Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Dokumentų apžvalga: UAB "Langemė"

  Įmonės charakteristika. Registracijos žurnalai. Dokumentų apžvalgos priedų sąrašas. Blankai: įstaigos siunčiamųjų ir įstaigos rengiamų dokumentų blankas; įsakymų blankas. Personalo dokumentai: rekomendacija; motyvacinis laiškas; prašymas dėl priėmimo į darbą; prašymas dėl atleidimo iš darbo. Teisės aktais tvirtinami dokumentai: buhalterio pareigybės nuostatai. Teisės aktai: veiklos įsakymas; priėmimo į darbą įsakymas. Įstaigos siunčiami ir įstaigos rengiami dokumentai: atsakomasis raštas; iniciatyvinis raštas; pažyma apie gautas pajamas; susirinkimo protokolas; komisijos surašytas aktas; dviejų asmenų surašytas aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(28 puslapiai)
  2007-02-23
 • Dokumentų archyvavimas

  PowerPoint pristatymas. Tikslai ir uždaviniai. Seniausi Lietuvos archyvai. Archyvistikos principai. Terminai ir sąvokos. Dokumentų saugyklos. Įstaigų, įmonių archyvai. Mūsų laikų archyvai. Teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos archyvų fondo sudėtį, organizavimą, saugojimą ir naudojimą. Įstaigos dokumentų valdymo organizavimas. Bendrieji dokumentų registravimo reikalavimai. Įstaigoje parengtų dokumentų registravimas ir tvarkymas. Gautų dokumentų tvarkymas. Dokumentacijos planas ir bylų sudarymas. Bylų tvarkymas. Dokumentų vertės ekspertizė. Bylų apskaita. Įstaigos istorijos ir dokumentų sutvarkymo pažyma. Sąvokų žodynėlis.
  Raštvedyba, pristatymas(49 skaidrės)
  2007-02-26
 • Dokumentų derinimas ir tvirtinimas

  Dokumentų rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumentų derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo reikšmė. Informacinių vidaus dokumentų formuliaras. Materialinių vertybių inventorizacijos aktas. Įsakymas dėl mokymosi atostogų. Raštas – užsakymas pirkti prekes. Pareigybės nuostatai (įrašyta tvirtinimo, derinimo ir supažindinimo žyma). Išvados.
  Raštvedyba, referatas(14 puslapių)
  2006-04-26
 • Dokumentų derinimas ir tvirtinimas (2)

  Įvadas. Dokumentų rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumento derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumento derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo dokumentinė reikšmė. Išvados ir siūlymai.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2006-08-08
 • Dokumentų derinimas ir tvirtinimas (3)

  Įvadas. Dokumento rengimo etapai. Rengėjo žyma. Dokumentų derinimo esmė. Vidinis ir išorinis dokumentų derinimas. Dokumentų tvirtinimo būdai. Parašo dokumente esmė. Išvados. Pavyzdžiai.
  Raštvedyba, referatas(16 puslapių)
  2006-12-11
 • Dokumentų įforminimas

  Įsakymas. Nutarimas. Prašymas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Protokolas. Buhalterio pareigybiniai nuostatai. Dokumentacijos planas.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2007-05-21
 • Dokumentų įforminimo pavyzdžiai

  Rekvizitai: Raštvedybos rekvizitų taisyklės. Rekvizitų rašymo taisyklės. Blankai. Informaciniai siunčiamieji. Informaciniai vidaus. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymai. Įsakymo išrašas. Sprendimas. Nutarimas. Potvarkis. Informaciniai siunčiamieji. Raštas. Dalykinis raštas. Organizacijų įforminimo pavyzdžiai. Instrukcija. Įstatai. Taisyklės. Informacinių vidaus įforminimo pavyzdžiai. Aktas. Protokolas. Pažyma. Personalo dokumento pavyzdžiai. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas dėl priėmimo į darbą ir atleidimo. Asmenų dokumentų pavyzdžiai. Pareiškimas. Skundas. Pasiaiškinimas. Dokumento apyvarta. Registravimo žurnalai.
  Raštvedyba, pavyzdys(38 puslapiai)
  2005-10-28
 • Dokumentų organizavimas

  Įvadas. Dokumentai ir jų organizavimas. Dokumentų sąvoka ir jų reikšmė. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Bylų apskaita ir dokumentų ekspertizė. Verslo korespondencijos reikšmė. Gyvenimo CV. Motyvacijos laiškas. Priedai (2).
  Raštvedyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-04-18
 • Dokumentų pavyzdžiai

  Charakteristika ir rekomendacija. Gyvenimo ir darbo veiklos aprašymas. Prašymas. Protokolas.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2005-12-01
 • Dokumentų pavyzdžiai (10)

  Dokumentų perdavimo aktas. Potvarkis. Nutarimas. Blankas. Įgaliojimas. Pareiškimas. Atsakomasis raštas. Sprendimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-07-04
 • Dokumentų pavyzdžiai (11)

  Įsakymas. Pažyma. Protokolas. Ataskaita. Iniciatyvinis raštas. Charakteristika. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-07-05
 • Dokumentų pavyzdžiai (12)

  Įsakymas dėl komandiruotės. Nutarimas Dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi mokamomis automobilių stovėjimo vietomis Šiaulių miesto gatvėse ir aikštelėse nuostatai. Dėl vaikų žaidimo aikštelių remonto. Medžiagų nurašymo aktas. Nuosavybės teisių atkūrimo į išlikusį nekilnojamąjį turtą patikrinimo pažyma. Mokyklos atestacijos komisijos posėdžio protokolas. Įgaliojimas. Prašymas dėl atostogų. Gyvenimo aprašymas. Pardavimų vadybininko pozicija.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-10-22
 • Dokumentų pavyzdžiai (13)

  Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Gyvenimo aprašymas (CV). Įgaliojimas dėl moksleivių matematikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Motyvacinis laiškas. Studijų kokybės vertinimo centro nuostatai. Nutarimas dėl raštvedybos reikalavimų metodinių nurodymų. Pažyma apie darbo užmokestį. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Direktorių valdybos posėdžio protokolas. Raštas dėl akcijų pardavimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2007-11-26
 • Dokumentų pavyzdžiai (14)

  Dėl akcijų pirkimo. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Dėl susitikimo laiko. Uždarajai akcinei bendrovei "Asveja". Dėl kompiuterinės technikos remonto.
  Raštvedyba, namų darbas(6 puslapiai)
  2007-11-12
 • Dokumentų pavyzdžiai (15)

  Gyvenimo aprašymas. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl padėkų pareiškimo. Sprendimas dėl maršrutinių taksi paslaugų tarifų didinimo. Medžiagų nurašymo aktas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Mokytojų atestavimo komisijos posėdžio protokolas. Pažyma apie darbą pamainomis. Įgaliojimas tvarkyti ir valdyti visą turtą. Rokiškio miesto kultūros ir meno premijų skyrimo nuostatai. Bendrosios nuostatos. Premijos skyrimo tvarka. Tarnybinis pranešimas dėl Jono Jonaičio darbo. Pasiaiškinimas dėl neatvykimo į darbą. Rekomendacija dėl Petro Petraičio priėmimo į magistratūros studijas. Petro Petraičio charakteristika.
  Raštvedyba, pavyzdys(15 puslapių)
  2008-02-12
 • Dokumentų pavyzdžiai (16)

  Prašymas dėl nemokamų atostogų. Įsakymas dėl nemokamų atostogų. Dėl baudžiamosios bylos siuntimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl komandiruotės į Telšius. Dėl dokumentų išdavimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2008-02-28
 • Dokumentų pavyzdžiai (17)

  Įsakymas (pavyzdys). Nutarimas (pavyzdys). Nuostatai (pavyzdys). Raštas (pavyzdys). Aktas (pavyzdys). Pažyma (pavyzdys). Protokolas (pavyzdys). Įgaliojimas (pavyzdys). Prašymas (pavyzdys). Gyvenimo aprašymas (pavyzdys). Motyvacinis laiškas (pavyzdys).
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2009-03-02
 • Dokumentų pavyzdžiai (18)

  Prašymas priimti į darbą. Prašymas priimti į darbą. Prašymas pasiaiškinti dėl drausmės pažeidimo. Prašymas priimti į darbą. Prašymas dėl darbo pažymėjimo išdavimo. Prašymas dėl medicininių paslaugų suteikimo sveikatos centre. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl nuobaudos skyrimo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Tarnybinis pranešimas dėl pagalbinio darbininko darbo drausmės pažeidimo. Pasiaiškinimas. Potvarkis dėl skyrimo pareigoms. Dėl skelbimo išspausdinimo. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(19 puslapių)
  2009-03-13
 • Dokumentų pavyzdžiai (19)

  Įsakymas. Dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl pretendentų į teisėjus egzamino komisijos pirmininko skyrimo. Dėl UAB "Drogas" atliekamų paslaugų kainoraščio. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma apie gautas pajamas. Vadovų susirinkimo protokolas. Įgaliojimas dėl moksleivių informatikos brandos egzaminų protokolų paėmimo. Prašymas suteikti pertrauką moksle. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2009-05-21
 • Dokumentų pavyzdžiai (2)

  Rezervavimo laiškas. Įgaliojimas. Motyvacijos laiškas. Ataskaitinio susirinkimo protokolas. Sugadinto inventoriaus nurašymas aktas. Dėl viešbučio interjero. Pažyma apie darbo užmokestį. Įsakymas dėl atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2007-01-15
Puslapyje rodyti po