Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų tekstų taisyklingumas

  Įvadas. Aktas. Įgaliojimas. Įsakymas. Nutarimas (sprendimas). Pažyma. Potvarkis. Protokolas. Raštas. Sutartis. Gyvenimo aprašymas. Prašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2008-01-03
 • Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė: UAB "Senukų prekybos centras"

  Įžanga. Trumpa įmonės charakteristika. Kaip aš tvarkyčiau savo įmonės dokumentus. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Išvados. Priedai (5).
  Raštvedyba, kursinis darbas(11 puslapių)
  2006-09-30
 • Dokumentų valdymas

  Kas dabartiniu metu Lietuvoje formuoja vienodą dokumentų valdymo praktiką, nustato dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos bendruosius reikalavimus? Apibūdinkite įstaigos rengiamus dokumentus ir teisės aktus. Kas būdinga raštams? Išvardinkite raštų rūšis, rekvizitus, paaiškinkite raštų teksto ypatybes. Kaip nurodomi pridedami dokumentai dokumento tekste? Kaip įforminamas dokumentų išrašas? Kur registruojami įmonės dokumentai? Kas nustato registrų sąrašą? Išvardinkite dokumentų bylų antraščių reikalavimus. Kaip tvarkomi dokumentai, pasibaigus jų saugojimo terminui? Raštas dėl informacijos apie naujas žemės ūkio mašinas ir įrengimų linijas. Dėl gauto paklausimo iš akcinės bendrovės "xxx". Pažyma apie gautas pajamas. Nekokybiškos varškės ir sūrelių nurašymo aktas. Vadovaujančių darbuotojų pasitarimo protokolas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Prašymas išleisti akademinių atostogų. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-12-11
 • Dokumentų valdymas (10)

  Pagrindiniai dokumentų valdymą reglamentuojantys dokumentai. Dokumentų sistema. Teisės aktų rekvizitų išdėstymo schema. Įstaigos rengiamų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Siunčiamųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema. Įsakymas dėl ilgalaikio turto inventorizacijos. Vadybininko pareiginė instrukcija (rekvizitai). Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Dėl darbuotojų sąrašo patikslinimo. Dėl darbuotojų sąrašo. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Pasiaiškinimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Tarnybinis pranešimas dėl vidaus darbo taisyklių pažeidimo. Įgaliojimas dėl atstovavimo teismo posėdyje.
  Raštvedyba, konspektas(17 puslapių)
  2009-03-19
 • Dokumentų valdymas (11)

  Prašymas priimti į darbą. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Įgaliojimas. Įsakymas dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Nutarimas. Dėl Lietuvos respublikos teismų (išskyrus Lietuvos aukščiausiąjį teismą) raštvedybos ir archyvų tvarkymo taisyklių patvirtinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Sekretoriaus - administratoriaus pareiginiai nuostatai. Bendrosios nuostatos. Sekretoriaus pareigos. Sekretoriaus teisės. Sekretoriaus atsakomybė. Nutarimas. Dėl finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklių patvirtinimo. Finansų maklerio įmonių veiklos organizavimo taisyklės. Taikymo sritis ir vartojamos sąvokos. Bendrieji organizaciniai reikalavimai. Vidaus kontrolė. Rizikos valdymas. Pažyma apie Jelenos Kazlauskienės šeimos sudėtį. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Materialinių vertybių perdavimo aktas. Brokuotų prekių gavimo aktas. Dėl įmonės skolos. Tarnybinis pranešimas. Dėl darbo drausmės pažeidimo. Charakteristika. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas dėl informacinių technologijų skyriaus vadovo pareigų. Dalykinis laiškas dėl vizito. Rekomendacija.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2009-03-20
 • Dokumentų valdymas (12)

  Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų rekvizitai. Apibūdinkite dažniausiai vartojamus. Raštvedybos dokumentų spausdinimo reikalavimai. Dokumentų priedai. Dokumentų išrašai. Pateikite pavyzdžių. Apibūdinkite raštus, įsakymus, potvarkius, aktus. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius.
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2009-06-10
 • Dokumentų valdymas (13)

  Įvadas. Praktinė dalis. Europass gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Buhalterio pareiginiai nuostatai. Materialinių vertybių nurašymo aktas. Bakalaurų grupės protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Dėl kvietimo dalyvauti parodoje. Raštas (atsakomasis). Dokumentacijos planas.Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(16 puslapių)
  2009-11-18
 • Dokumentų valdymas (14)

  Dokumento sąvoka, dokumento istorinė raida. Dokumentų atsiradimo ir vystymosi schema. Dokumentų valdymas. Dokumentai ir valdymas. Teisės aktų įforminimas. privalomų rekvizitų išdėstymas. Įsakymas. Dėl darbo grafiko pakeitimo. Teisės aktai. Teisės aktais patvirtinami dokumentai. Įstaigoje rengiami dokumentai. Pažyma apie studijas. Pažyma dėl studijų. Rekomendacija. Dėl pirmininko pareigų. Kolegialaus organo protokolas. Dokumentų apyvarta ir kontrolė, dokumentų registravimas. Asmeniniai dokumentai.
  Raštvedyba, konspektas(20 puslapių)
  2009-12-11
 • Dokumentų valdymas (15)

  Įmonės rengiami teisės aktai. Įmonės rengiami vidaus dokumentai. Įmonės rengiami siunčiami dokumentai. Asmens vardu rašomi dokumentai. Įsakymų veiklos klausimais registras. Įsakymų personalo klausimais registras. Įsakymai atostogų ir komandiruočių klausimais registras. Aktų registras. Pranešimų registras. Protokolų registras. Įstaigos parengtų siunčiamų dokumentų registras. Gautų dokumentų registras. Dokumentų registrų sąrašas. 2009 metų dokumentacijos planas. 2009 metų dokumentacijos plano papildymų sąrašas. 2008 metų dokumentacijos plano suvestinė. Bylų (dokumentų) perėmimo aktas. Naikinti atrinktų bylų. Aktas. Dingusių bylų. Aktas. Bylos vidaus apyrašas. Bylos baigiamasis įrašas. 2008 metų laikino saugojimo bylų perduotų į archyvą sąrašas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas. Archyvo pažyma dėl darbo. Archyvo pažyma apie gautas pajamas. 2008 metų dokumentų sutvarkymo istorinė pažyma.
  Raštvedyba, pavyzdys(28 puslapiai)
  2010-03-23
 • Dokumentų valdymas (16)

  Gyvenimo aprašymas. Dėl vadybininko darbo vietos. Dėl skolos priminimo. Jono Jonaičio charakteristika. Rekomendacija. Dėl skyrimo pareigoms. Įsakymas. Dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Potvarkis. Dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Sprendimas. Dėl lėšų skyrimo. Nutarimas. Dėl darbuotojų atleidimo iš darbo tvarkos. Įgaliojimas. Dėl dokumentų paėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Raštinėje registruotinų dokumentų. Sąrašas. Pažyma. Apie pareigas ir darbo užmokestį. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Kolektyvinis tarybos posėdžio. Protokolas. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos respublikos. vyriausybės vidaus tvarkos taisyklės. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" Raštinės nuostatai. Dėl vizito. Tiekimo sutartis. 2009 metų Sausio mėnesio veiklos programa.
  Raštvedyba, pavyzdys(24 puslapiai)
  2010-04-02
 • Dokumentų valdymas (17)

  Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas. Dėl vardenio pavandenio priėmimo į darbą. Dėl asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių draudimo įmonės ar perdraudimo įmonės akcijas, turimų balsų skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Priėmimo ir perdavimo aktas. tarybos posėdžio. protokolas. Potvarkis. Dėl stažuotės Suomijoje ir Švedijoje. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Prašymas. Dėl atostogų suteikimo. Dėl taisyklių patvirtinimo. Vadybos posėdžio. Protokolas. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2010-04-06
 • Dokumentų valdymas (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Pasiaiškinimas dėl blogo elgesio kolegijoje. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl griežtos atskaitomybės dokumentų įsigijimo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Prašymas dėl inventorizacijos dokumentų kopijų. Įsakymas dėl papeikimo. Sprendimas dėl negyvenamųjų patalpų nuomos. Įsakymas dėl nemokamų atostogų skyrimo, Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Prašymas dėl raštvedybos ir praktikos nukėlimo vėlesniam laikui. Nurodymas dėl norminių dokumentų saugos darbo klausimais patvirtinimo. Įsakymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Nutarimas dėl bazinių kainų nustatymo tvarkos. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl šeimyninių globos namų nuostatų. Nutarimas dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę. Nurodymas dėl dokumentų rengimo ir tvarkymo. Nurodymas dėl dokumentų pateikimo ir tvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Nutarimas dėl kvalifikacijos kėlimo kursų. Prašymas atleisti iš darbo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Sprendimas dėl paslaugų kainų tvirtinimo. Potvarkis dėl įgaliojimo. Įsakymas dėl teismo struktūros tvirtinimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Nutarimas dėl Pabaltijo ekologinės ir etnografinės situacijos stabilizavimo. Dėl informacinių stendų. Pažyma apie darbą. Dėl naujų įrenginių eksploatavimo. Valdybos pasitarimo Protokolas. Dėl susirgimo profesine liga.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2010-11-18
 • Dokumentų valdymas (19)

  Dokumentų pavyzdžiai. Prašymas dėl pastatų perdavimo tvarkos. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Klaipėdos socialinės tarnybos nuostatai. Sprendimas dėl prekybos mediena ir jos gaminiais. Nutarimas dėl atlyginimų išmokėjimo tvarkos pakeitimo. Nurodymas dėl mokesčių už komunalines paslaugas nustatymo. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Jolitos charakteristika. Valdybos posėdžio protokolas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2011-03-29
 • Dokumentų valdymas (2)

  Iš kokių dokumentų formuojamos darbuotojų asmens bylos? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą Lietuvoje? Apibūdinkite dalykinį susirašinėjimą užsienio valstybėse? Kokius žinote dalykinių laiškų rašymo stilius užsienio šalyse? Nurodykite elektroninio susirašinėjimo privalumus ir trūkumus. Kokias žinote įsakymų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Nurodykite pagrindinius įsakymų rašymo reikalavimus. Ką vadiname dokumentų registravimu? Nurodykite dokumentų registravimo tikslą ir principą. Kokie dokumentai turi būti būtinai registruojami įstaigose? Apibūdinkite galimas dokumentų registravimo formas. Ką reikia pažymėti registruojant vidaus dokumentą? Pateikite vidaus dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant siunčiamą dokumentą? Pateikite siunčiamų dokumentų pavyzdžių. Ką reikia pažymėti registruojant gaunamą dokumentą? Pateikite gaunamų dokumentų pavyzdžių. Ką vadiname dokumentų užduočių vykdymu, kokias žinote vykdymo rūšis? Nurodykite ir apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo terminų rūšis. Apibūdinkite dokumentų užduočių vykdymo kontrolės tikslą, rūšis ir reikšmę. Kaip ir kokiais dokumentais vadovaujantis formuojamos bylos struktūriniuose padaliniuose? Kokios bylos saugomos struktūriniuose padaliniuose? Nurodykite dokumentus, kurie užtikrina operatyvią dokumentų paiešką. Ką vadiname dokumentacijos planu? Kokias žinote dokumentacijos planų rūšis? Trumpai jas apibūdinkite. Paaiškinkite pagrindinius institucijos dokumentacijos plano parengimo principus. Parašykite personalo, atostogų , komandiruotės ar pagrindinės įstaigos veiklos įsakymą. Parašykite nutarimą. Parašykite sprendimą. Parašykite potvarkį. Parašykite struktūrinio padalinio nuostatų trafaretą. Parašykite administratoriaus pareiginės instrukcijos trafaretą. Parašykite dalykinį laišką absoliučiai blokiniu, standartinių blokų, pusiau blokiniu, dantyto įrašo ar AMS stiliumi. Parašykite sveikinimo laišką.
  Raštvedyba, konspektas(17 puslapių)
  2006-12-19
 • Dokumentų valdymas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: raštas; prašymas dėl atostogų suteikimo; pažyma apie vidutinį darbo užmokestį; gyvenimo aprašymas; bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas; personalo skyriaus darbuotojų sąrašas; rekomendacija; bendrovės sandėlio patikrinimo aktas; tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo; įgaliojimas; įsakymas dėl atleidimo iš darbo; įsakymas dėl atostogų suteikimo; įsakymas dėl komandiruotės; įsakymas dėl minimalaus darbo užmokesčio padidinimo; nutarimas; sprendimas dėl lėšų skyrimo; potvarkis; administracijos nuostatai; dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, pavyzdys(21 puslapis)
  2007-04-02
 • Dokumentų valdymas (4)

  Įstaigos rengiami dokumentai. Lydraštis (lydimasis raštas). Prašymas suteikti atostogas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Sąrašas. Rekomendacija. Aktas. Tarnybinis pranešimas. Įgaliojimas. Teisės aktai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas komandiruotės klausimu. Įsakymas konstitucijos veiklos klausimu. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. "N" organizacijos įstatai. "N" struktūrinio padalinio nuostatai. Dokumentų sisteminimo ir perdavimo į archyvą dokumentai. "N" organizacijos dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-05-30
 • Dokumentų valdymas (5)

  Įsakymas dėl anglų kalbos egzamino paankstinimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo Nerijos kopų išsaugojimui. Grūdų perdavimo ir priėmimo aktas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma apie mokymąsi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. 2005 - 2006 metų bylų nomenklatūra.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-11-26
 • Dokumentų valdymas (6)

  Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Akcininkų susirinkimo protokolas. Akcininkų sąrašas. Įmonės siuvimo cecho aktas. Tarnybinis pranešimas dėl stažuotės Švedijoj. Įgaliojimas dėl pinigų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl darbo užmokesčio pakėlimo. Nutarimas dėl darbo sąlygų gerinimo. Dėl lėšų skyrimo akcinės bendrovės "Sapnelis" cecho statymui. Potvarkis dėl žemės sklypo plano patvirtinimo. Akcinės bendrovės "Sapnelis" įstatai. Akcinės bendrovės "Sapnelis" siuvimo cecho nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(25 puslapiai)
  2007-12-05
 • Dokumentų valdymas (7)

  Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl buhalterės pareigų. Petro Petraičio charakteristika. Įsakymas dėl priėmimo darbą. Potvarkis dėl darbo grupės sudarymo. Sprendimas dėl negyvenamų patalpų nuomos. Nutarimas dėl minimalių paskolų vertinimo reikalavimų patvirtinimo. Dėl bendrovės adreso pakeitimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Tarybos posėdžio protokolas. Savivaldybės tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie grįžimą iš stažuotės. Prašymas dėl dalyvavimo seminare. Pareiškimas dėl negautos siuntos. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas dėl paslaugų sutarties.
  Raštvedyba, pavyzdys(18 puslapių)
  2008-01-03
 • Dokumentų valdymas (9)

  Dokumentų valdymas Lietuvoje nuo seniausių iki dabarties laikų. Dokumentų valdymas tarpukario Lietuvoje. Dokumentų valdymas Lietuvoje 1940-1990 metais. Dokumentų valdymas po nepriklausomybės atkūrimo. Veiklos dokumentų sistema. Veiklos dokumentų rengimo reikalavimai. Veiklos dokumentų sistema. Dokumentų valdymo teisiniai pagrindai. Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Apibūdinkite raštus, protokolus, aktus, taisykles. Parašykite šių dokumentų pavyzdžius.
  Raštvedyba, namų darbas(23 puslapiai)
  2009-02-09
Puslapyje rodyti po