bendrovės "Motyvas" charakteristika. UAB "Motyvas" įmonės darbuotojo asmens bylos dokumentai. Prašymas priimti į darbą. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas. Dėl priėmimo į darbą. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Uždarosios akcinės bendrovės "Motyvas". Buhalterio pareigybės nuostatai. Pažyma apie darbą. Darbo sutartis. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis Asmens kortelė. Išvados. Priedas (1).
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2010-12-22
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Žiemgala"

  Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo Kompiuterio nurašymo aktas. Įgaliojimas dėl pašto siuntų atsiėmimo. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Tarnybinis pranešimas dėl užsakymo nr. 17 vykdymo. Archyvo pažymėjimas. Dėl bendradarbiavimo. 2009 metų bylų nomenklatūra. 2009 metų bylų nomenklatūros papildymų sąrašas. 2009 metų bylų nomenklatūros suvestinė.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2010-04-26
 • Įmonės veiklos dokumentai: UAB "Žvaigždė"

  Prašymas dėl atostogų. Pažyma apie darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Bendrovės tarybos susirinkimo protokolas. Bendrovės tarybos susirinkimo dalyvių sąrašas. Bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl darbuotojų darbo užmokesčio indeksavimo. Nutarimas dėl UAB "Žvaigždė" sutaupytų lėšų panaudojimo. Sprendimas dėl laimėtų lėšų panaudojimo. Potvarkis dėl UAB "Žvaigždė" patalpų plano patvirtinimo. Akcinės bendrovės įstatai. Uždarosios akcinės bendrovės "Žvaigždė" raštinės nuostatai. UAB "Žvaigždė" 2004 metų bylų nomenklatūra. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo dokumentų valdymo bylų aprašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(30 puslapių)
  2008-05-06
 • Įmonės veiklos dokumentavimas

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Raštas: Dėl skelbimo išspausdinimo; Dėl pastatų perdavimo tvarkos; Dėl duomenų anglų kalba; Dėl įmonės etiketės nuplagijavimo; Dėl nesumokėtų draudimo įmokų; Dėl siūlymo bendradarbiauti; Dėl nuolaidų kortelės. Valdybos posėdžio protokolas. Pranešimas. Valdybos posėdžio protokolas. Pirkimo ir pardavimo sutartis.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2007-05-25
 • Įmonių ir organizacijų veiklos dokumentai

  Iniciatyvinis raštas. Prašymas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Protokolas. Sąrašas. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Įsakymas personalo klausimu. Įsakymas atostogų klausimu. Įsakymas komandiruotės klausimu. Įsakymas pagrindinės įstaigos veiklos klausimu. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. "N" organizacijos įstatai. "N" struktūrinio padalinio nuostatai. "N" organizacijos dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylų baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2006-11-20
 • Įmonių veiklos dokumentai

  Įgaliojimas dėl prekių kainoraščių patikrinimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės į Plungę. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl nuostatų tvirtinimo. Lietuvos respublikos teisėjų asociacijos įstatai. Neakivaizdinio skyriaus studentų bylų perdavimo aktas. Dėl kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimo. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Gyvenimo aprašymas. Dėl parodos organizavimo. Įstatai. Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas. 2005 metų bylų nomenklatūra. Nuolatinio saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas. Policijos departamento prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos valdymo tarnybos nuostatai. Nutarimas dėl stovyklos "Vasara" kelialapių kainų. Pažyma dėl Gabrielės Motkutės mokymosi. Potvarkis dėl žemės sklypo plano praplėtimo. Prašymas dėl laisvo pamokų grafiko. Susirinkimo protokolas. Dokumentų registracijos žurnalų sąrašas. Rekomendacija. Sprendimas dėl lėšų skyrimo kompiuterių klasei įrengti. Susirinkime dalyvavusių studentų sąrašas. Tarnybinis pranešimas dėl Juozo Tautkaus nusižengimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(32 puslapiai)
  2009-03-02
 • Informaciniai dokumentai

  Dokumentų pavyzdžiai. Rašto formos pavyzdys. Pažymos formos pavyzdys - pažyma apie gautas pajamas. Rašto formos pavyzdys. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Protokolo formos pavyzdys.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-01-15
Puslapyje rodyti po