Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: Žemaitės vidurinė mokykla

  Įvadas. Įstaigos charakteristika. Dokumentai: Fizinio asmens prašymas. Įstaigos darbuotojo prašymas. Europaso gyvenimo aprašymas. Veiklos įsakymas. Atostogų įsakymas. X pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas. Susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Išvados. Priedai (7).
  Raštvedyba, referatas(35 puslapiai)
  2007-03-02
 • Įmonės charakteristika ir vidaus dokumentai: Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

  Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos charakteristika. Valstybinės energetikos inspekcijos prie ūkio ministerijos struktūra. Dokumentų pavyzdžiai.
  Raštvedyba, laboratorinis darbas(18 puslapių)
  2007-02-05
 • Įmonės dokumentai: AB "Saulė"

  Teorinė dalis. Sutartis ir kontraktas. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl pažymos išdavimo ankstesnėje darbovietėje (surašytas ranka). Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl vardas ir pavardė nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas papildomo finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas.
  Raštvedyba, namų darbas(20 puslapių)
  2006-04-12
 • Įmonės dokumentų registravimas: "Bonum publicum"

  Įvadas. "Bonum publicum". Įmonės dokumentų registravimas. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-30
 • Įmonės dokumentų registravimo tikslai ir formos: AB bankas "Hansa - LTB"

  Įžanga. AB bankas "Hansa - LTB" aprašymas. Įmonės dokumentų registravimo tikslai ir formos. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2006-09-30
 • Įmonės dokumentų valdymas: statybos įmonė

  Įvadas. Mano darbo tikslas yra išanalizuoti statybų įmonės raštvedybos sistemą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir registravimo procedūras. Įmonės veikla. Tai viena didžiausių Lietuvos statybų paslaugų ir nekilnojamo turto valdymo bendrovė, užsiimanti rangos darbų valdymu, atliekanti visus statybos bei rekonstrukcijos darbus. Raštvedybos sistema. Dokumentų rengimas ir tvarkymas. Dokumentų registravimas. Priedai: Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Paaiškinimas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo.
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Įmonės įstatai: UAB "Vijoklis"

  Uždarosios akcinės bendrovės "Vijoklis" įstatai. Bendrieji nuostatai. Bendrovės veiklos tikslai ir ūkinės veiklos rūšys. Bendrovės filialai ir atstovybės. Įstatinis kapitalas. Akcijų skaičius. Akcijos ir akcininkų teisės. Bendrovės organai. Visuotinis akcininkų susirinkimas. Bendrovės vadovas. Bendrovės dokumentų ir kitos informacijos pateikimo akcininkams tvarka. Pranešimų paskelbimo tvarka. Auditas. Įstatų keitimo tvarka. Baigiamosios nuostatos.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-02-28
 • Įmonės raštvedyba

  Įvadas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2006-03-14
 • Įmonės raštvedyba: AB "Miglė"

  Įsakymas dėl Mariaus Kašėtos papildomo darbo. Įsakymas dėl klientų bylų ir vidinių kontoros dokumentų tvarkymo ir laikymo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų tvirtinimo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl kodų suteikimo struktūriniams padaliniams. Įsakymas dėl uždarosios akcinės bendrovės "Pasadoblis" vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2008-09-11
 • Įmonės raštvedyba: UAB "Lelija"

  Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Informacinių vidaus dokumentų blankas. Tvarkomųjų dokumentų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas dėl pašto siuntų atsiėmimo. Tarnybinis pranešimas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Darbuotojų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje sąrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-12-22
 • Įmonės raštvedyba: UAB "Vitrina"

  Tarptautinių projektų padalinio nuostatai. Specialisto tarptautiniams projektams pareiginė instrukcija. Informacinių siunčiamų dokumentų blankas. Tvarkomųjų dokumentų blankas. Prašymą dėl priėmimo į darbą. Prašymą dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl tarptautinių projektų skyriaus padalinio nuostatų tvirtinimo. Įsakymas dėl darbuotojo priėmimo į darbą. Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Visuotinio akcininkų posėdžio protokolas. Protokolo išrašas. Inventoriaus perdavimo aktas. Materialinių vertybių patikrinimo aktas. Rekomendacija dėl darbo. Raštas dėl netinkamo užsakymo vykdymo. Pažyma apie gautas pajamas. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Pasiteiravimo laiškas. Atsakymas į pasiteiravimo laišką.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2006-10-26
 • Įmonės raštvedybos charakteristika: AB "SEB Vilniaus Bankas"

  Įvadas. "SEB Vilniaus Bankas" įmonės charakteristika. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Įsakymas. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl Jurgitos Avižinaitės įdarbinimo. Lydraštis. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai. Registrų sąrašas.
  Raštvedyba, kursinis darbas(19 puslapių)
  2008-01-15
 • Įmonės raštvedybos charakteristika: prekybos nekilnojamu turtu UAB "Miestas"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl išleidimo atostogų. Pareigybės nuostatai. Komercinis pasiūlymas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Protokolas. Komisijos surašytas aktas. Išvados. Priedai (4).
  Raštvedyba, referatas(24 puslapiai)
  2008-01-17
 • Įmonės raštvedybos sistema: UAB "Elektrolitas"

  Įmonės charakteristika. Priedai: Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europaso gyvenimo aprašymas. Veiklos įsakymas. Atostogų įsakymas. Administratoriaus pareiginiai nuostatai. Kreipimasis. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Pakvietimas. Rekomendacija. Pažyma apie darbą. Protokolas. Kompiuterio nurašymas. Dviejų asmenų surašytas aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2006-04-20
 • Įmonės raštvedybos sistema: UAB "Toris"

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-01-13
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė (2)

  Įvadas. Trumpai apie įmonę. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Organizacinių dokumentų apyvarta. Tvarkomųjų dokumentų apyvarta. Informacinių dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-09-24
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: AB "Kietaviškių gausa"

  Turinys. Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. AB "Kietaviškių gausa" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Išvados ir pastabos. Priedų sąrašas.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-01-29
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: kooperatyvas "Kėdainių konservai"

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-10-02
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: lauko video reklamos paslaugos UAB "Actual City Media"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. UAB "Actual City Media" valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Gautų dokumentų apyvartos schema. Parengtų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2008-03-06
 • Įmonės raštvedybos sistemos analizė: UAB "Rivona"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sutvarkymas – nomenklatūra. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(10 puslapių)
  2007-05-15
Puslapyje rodyti po