Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba>Raštvedybos pavyzdžiai

Raštvedybos pavyzdžiai (96 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų pavyzdžiai (19)

  Įsakymas. Dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Dėl UAB "Drogas" atliekamų paslaugų kainoraščio. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Vadovų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas dėl moksleivių informatikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2009-05-21
 • Dokumentų pavyzdžiai (2)

  Rezervavimo laiškas. Įgaliojimas. Motyvacijos laiškas. Ataskaitinio susirinkimo protokolas. Sugadinto inventoriaus nurašymas aktas. Dėl viešbučio interjero. Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas dėl atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2007-01-15
 • Dokumentų pavyzdžiai (20)

  Veiklos dokumentai. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės pareiginių nuostatų. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės kasmetinių mokamų atostogų. Dėl skolos grąžinimo. Pažyma apie darbą. Dėl akcijų įsigijimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-04-13
 • Dokumentų pavyzdžiai (3)

  Įsakymas. Raštas dėl darbuotojo priėmimo. Dėl autobuso nuomos. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-01-30
 • Dokumentų pavyzdžiai (4)

  Laiškas dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas. Dėl, nemokamai gautų knygų iš leidyklos "Saulės delta". Pranešimas akcininkams. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Įsakymas dėl įmonės darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų.
  Raštvedyba, pavyzdys(22 puslapiai)
  2007-04-14
 • Dokumentų pavyzdžiai (5)

  Įsakymas. Nutarimas. Aktas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Pažyma. Prašymas. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Lydraštis. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Motyvacinis laiškas. Nuostatos.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Dokumentų pavyzdžiai (6)

  Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" administratorės pareiginė instrukcija. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" raštinės nuostatai. Administracijos darbo reglamentas. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Įsakymas dėl pakeitimų pareigybių sąraše. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo. Įsakymas dėl pavardės keitimo. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą. Tarnybinis pranešimas apie neatvykimą į darbą. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Atsisakymo susipažinti su drausminės nuobaudos skyrimu aktas. Pareiškimas dėl drausminės nuobaudos. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Įstaigos x darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis (pavyzdys). Nutarimas dėl "Klientų aptarnavimo tvarkos" pakeitimo. Sprendimas dėl Konstitucijos prospekto ir Europos aikštės. Potvarkis dėl miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl akcijų pardavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Charakteristika. Rekomendacija dėl tautos fondo stipendijos skyrimo. Įgaliojimas. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(51 puslapis)
  2007-05-09
 • Dokumentų pavyzdžiai (7)

  Motyvacinis laiškas. CV. Rekomendacija. Gyvenimo aprašymas. Prašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-05-11
 • Dokumentų pavyzdžiai (8)

  Dokumentai: Prašymas. Rekomendacija. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbo užmokestį. CV. Darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Darbuotojų vykstančių į komandiruotę sąrašas. Įmonės inventoriaus perdavimo ir priėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl poilsio dienų perkėlimo. Nutarimas dėl darbuotojų atlyginimo pakėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo bendrovės "Sidabriniai vandenys" remontui. Potvarkis dėl uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" darbuotojų tarybos nuostatų patvirtinimo. Uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" raštinės nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Dokumentų pavyzdžiai (9)

  Blankai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl rinkodaros vadybininko pareiginių nuostatų patvirtinimo. Įsakymas dėl išleidimo į seminarą. Nutarimas. Sprendimas. Darbo tvarkos taisyklės. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-05-25
 • Dokumentų rašymo pavyzdžiai

  Rašymo metodai. Administratorės pareiginė instrukcija. Raštinės nuostatai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų ir pavadavimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-02-08
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: dėl vietų rezervavimo. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Gyvenimo aprašymas. Dėl viešbučio interjero dizaino. Pažyma apie darbo užmokestį. Sugadinto inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-03-20
 • Dokumentų rengimo pavyzdžiai

  Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl atostogų. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Pažyma. Apie gautas pajamas. Pirkimo – pardavimo aktas. Pasų apskaitos aktas. Potvarkis. Dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Dėl automobilių stovėjimo aikštelių remonto įsakymas. Dėl sutarties nutraukimo įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų sprendimas. Dėl kritinės būklės pastatų nugriovimo sprendimas. Dėl pašalpų skyrimo įsakymas. Dėl svarbių dokumentų archyvavimo. Alytaus apskrities sklypų nuomos sutartis. Tarybos posėdžio protokolas. Nutarimas dėl valiutos keitimo taisyklių.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Dokumentų valdymas (11)

  Prašymas priimti į darbą. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Įgaliojimas. Įsakymas dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Nutarimas. Dėl Lietuvos respublikos teismų (išskyrus Lietuvos aukščiausiąjį teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Sekretoriaus - administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Sekretoriaus pareigos. Sekretoriaus teisės. Sekretoriaus atsakomybė. Nutarimas. Dėl finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo. Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės. Taikymo sritis ir vartojamos sąvokos. Bendrieji organizaciniai reikalavimai. Vidaus kontrolė. Rizikos valdymas. Pažyma apie Jelenos Kazlauskienės šeimos sudėtį. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Brokuotų prekių gavimo aktas. Dėl įmonės skolos. Tarnybinis pranešimas. Dėl darbo drausmės pažeidimo. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas dėl informacinių technologijų skyriaus vadovo pareigų. Dalykinis laiškas dėl vizito. Rekomendacija.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2009-03-20
 • Dokumentų valdymas (15)

  Įmonės rengiami teisės aktai. Įmonės rengiami vidaus dokumentai. Įmonės rengiami siunčiami dokumentai. Asmens vardu rašomi dokumentai. Įsakymų veiklos klausimais registras. Įsakymų personalo klausimais registras. Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras. Aktų registras. Pranešimų registras. Protokolų registras. Įstaigos parengtų siunčiamų dokumentų registras. Gautų dokumentų registras. Dokumentų registrų sąrašas. 2009 metų dokumentacijos planas. 2009 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašas. 2008 metų dokumentacijos plano suvestinė. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų. Aktas. Dingusių bylų. Aktas. Bylos vidaus apyrašas. Bylos baigiamasis įrašas. 2008 metų laikino saugojimo bylų perduotų į archyvą sąrašas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas. Archyvo pažyma dėl darbo. Archyvo pažyma apie gautas pajamas. 2008 metų dokumentų sutvarkymo istorinė pažyma.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2010-03-23
 • Dokumentų valdymas (16)

  Gyvenimo aprašymas. Dėl vadybininko darbo vietos. Dėl skolos priminimo. Jono Jonaičio charakteristika. Rekomendacija. Dėl skyrimo pareigoms. Įsakymas. Dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Potvarkis. Dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Sprendimas. Dėl lėšų skyrimo. Nutarimas. Dėl darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos. Įgaliojimas. Dėl dokumentų paėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Raštinėje registruotinų dokumentų. Sąrašas. Pažyma. Apie pareigas ir darbo užmokestį. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos respublikos. vyriausybės vidaus tvarkos taisyklės. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" Raštinės nuostatai. Dėl vizito. Tiekimo sutartis. 2009 metų Sausio mėnesio veiklos programa.
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Dokumentų valdymas (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Pasiaiškinimas dėl blogo elgesio kolegijoje. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų įsigijimo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Prašymas dėl inventorizacijos dokumentų kopijų. Įsakymas dėl papeikimo. Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Įsakymas dėl nemokamų atostogų skyrimo, Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Prašymas dėl raštvedybos ir praktikos nukėlimo vėlesniam laikui. Nurodymas dėl norminių dokumentų saugos darbo klausimais patvirtinimo. Įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl šeimyninių globos namų nuostatų. Nutarimas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Nurodymas dėl dokumentų rengimo ir tvarkymo. Nurodymas dėl dokumentų pateikimo ir tvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Nutarimas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų. Prašymas atleisti iš darbo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Potvarkis dėl įgaliojimo. Įsakymas dėl teismo struktūros tvirtinimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Nutarimas dėl Pabaltijo ekologinės ir etnografinės situacijos stabilizavimo. Dėl informacinių stendų. Pažyma apie darbą. Dėl naujų įrenginių eksploatavimo. Valdybos pasitarimo Protokolas. Dėl susirgimo profesine liga.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2010-11-18
 • Dokumentų valdymas (19)

  Dokumentų pavyzdžiai. Prašymas dėl pastatų perdavimo tvarkos. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Klaipėdos socialinės tarnybos nuostatai. Sprendimas dėl prekybos mediena ir jos gaminiais. Nutarimas dėl atlyginimų išmokėjimo tvarkos pakeitimo. Nurodymas dėl mokesčių už komunalines paslaugas nustatymo. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Jolitos charakteristika. Valdybos posėdžio protokolas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2011-03-29
 • Dokumentų valdymas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: raštas; prašymas dėl atostogų suteikimo; pažyma apie vidutinį darbo užmokestį; gyvenimo aprašymas; bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas; personalo skyriaus darbuotojų sąrašas; rekomendacija; bendrovės sandėlio patikrinimo aktas; tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo; įgaliojimas; įsakymas dėl atleidimo iš darbo; įsakymas dėl atostogų suteikimo; įsakymas dėl komandiruotės; įsakymas dėl minimalaus darbo užmokesčio padidinimo; nutarimas; sprendimas dėl lėšų skyrimo; potvarkis; administracijos nuostatai; dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-04-02
 • Dokumentų valdymas (4)

  Įstaigos rengiami dokumentai. Lydraštis (lydimasis raštas). Prašymas suteikti atostogas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Sąrašas. Rekomendacija. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Teisės aktai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas komandiruotės klausimu. Įsakymas konstitucijos veiklos klausimu. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. "N" organizacijos įstatai. "N" struktūrinio padalinio nuostatai. Dokumentų sisteminimo ir perdavimo į archyvą dokumentai. "N" organizacijos dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-05-30
Puslapyje rodyti po