Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Tarpininkavimo sutartis

  Tarpininkavimo sutarties pavyzdys.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-05-18
 • Teisės aktai. Įforminimo reikalavimai

  Dokumentų valdymo referatas. Įvadas. Teorinė dalis. Bendrieji teisės aktų rengimo reikalavimai. Įsakymas. Dėl priėmimo į darbą. Įsakymas, potvarkis. Nutarimas, sprendimas. Teisės akto keitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiu galios nurodymo tvarka. Teisės aktų šaltinių nurodymo tvarka. Praktinė dalis. Įsakymas dėl perkėlimo į kitas pareigas. Potvarkis dėl pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl dokumentų rengimo tvarkos patvirtinimo. Nutarimas dėl išrinkimo Lietuvos respublikos seimo pirmininko pavaduotoja. Sprendimas dėl kelionės į Prancūzijos respubliką. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(12 puslapių)
  2009-10-23
 • Tekstinių dokumentų rengimas

  Įsakymas dėl vardenio pavardenio nemokamų atostogų. Įsakymas dėl vardenės paverdenės vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas dėl vardenio pavardenio komandiruotės. Įsakymas dėl vardenės paverdenės priėmimo į darbą. Dėl skelbimo. Dėl iškabos projekto. Dėl ataskaitos pateikimo. Dėl įtraukimo į komisiją. Dėl techninio projekto parengimo. Įgaliojimas dėl sąskaitos tvarkymo. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Pažyma apie gautas pajamas. Prašymas priimti į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2008-01-03
 • Tvarkomieji dokumentai

  Įvadas. Raštvedybos Lietuvoje istorinė raida. Dokumentų klasifikavimas, unifikavimas. Bendrieji dokumentai, jų sudarymo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai, blankai Dokumentų rekvizitai. Dokumentų blankai. Tvarkomieji dokumentai. Išvados. Priedai.
  Raštvedyba, kursinis darbas(20 puslapių)
  2005-11-30
 • Tvarkomieji dokumentai (2)

  Įsakymo formos pavyzdys. Nutarimo formos pavyzdys. Potvarkio formos pavyzdys. Tvarkomųjų dokumentų rekvizitų išdėstymo schema.
  Raštvedyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2007-01-15
 • Tvarkomųjų ir informacinių dokumentų pavyzdžiai

  Potvarkis. Nutarimas. Protokolas. Įgaliojimas. Pasiaiškinimas. Prašymas. Pažymėjimas. Autobiografija. Motyvacinis laiškas. Rekomendacinis laiškas. Sutartis.
  Raštvedyba, pavyzdys(14 puslapių)
  2006-12-05
 • Veiklos dokumentai

  Bylų perėmimo aktas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo. Įsakymas dėl Juanos Aleksandravičienės priėmimo į darbą. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Prašymas dėl priėmimo į darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-12-31
 • Veiklos dokumentai: AB "Legalizė"

  Raštų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas įmonės darbuotojo dėl atostogų. Prašymas privataus asmens dėl priėmimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Gyvenimo aprašymas užsienio kalba. Motyvacinis laiškas. Įsakymas dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimo. Įsakymas dėl Vaidos Skeirytės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Ramunės Būgaitės perkėlimo į kitas pareigas. Įsakymas dėl Aurelijos Mačiežaitės atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl Lauros Navickaitės nemokamų atostogų. Įstatai. Komercinė sutartis. Iniciatyvinis raštas. Atsakomasis raštas. Balanso aiškinamasis raštas. Dalykinis laiškas užsienio kalba. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Protokolo išrašas. Patikrinimo aktas arba nurašymo aktas. Bylų (arba dokumentų) perdavimo ir perėmimo. Pažyma apie gautas pajamas. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(30 puslapių)
  2005-11-21
 • Veiklos dokumentai: AB "Legalizė" (2)

  Įvadas. Buhalterinės pažymos. Raštų blankas. Įsakymų blankas. Paaiškinimas dėl darbo drausmės pažeidimo. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Įsakymas dėl dokumentų nurašymo komisijos sudarymo. Įsakymas dėl Danieliaus Fedorovič nemokamų atostogų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Komercinė sutartis (originali). Atsakomasis raštas. Tarnybinis pranešimas papildomo finansavimo. Protokolas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Bylų perėmimo aktas. Archyvo pažymėjimas.
  Raštvedyba, namų darbas(25 puslapiai)
  2006-10-31
 • Veiklos dokumentas: AB "Stiklita"

  Raštvedybos taisyklių charakteristika. Prašymų rengimo ypatumai (privataus asmens, įmonės darbuotojo). Raštų blankas. Įsakymų blankas. Asmenų reikalų raštai. Prašymas dėl dokumento išdavimo (surašyta ranka). Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Gyvenimo aprašymas (lietuvių kalba). Curriculum vitae (anglų kalba). Motyvacinis laiškas. Tvarkomieji dokumentai. Įsakymas dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo. Įsakymas dėl Sandros Pečkytės priėmimo į darbą. Įsakymas dėl Sandros Pečkytės atleidimo iš darbo. Organizaciniai dokumentai. Įstatai. Komercinė sutartis (studento savarankiškai surasta). Informaciniai dokumentai. Pretenzinis raštas. Rekomendacija. Tarnybinis pranešimas dėl papildomo finansavimo. Protokolas. Patikrinimo aktas. Bylų (dokumentų) perdavimo ir perėmimo aktas. Pažyma apie darbą. Mokėjimo pavedimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(31 puslapis)
  2006-02-03
 • Veiklos dokumentų rengimas

  Veiklos dokumentų sistema. Dokumentų rengimo taisyklių bendrosios nuostatos. Dokumentų spausdinimas. Dokumentų rekvizitai. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Adresatas. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento sudarymo vieta. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento tvirtinimo žyma. Specialioji žyma. Priedo žyma. Gauto dokumento registracijos žyma. Gauto dokumento nuoroda. Rezoliucija. Dokumento suderinimo žyma. Viza. Supažindinimo žyma. Dokumento rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Tikrumo žyma. Dokumentų pasirašymas.
  Raštvedyba, konspektas(39 puslapiai)
  2008-11-26
 • Verslo komunikacija (2)

  Įsakymas dėl administratoriaus pareiginių nuostatų tvirtinimo. Administratorės pareiginiai nuostatai. Įsakymas dėl raštinės nuostatų tvirtinimo Kauno kolegijos ekonomikos ir teisės fakulteto. Raštinės nuostatai. Įsakymas. Dėl kasmetinių atostogų ir pavadavimo. Įsakymas komandiruočių klausimais. Įsakymas dėl paskelbimo. Dėl akcijų pirkimo. Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymo. Pažyma apie parduotus automobilius. Pažyma apie darbo užmokestį. Jono Jonaičio charakteristika. Rekomendacija eiti. Informacinių technologijų inžinieriaus pareigas. Prašymas priimti į darbą. Prašymas atleisti iš darbo. Prašymas perkelti egzaminų sesiją. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Laiškai (12).
  Raštvedyba, namų darbas(35 puslapiai)
  2011-02-07
 • Verslo korespondencija

  Dokumento ir raštvedybos sąvokos. Dokumentų reikšmė. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Verslo (komerciniai) laiškai, jų rūšys. Apibūdinkite aktą, raštą, sprendimą, nutarimą.
  Raštvedyba, namų darbas(4 puslapiai)
  2006-02-07
 • Verslo korespondencija (2)

  Viešbučio užsakymas. Pasiteiravimo laiškas. Pasiūlos laiškas. Prašymas dėl finansinės paramos. Užsakymo patvirtinimas. Reklaminės pasiūlos laiškas. Laiškas dėl prastos kokybės prekių. Laiškas dėl neapmokėtų sąskaitų. Užuojautos laiškas. Atsakymas į skundą dėl prastos prekių kokybės. Atsakymas į pasiteiravimo laišką. Laiškas derinant susitikimo laiką. Motyvacinis laiškas. Bendrovės kasos patikrinimo aktas. Laiškas dėl užsakymo anuliavimo. Sveikinimo laiškas jubiliejaus proga. Sveikinimo laiškas. Padėka už finansinę paramą. Rekomendacinis laiškas. Kambarių užsakymas. Laiškas bankui dėl kredito suteikimo sąlygų. Nušalinimo nuo darbo aktas. Tarnybinis pranešimas apie Neringos Neringutės neatvykimą į darbą. Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas. Prašymas dėl darbo sutarties nutraukimo. Motyvacinis laiškas. Gyvenimo aprašymas. Prašymas dėl perkėlimo į kitą darbą. Įsakymas dėl pakeitimų pareigybinių sąraše. Įsakymas dėl Jono Albinausko atleidimo aš darbo. Įsakymas dėl Janinos Jonytės priėmimo į darbą. Įsakymo dėl padėkos Jonui Junaičiui paskelbimo. Lydimieji raštai.
  Raštvedyba, namų darbas(38 puslapiai)
  2008-01-23
 • Verslo laiškai

  12 verslo laiškų pavyzdžių.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-12-06
 • Verslo laiškai (2)

  12 verslo laiškų pavyzdžių. Šventiniai linkėjimai. Padėka už kvietimą ir atsiprašymas dėl neatvykimo. Pranešimas apie priėmimą į darbą. Išpardavimo skelbimas. Vadybininko pareigų pasiūlymas. Pradukcijos katalogo pasiūlymas. Atsiprašymas dėl vėluojančio užsakymo. Atsiprašymas dėl sugedusios prekės ir pasiaiškinimas. Priminimas apie pinigų pervedimą. Padėka už gerą darbą.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-12-21
 • Verslo laiškai ir raštai: logistika

  Raštai. Raštai skirstomi. Raštų įforminimo bendrieji reikalavimai. Raštai: dėl prekių sandėliavimo, dėl pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymo, dėl kolegijos fakulteto auditorijų remonto, dėl kolegijos auditorijų remonto. Verslo laiškai. Laiškų rūšys. Dalykinių laiškų reikalavimai. Dalykiniai laiškai: susitarimas dėl susitikimo, pranešimas apie įsigijimą, dėl bendradarbiavimo plėtojimo, dėl sandėlių nuomos, sveikinimas, užuojauta.
  Raštvedyba, namų darbas(17 puslapių)
  2010-04-06
 • Verslo raštai

  Pasiteiravimo raštas ieškant veiklos partnerio. Raštas su teigiama žinia. Prekių gavimas su trūkumu. Raštas su įtikinama argumentacija. Pasiūlos raštas (oferta).
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2005-10-14
 • Viešosios įstaigos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnijos dokumentų analizė

  Juridinis statusas. Veiklos sritis. Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnijos valdymo struktūra. Personalo sudėtis. Veiklos dokumentų grupės. Dokumentų apyvartos organizavimas. Dokumentų registravimo tvarka. Išvados ir pasiūlymai. Viešosios įstaigos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kučiūnų seniūnijos dokumentų analizės priedų sąrašas. Priedai.
  Raštvedyba, namų darbas(12 puslapių)
  2007-01-11
 • Vizitinės kortelės

  Įžanga. Keitimosi vizitinėmis kortelėmis procedūra. Asmeninės kortelės. Tarnybinės vizitinės kortelės. Vizitinių kortelių dydis. Informacija vizitinėse kortelėse. Vizitinių kortelių ženklai ir spalvos. Kalbos niuansai. Vizitinės kortelės - įvairiomis progomis. Vizitinių kortelių gamyba. Spaudos būdai. Papildomos technologijos. Vizitinių kortelių maketai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2007-02-05
Puslapyje rodyti po