Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų pavyzdžiai (20)

  Veiklos dokumentai. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės pareiginių nuostatų. Įsakymas dėl Gretos Andruškevičiūtės kasmetinių mokamų atostogų. Dėl skolos grąžinimo. Pažyma apie darbą. Dėl akcijų įsigijimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2010-04-13
 • Dokumentų pavyzdžiai (3)

  Įsakymas. Raštas dėl darbuotojo priėmimo. Dėl autobuso nuomos. Įgaliojimas. Pažyma apie darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(8 puslapiai)
  2007-01-30
 • Dokumentų pavyzdžiai (4)

  Laiškas dėl bendradarbiavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas. Dėl, nemokamai gautų knygų iš leidyklos "Saulės delta". Pranešimas akcininkams. Įmonės darbo tvarkos taisyklės. Įsakymas dėl įmonės darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija dėl sekretorės pareigų.
  Raštvedyba, pavyzdys(22 puslapiai)
  2007-04-14
 • Dokumentų pavyzdžiai (5)

  Įsakymas. Nutarimas. Aktas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Pažyma. Prašymas. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Lydraštis. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Motyvacinis laiškas. Nuostatos.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2007-05-04
 • Dokumentų pavyzdžiai (6)

  Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" administratorės pareiginė instrukcija. Uždarosios akcinės bendrovės "Mora" raštinės nuostatai. Administracijos darbo reglamentas. Įsakymas dėl buhalterio pareiginių nuostatų tvirtinimo. Įsakymas dėl pakeitimų pareigybių sąraše. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl darbo sutarties sąlygų keitimo. Įsakymas dėl pavardės keitimo. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl padėkos paskelbimo. Nušalinimo nuo darbo aktas. Pranešimas apie darbo sutarties nutraukimą. Tarnybinis pranešimas apie neatvykimą į darbą. Pasiaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Atsisakymo susipažinti su drausminės nuobaudos skyrimu aktas. Pareiškimas dėl drausminės nuobaudos. Komercinių paslapčių saugojimo sutartis. Įstaigos x darbuotojo visiškos materialinės atsakomybės sutartis (pavyzdys). Nutarimas dėl "Klientų aptarnavimo tvarkos" pakeitimo. Sprendimas dėl Konstitucijos prospekto ir Europos aikštės. Potvarkis dėl miesto savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl akcijų pardavimo. Pažyma apie gautas pajamas. Charakteristika. Rekomendacija dėl tautos fondo stipendijos skyrimo. Įgaliojimas. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(51 puslapis)
  2007-05-09
 • Dokumentų pavyzdžiai (7)

  Motyvacinis laiškas. CV. Rekomendacija. Gyvenimo aprašymas. Prašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2007-05-11
 • Dokumentų pavyzdžiai (8)

  Dokumentai: Prašymas. Rekomendacija. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma apie darbo užmokestį. CV. Darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Darbuotojų vykstančių į komandiruotę sąrašas. Įmonės inventoriaus perdavimo ir priėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo. Įgaliojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl poilsio dienų perkėlimo. Nutarimas dėl darbuotojų atlyginimo pakėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo bendrovės "Sidabriniai vandenys" remontui. Potvarkis dėl uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" darbuotojų tarybos nuostatų patvirtinimo. Uždarosios akcinės bendrovės "Sidabriniai vandenys" raštinės nuostatai. 2007 metų dokumentacijos planas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2007-05-15
 • Dokumentų pavyzdžiai (9)

  Blankai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl rinkodaros vadybininko pareiginių nuostatų patvirtinimo. Įsakymas dėl išleidimo į seminarą. Nutarimas. Sprendimas. Darbo tvarkos taisyklės. Pardavimo vadybininko pareiginiai nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-05-25
 • Dokumentų rašymo pavyzdžiai

  Rašymo metodai. Administratorės pareiginė instrukcija. Raštinės nuostatai. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų ir pavadavimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2007-02-08
 • Dokumentų rekvizitai

  Dokumentų rekvizitai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Specialioji žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento registracijos numeris. Adresatas. Dokumento tekstas. Dokumento suderinimo žyma. Susipažinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Kopijos tikrumo žyma.
  Raštvedyba, namų darbas(8 puslapiai)
  2006-04-13
 • Dokumentų rekvizitai ir jų įforminimo reikalavimai

  Įvadas. Dokumentų rekvizitai ir jų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Praktinė dalis. Protokolo pavyzdys su dviem darbotvarkės klausimais. Rašto pavyzdys. Įsakymo pavyzdys. Gyvenimo aprašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(16 puslapių)
  2007-06-16
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas

  Personalo vadybos procesas. Personalo dokumentai. Valdymo ir raštvedybos santykis. Dokumentų klasifikavimas. Veiklos dokumentų sistema. Pagrindiniai veiklos dokumentai: Organizaciniai dokumentai, Tvarkomieji dokumentai, Personalo dokumentai, Apskaitos dokumentai, Informaciniai dokumentai, Norminių dokumentai, Verslo dokumentai. Dokumentų rekvizitai. Pavyzdžiai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(18 puslapių)
  2005-05-19
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas (2)

  Įvadas. Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių bendrosios nuostatos. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Dokumentų rengimas ir įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas.
  Raštvedyba, referatas(19 puslapių)
  2006-05-15
 • Dokumentų rengimas ir įforminimas (3)

  Dokumentų pavyzdžiai: dėl vietų rezervavimo. Prašymas dėl atleidimo iš darbo. Gyvenimo aprašymas. Dėl viešbučio interjero dizaino. Pažyma apie darbo užmokestį. Sugadinto inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-03-20
 • Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės

  Dokumento rengimo ir įforminimo taisyklės. Dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Rekvizitas. Rekvizitų įforminimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašas. Suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma. Pavyzdžiai.
  Raštvedyba, analizė(14 puslapių)
  2006-10-03
 • Dokumentų rengimo pavyzdžiai

  Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl atostogų. Prašymas. Dėl priėmimo į darbą. Pažyma. Apie gautas pajamas. Pirkimo – pardavimo aktas. Pasų apskaitos aktas. Potvarkis. Dėl žemės sklypų planų patvirtinimo. Dėl automobilių stovėjimo aikštelių remonto įsakymas. Dėl sutarties nutraukimo įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų sprendimas. Dėl kritinės būklės pastatų nugriovimo sprendimas. Dėl pašalpų skyrimo įsakymas. Dėl svarbių dokumentų archyvavimo. Alytaus apskrities sklypų nuomos sutartis. Tarybos posėdžio protokolas. Nutarimas dėl valiutos keitimo taisyklių.
  Raštvedyba, pavyzdys(20 puslapių)
  2006-05-18
 • Dokumentų rinkinys: UAB "Swedbank"

  Įvadas. Europass CV. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Finansininko pareiginiai nuostatai. Naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktas. Posėdžio protokolas. Posėdžio protokolo išrašas. Raštas dėl siūlomo projekto. Atsakomasis raštas dėl posėdžio. 2009 metų dokumentacijos planas. Išvados.
  Raštvedyba, namų darbas(18 puslapių)
  2009-06-08
 • Dokumentų tekstų ypatybės

  Dokumentu tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Komercinių laiškų tekstų ypatumai. Protokolų, aktų, įsakymų tekstų struktūros ypatumai. Santrumpos dokumentuose. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(19 puslapių)
  2005-12-09
 • Dokumentų tekstų ypatybės (2)

  Įvadas. Teorinė dalis. Dokumentų tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumentų teksto skirstymas. Dokumentų teksto išdėstymas. Santrumpos, jų rūšys. Konkretiems dokumentams keliami reikalavimai. Komerciniai laiškai. Protokolas. Aktas. Įsakymas. Praktinė dalis. Dokumentų priedai. Tarnybinis pranešimas. Raštas-paklausimas verslo įmonei apie gaminamą produkciją. Dokumentų perdavimo aktas. Įsakymas dėl darbuotojų skatinimo. Dalykinis raštas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2007-12-21
 • Dokumentų tekstų ypatybės (3)

  Įvadas. Dokumentų tekstų ypatybės. Bendrieji dokumentų tekstams keliami reikalavimai. Dokumento teksto išdėstymas. Dokumento teksto skirstymas. Konkrečių dokumentų teksto ypatumai. Komerciniai laiškai. Protokolas. Aktas. Įsakymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2007-12-21
Puslapyje rodyti po