Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Mirtos bankas"

  Įvadas. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterinės technikos nurašymo aktas. Perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2007-07-11
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Pieno žvaigždės"

  Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl atleidimo. Pareigybiniai nuostatai. Lydraštis. Atsakomasis raštas. Įgaliojimas. Rekomendacija. Pažyma apie pelną. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Priedai (2).
  Raštvedyba, kursinis darbas(21 puslapis)
  2009-02-28
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Skaidula"

  Įvadas. UAB "Skaidula" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl materialiojo turto nusidėvėjimo. Įsakymas dėl Jakaterinos Fedotovos nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas. Komercinis pasiūlymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbą. Rekomendacija. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvada. Priedai (3).
  Raštvedyba, analizė(30 puslapių)
  2007-04-17
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Vakarų Bankas"

  Įvadas. Bendrovės charakteristika. Dokumentų pavyzdžiai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie griežtos apskaitos dokumentus. Pirkimo komisijos posėdžio protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų aktas: Materialinių vertybių nurašymo aktas, bylų perdavimo ir perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (3).
  Raštvedyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2008-08-18
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: AB "Žvaigždės bankas"

  Įvadas. Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" charakteristika. Įmonės duomenys. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie gautas pajamas. Protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5). Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" organizacinė struktūra. Dokumentų registrų sąrašas. Europass gyvenimo aprašymas. Susirinkimo darbuotojų sąrašas. Akcinės bendrovės "Žvaigždės bankas" personalas.
  Raštvedyba, namų darbas(20 puslapių)
  2007-08-23
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: baldų prekybos UAB "Audėjas"

  Įvadas. UAB "Audėjas" charakteristika. Veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl Anželos Kulienės nemokamų atostogų. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Pažyma apie darbą. Protokolas. Nurašymo aktas. Dokumentų perėmimo aktas. Išvada. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(21 puslapis)
  2008-01-18
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: bankininkystės paslaugos AB "Vikra"

  AB "Vikra" charakteristika ir veiklos dokumentai. Įvadas. Teorinė dalis. AB "Vikra" charakteristika. Juridinis statusas. Struktūra. Personalo valdymas. Teisės aktai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Pasirinktos organizacijos veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Pasirinktos organizacijos dokumentų valdymo sistema. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Dokumentų registravimas. Dokumentacijos planas. Organizacijos archyvas. Praktinė dalis. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Raštas dėl informacijos suteikimo. Raštas dėl kambario rezervavimo. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados ir apibendrinimai. Priedai (5 lentelės).
  Raštvedyba, namų darbas(20 puslapių)
  2008-03-05
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių pervežimas UAB "Centvalis"

  Įvadas. Įmonės charakteristika. Veiklos dokumentai. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Nurašymo aktas. Iniciatyvinis raštas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Garantinis raštas. Pažyma. Pareiginiai nuostatai. Kvietimas. Išvados.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2010-03-05
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: keleivių vežimo UAB "Autoelita"

  Įvadas. UAB "Autoelita" charakteristika. Įsakymas. Personalo vadovo pareiginiai nuostatai. Raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbo tarybos rinkimų komisijos susirinkimo protokolas. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Išvados. Priedai (4).
  Raštvedyba, referatas(23 puslapiai)
  2008-04-02
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: plastikinių langų gaminimas UAB "Fauga"

  Įvadas. Įmonės "Kauno Fauga" charakteristika. Juridinis statusas.Organizacijos dydis. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Rengiami veiklos dokumentai. Dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojas (-ai) rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės archyvas. Pasiūlymai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Europass cv. Įsakymas dėl Karolinos Strikovaitės mokymosi atostogų. Įsakymas dėl Aleksi Mezvrishvili atleidimo iš darbo. Dėl bendradarbiavimo. Įgaliojimas dėl kortelės atsiėmimo. Pažyma apie kazimiero petkaus vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija dėl administratorės pareigų. Akcininkų posėdžio protokolas. Buhalterinių dokumentų perdavimo-perėmimo aktas. Mažaverčio inventoriaus nurašymo aktas. 2007 metų dokumentacijos planas. UAB "Kauno Fauga" administracijos nuostatai. Išvados. Priedai (2 psl.)
  Raštvedyba, namų darbas(30 puslapių)
  2010-02-11
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: prekyba kompiuteriais IĮ "Matrix"

  Įvadas. IĮ "Matrix" charakteristika. Fizinio asmens prašymas. Įmonės darbuotojo prašymas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Garantinis raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą. Darbuotojų posėdžio protokolas. Materialinių vertybių panaudojimas. Pardavimo bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimas. Priedai (5).
  Raštvedyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2008-04-21
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras"

  Įvadas. UAB "Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europaso gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Garantinis raštas. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Kviečiamasis pasiūlymas. Rekomendacija dėl buhalterio pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Dviejų asmenų surašytas aktas. Priedai (2).
  Raštvedyba, referatas(25 puslapiai)
  2007-01-03
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Draudikas"

  Įvadas. Uždarosios akcinės bendrovės "Draudikas" charakteristika. Įmonės "Draudikas" veiklos dokumentai. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Vadybininko pareiginiai nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Garantinis raštas. Kvietimas. Pažyma apie darbuotojo gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas nurašymo aktas. Bylų perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (3).
  Raštvedyba, namų darbas(21 puslapis)
  2009-03-18
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Germantas"

  Įmonės charakteristika. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Kita svarbi informacija. Pasiūlymai kaip sutvarkyti ar pagerinti vieną ar kitą sritį. Dokumentai. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl priėmimo į darbą (surašytas ranka). Prašymas dėl atleidimo iš darbo (surašytas ranka). Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl vardas ir pavardė laikino priėmimo į darbą. Bylų nomenklatūra. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas dėl X darbo drausmės pažeidimo. Protokolas. Patikrinimo aktas. Bylų perdavimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas (3 mėnesių laikotarpis).
  Raštvedyba, referatas(26 puslapiai)
  2007-06-27
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Insurance group"

  Įvadas. "Insurance group" įmonės charakteristika. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų. Draudimo vadybininko pareigybės nuostatai. Dėl įdarbinimo. Dėl apartamentų rezervavimo. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Kompiuterio nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. 2005 metų dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, referatas(20 puslapių)
  2009-05-25
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "IT Logistika"

  Įvadas. UAB "IT Logistika" charakteristika. Fizinio asmens prašymas dėl darbo. Fizinio asmens prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Vyriausybės buhalterės pareiginiai nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Garantinis raštas. Įgaliojimas. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Komisijos surašytas aktas. Bylų perdavimo aktas. Dokumentacijos planas. Išvados ir apibendrinimai.
  Raštvedyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2008-09-11
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Naresta"

  Įvadas. Juridinis statusas. Veiklos sritis. Struktūra. Personalas. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą. Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema. Veiklos dokumentų grupės ir rūšys. Elektroninių dokumentų rengimo tvarka. Darbuotojas (-ai), rengiantis ir tvarkantis veiklos dokumentus šioje įmonėje. Dokumentų registravimo procedūros. Įmonės archyvas. Kokybiškai rengiamų ir tvarkomų veiklos dokumentų ekonominė svarba ir nauda. Kita svarbi informacija. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl išleidimo kasmetinių atostogų. Finansininko pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Dėl bilietų rezervavimo. Komercinis pasiūlymas. Dėl kvietimo atvykti. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Susirinkimo dalyvių sąrašas. Statybinių medžiagų nurašymo aktas. Apskaitos dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas. Išvados. Priedai (4).
  Raštvedyba, namų darbas(27 puslapiai)
  2007-10-15
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Pristis"

  Uždarosios akcinės bendrovės "Pristis" charakteristika. UAB "Pristis" įmonės darbuotojų struktūra. UAB "Pristis" siunčiamų dokumentų registro išrašas. Konkrečių dokumentų rūšių UAB "Pristis" saugojimo laikas. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Prašymas. Dėl nemokamų atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas. Dėl tomo svilo priėmimo į darbą. Dizainerio pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo. Garantinis raštas. Lydraštis. Pakvietimas. Rekomendacija dėl pirkimų vadybininko pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Uždaroji akcinė bendrovė "Pristis". Darbuotojų susirinkimo protokolas. Televizoriaus nurašymo aktas. Bylų priėmimo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2009-12-04
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: UAB "Žuvėdra"

  Įmonės charakteristika. Priedai: Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareigybės nuostatai. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie darbą. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Apskaitos blankų perdavimo aktas. Kompiuterio nurašymo aktas. Gyvenimo aprašymas. Aiškinamasis raštas. Lydraštis. Garantinis raštas.
  Raštvedyba, namų darbas(29 puslapiai)
  2007-03-23
 • Įmonės charakteristika ir veiklos dokumentai: žaislų gamyba UAB "Vespa"

  Įvadinė dalis. UAB "Vespa" charakteristika. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl nemokamų atostogų. Europass gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos steigimo. Įsakymas dėl Arūno Bivainio nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Dėl bendradarbiavimo (iniciatyvinis). Dėl bendradarbiavimo (atsakomasis). Dėl konferencijų salės rezervavimo. Lydraštis. Komercinis pasiūlymas. Kvietimas. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Spausdintuvo nurašymo aktas. Bylų perėmimo aktas. Apibendrinimas. Priedai (4).
  Raštvedyba, kursinis darbas(30 puslapių)
  2008-12-21
Puslapyje rodyti po