Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raštvedybos norminis metodinis pagrindas (2)

  Įvadas. Dokumentų valdymo metodinė norminė samprata. Lietuvos archyvo departamento norminiai dokumentai. (Įmonės) įstaigos raštvedybos instrukcija. Išvada. Priedai (5)
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-04-29
 • Raštvedybos reikalavimai

  Įvadas. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Protokolo išrašas. Įgaliojimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2006-11-20
 • Raštvedybos sistemos analizė: AB "SEB Vilniaus bankas"

  Įvadas. Trumpas AB "Vilniaus bankas" veiklos aprašymas. Valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Pastabos ir išvados.
  Raštvedyba, referatas(11 puslapių)
  2006-04-11
 • Raštvedybos sistemos analizė: automobilių pervežimas UAB "V"

  Įvadas. Įmonės aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2010-01-27
 • Raštvedybos sistemos analizė: Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba

  Įvadas. Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apžvalga. Istorijos faktai. Dabartinė veikla. Organizacinė struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Siunčiamųjų dokumentų apyvartos schema. Siunčiamųjų dokumentų apyvartos aprašymas. Gautų dokumentų tvarkymas. 4 Gautų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir tvarkymas. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(14 puslapių)
  2008-10-16
 • Raštvedybos sistemos analizė: UAB "Eurogidas"

  PowerPoint pristatymas. Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Siunčiami dokumentai. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas ir nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, pristatymas(9 skaidrės)
  2007-01-19
 • Raštvedybos sistemos analizė: UAB "Kaišiadorių paukštynas"

  Įvadas. Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Gautų dokumentų apyvarta. Gautų dokumentų apyvartos schema. Parengtų dokumentų apyvartos schema. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2007-12-18
 • Raštvedybos sistemos analizė: UAB "Pijušas"

  Įvadas. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvarta. Dokumentų įforminimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Institute parengtų dokumentų registravimas. Gautų dokumentų registravimas. Bylų sudarymas. Išvados. Priedų sąrašas.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-05-17
 • Raštvedybos sistemos analizė: VGTU SA

  Dalykinės komunikacijos namų darbo užduotis. VGTU. Įvadas. Trumpas organizacijos veiklos aprašymas. Organizacijos valdymo struktūra. Valdymo ir kontrolės institucijos. Prezidentas. Prezidiumas. Parlamentas. Konferencija. Fakultetinės atstovybės. Atstovybės nariai. Revizijos komisija. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Dokumentų rengimas, įforminimas, vizavimas, suderinimas, registravimas, išsiuntimas, gavimas, rūšiavimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas, nomenklatūra. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2005-08-08
 • Raštvedybos sistemos aprašymas: Palangos "Baltijos" vidurinė mokykla

  Įvadas. Trumpai apie Palangos "Baltijos" vidurinę mokyklą. Mokyklos valdymo struktūra. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema ir aprašymas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-02-10
 • Raštvedybos teorija

  Dokumentų klasifikavimas; Valdymo dokumentai; Visuomenė struktūros sektoriai; Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Norminiai dokumentai; Bendrosios dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės; Rekvizitas; 22 rekvizitai; Rekvizitų išdėstymo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2005-09-05
 • Reikalavimai baigiamajam rašto darbui

  Baigiamojo darbo esmė ir tikslas. Baigiamojo darbo tematika. Baigiamojo darbo struktūra bei įforminimas. Titulinis puslapis. Baigiamojo darbo užduoties lapas. Anotacija. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Turinys. Įvadas. Baigiamojo darbo pagrindinės dalys. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra ir kiti šaltiniai. Priedai. Baigiamųjų darbų viešojo gynimo organizavimas. Baigiamojo darbo vertinimas. Kursinio darbo struktūra bei įforminimas. Referato struktūra bei įforminimas.
  Raštvedyba, referatas(32 puslapiai)
  2005-06-08
 • Reikalų raštai

  Įvadas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Protokolas. Laiškas. Adresas ant voko. Sveikinimas. Užuojauta. Skelbimas. Kvietimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(12 puslapių)
  2006-03-15
 • Reikalų raštai (2)

  Įvadas. Prašymas. Protokolas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas. Pasiaiškinimas. Adresas ant voko. Laiškas draugui. Sveikinimas. Užuojauta. Skelbimas. Kvietimas.
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2006-10-02
 • Reikalų raštai (3)

  Įvadas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Protokolas. Įgaliojimas. Skelbimas. Gyvenimo aprašymas. Kvietimas. Sveikinimas. Užuojauta. Laiškas.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2007-03-16
 • Rekvizitai

  Rekvizitas. Blankas. Dokumento sudarytojas. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Dokumentų rekvizitų rašymo būdai. Lietuvos valstybės ar savivaldybės herbas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma, Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma, Dokumento tekstas. Parašo rekvizitas. Dokumento suderinimo žyma. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2005-06-10
 • Rekvizitai (2)

  Rekvizitai. Herbas arba prekių ženklas. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Įstaigos duomenys. Specialioji žyma. Priedo žyma. Dokumento gavimo registracijos žyma. Dokumento pavadinimas. Dokumento data ir dokumento registracijos numeris. Gauto dokumento nuoroda. Dokumento sudarymo vieta. Adresatas. Rezoliucija. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento tekstas. Parašas. Dokumento suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Dokumento paieškos nuoroda. Kopijos tikrumo žyma.
  Raštvedyba, namų darbas(10 puslapių)
  2006-09-29
 • Rekvizitų rašymas

  Rekvizitų rašymo pavyzdžiai. Įsakymas dėl priėmimo į darbą. Pedagogų tarybos posėdžio protokolas. Matavimo prietaisų patikros aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(3 puslapiai)
  2005-12-18
 • Studentų rašto darbų rengimo reikalavimai

  Pratarmė. Kontrolinių ir praktinių darbų bei referatų rengimas ir įforminimas. Kursinis darbas. Metodiniai nurodymai baigiamiesiems (diplominiams) darbams. Temos plėtojimo skyriai ir poskyriai. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Naudotų informacinių šaltinių pateikimas diplominiame darbe. Informacinių šaltinių sąrašas. Priedai: titulinio puslapio, literatūros sąrašo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, konspektas(32 puslapiai)
  2005-06-04
 • Šiaulių universiteto archyvo raštvedybos sistemos analizė

  Įvadas. Šiaulių universiteto veiklos aprašymas. Organizacinė struktūra. Šiaulių universiteto archyvo istorinė apžvalga. Raštvedybos sistema. Dokumentų apyvartos schema. Dokumentų grupės. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas – nomenklatūra. Asmens bylos sudarymas. Išvados ir pastabos.
  Raštvedyba, namų darbas(17 puslapių)
  2007-09-21
Puslapyje rodyti po