Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Raštvedyba (24)

  Raštvedybos samprata, jos reikšmė valdymo organizavime. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis.
  Raštvedyba, konspektas(16 puslapių)
  2006-12-05
 • Raštvedyba (25)

  Įvadas. Teorinė dalis. Raštvedybos sąvoka. Dokumentavimas. Dokumento sąvoka. Dokumentų apyvarta. Dokumentų klasifikavimas. Išvados. Praktinė dalis.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2006-12-14
 • Raštvedyba (26)

  Informaciniai vidaus dokumentai. Aktas. Protokolas. Pažyma. Ataskaita. Pavyzdžiai. Protokolo. Įsakymo. Rašto.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-12-27
 • Raštvedyba (27)

  Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės. Bendrosios nuostatos. Dokumento adresato, pavadinimo ir datos rašymas. Bendrosios nuostatos. Dokumento adresato rašymas. Dokumento pavadinimo rašymas. Dokumento datos rašymas. Asmenų rengiami dokumentai: Gyvenimo aprašymas, rekomendacijos, prašymai, jų rašymo ypatumai. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacijos. Prašymai, jų rašymo ypatumai. Parašykite prašymo, rekomendacijos ir charakteristikos pavyzdžius. Prašymas. Rekomendacija.
  Raštvedyba, namų darbas(9 puslapiai)
  2006-12-30
 • Raštvedyba (28)

  100 klausimų raštvedybos testas su pažymėtais teisingais atsakymais.
  Raštvedyba, testas(12 puslapių)
  2007-01-16
 • Raštvedyba (29)

  Rekomendacija dėl regiono atstovo pareigų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl antros darbo pamainos įvedimo. Raštas dėl bendradarbiavimo. Prašymas priimti į darbą. Pažyma apie darbą. Medžiagų nurašymo aktas. Pirkimo-pardavimo sutartis. Prašymas. Protokolas. Naudojimosi firmos pirtele taisyklės.
  Raštvedyba, pavyzdys(17 puslapių)
  2007-01-22
 • Raštvedyba (3)

  Klausimai ir atsakymai. Kada patvirtintos raštvedybos taisyklės? Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai, jų rašymo būdai. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Apibūdinkite dokumentų rengimo ir įforminimo rekvizitus. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių įstaigos vidaus dokumentų įforminimas. Informacinių įstaigos siunčiamųjų dokumentų įforminimas. Raštvedybos Lietuvoje atsiradimas ir vystymasis. Dokumentų klasifikavimas. Dokumentų saugojimo terminai. Dokumentų pavidalai (pagal pateikimo būdą). Dokumento sąvoka. Dokumentų reikšmė.
  Raštvedyba, konspektas(3 puslapiai)
  2005-12-09
 • Raštvedyba (30)

  Įvadas. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankas. Įsakymų blankas. Prašymas dėl mokymosi atostogų. Personalo įsakymas. Turizmo vadybininko pareigybės nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Atsakomasis raštas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Mobiliųjų telefonų nurašymo aktas. Reikalų perdavimo aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(15 puslapių)
  2007-01-22
 • Raštvedyba (31)

  Raštai. Vadybininko pareiginė instrukcija. Personalo skyriaus nuostatai. Įsakymas. Protokolas. Tarnybinis pranešimas. Pažyma. Prašymas. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(49 puslapiai)
  2007-03-14
 • Raštvedyba (32)

  Įmonės charakteristikos sudėtinės dalys. Laikino saugojimo bylų sudarymas ir tvarkymas. Dokumentų rinkinys.
  Raštvedyba, namų darbas(24 puslapiai)
  2007-03-23
 • Raštvedyba (33)

  Įvadas. Personalo valdymas. Priėmimas į darbą. Personalo valdymo organizavimas. Darbuotojų atleidimas iš darbo. Personalo valdymo dokumentai. Bendri reikalavimai dokumentams. Įsakymas. Pažymėjimas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2007-04-04
 • Raštvedyba (34)

  Biržų miesto ligoninės vidaus taisyklės - bendrosios nuostatos. Dėl dalyvavimo parodoje – mugėje. Įsakymas dėl atostogų. Įsakymas dėl priėmimo. Susidėvėjusio inventoriaus nurašymo aktas. Bylų priėmimo ir perdavimo aktas. Direktorių tarybos posėdžio protokolas. Pažyma apie gautas pajamas.
  Raštvedyba, pavyzdys(9 puslapiai)
  2007-04-13
 • Raštvedyba (35)

  Raštvedybos dokumentų pavyzdžiai. Raštas. Prašymas priimti dirbti. Pažyma dėl parodos organizavimo išlaidų. Gyvenimo aprašymas. Rekomendacija. Susirinkimo protokolas. Priimtų dirbti studentų sąrašas. Įmonės turimų sąvaržėlių patikrinimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl pakėlimo pareigose. Įgaliojimas dėl pinigų įnašo. Įsakymas dėl atleidimo iš darbo. Įsakymas dėl atostogų suteikimo. Įsakymas dėl komandiruotės. Įsakymas dėl sandėlio perkėlimo. Sprendimas dėl lėšų skyrimo. Nutarimas dėl darbuotojų priėmimo į darbą tvarkos. Potvarkis dėl mokesčių už komunalines paslaugas. Andrial asociacijos fondo įstatai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos nuostatai. Akcinės bendrovės "Ratai" dokumentų registracijos žurnalų sąrašas. Bylų perėmimo aktas. Bylos baigiamasis įrašas. Naikinti atrinktų bylų aktas. Ilgo saugojimo tvarkomosios organizacinės veiklos bylų apyrašas.
  Raštvedyba, pavyzdys(31 puslapis)
  2007-05-04
 • Raštvedyba (36)

  Dokumento sąvoka. Valdymo dokumentai. Grupės. Informacijos laikmenos. Tvarkomieji dokumentai. Informaciniai dokumentai. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos struktūriniam padaliniui. Dokumento tekstas. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigai. Datos ir dokumento registracijos numeris. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas privačiam asmeniui. Prekių žymos rekvizitas. Priedo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas įstaigos vadovui. Organizacinių ir informacinių dokumentų sistema, pagrindiniai sistemos dokumentai. Dokumento sudarytojo pavadinimas, jo įforminimo reikalavimai. Adresatai, jų rašymas. Dokumentų formuliaras arba schema. Sąvoka, paskirtis, rekvizitai. Gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose). Sudarymo vieta. Rezoliucija. Tvirtumo žyma. Parašo rekvizitas. Dokumentų suderinimo žyma. Užrašyti adresatą, kai dokumentas siunčiamas struktūrinio padalinio vadovui. Vizų rekvizitas. Įforminimo reikalavimai. Rengėjo nuorodos rekvizitas. Supažindinimo žymos rekvizitas. Įstaigos duomenų rekvizitas. Dokumento pavadinimo rekvizitas.
  Raštvedyba, špera(5 puslapiai)
  2007-06-04
 • Raštvedyba (37)

  Dokumentas, valdymo dokumentų grupės, dokumentų laikmenos. Rašto teksto antraštė. Valdymo darbas, valdymas (subjektas, objektas, funkcijos), valdymo sąvoka. Dokumento tekstas. Dokumentų apyvarta ir jos organizavimas (gaunamų priėmimas, registravimas, siunčiamieji dokumentai). Dokumento registravimo rekvizitas. Trumpa dokumentacijos istorija Lietuvoje (nuo seniausių laikų iki Liublino unijos). Herbas ir prekės ženklas. Organizacinių, tvarkomųjų, informacinių dokumentų sistemos (pvz. nuostatai, įstatai ir kt.). Dokumento sudarytojo pavadinimas. Normatyviniai dokumentai, kurie reglamentuoja dokumentų valdymą (dokumentų rengimo taisyklės, tvarkymo ir apskaitos taisyklės, žinybiniai, archyvų įstatymai). Adresatas. Bendrieji dokumentų sudarymo reikalavimai (ką duoda schema – skaičiai, išdėstymas, paraštės, būtini [sudarytojas, data, tekstas, parašas] ir pastovūs [kurie kasdien nesikeičia] rekvizitai. Dokumentų tvirtinimo būdai ir žyma. Dokumentų standartizavimas. Gauto dokumento nuoroda, rezoliucija, dokumento sudarymo vieta. Dokumento užduočių vykdymo kontrolės organizavimas, užduočių vykdymo terminai ir jų pratęsimo galimybės. Parašas. Pavyzdiniai ir individualūs įstaigų bylų dokumentacijos planai, jų paskirtis ir sudarytojas. Dokumentų derinimo būdai (išorinis ir vidinis), vizos. Individualių įstaigų planų sudarymo tvarka. Dokumento priedų žyma. Bylų sudarymo požymiai [7] ir pavyzdžiai. Dokumentų derinimo būdai, suderinimo žyma. Dokumentų spausdinimo reikalavimai (paraštės, lapų numeravimas, tarpai tarp rekvizitų). Antspaudas, kopijos tikrumo žyma. Trumpa dokumentacijos istorija nuo Liublino unijos iki 1795 m. Dokumento rengėjo nuoroda, jo įforminimas, rengėjo pareigos. Įsakymas, protokolas, raštas. Supažindimo žyma ir jos įforminimas. Istorija 1795-1918 m. (graždanka, spaudos draudimas.) Dokumento paieškos nuoroda. Dokumentų unifikavimas (suvienodinimas). Įstaigos duomenys, jų sudėtis; aprašyti prašymą. Istorija 1918 – iki dabar (bendros taisyklės, okupavus rusiškos, standartizavimas ir pan.). Kaip įforminami su dokumentais siunčiami priedai. Dokumentų registravimas, jo tikslas, registravimo formos [gaunamų, siunčiamų..]. Data tvarkomuosiuose ir informaciniuose dokumentuose; parašai, kai yra 2 nepavaldūs pasirašantys asmenys.
  Raštvedyba, konspektas(24 puslapiai)
  2008-02-19
 • Raštvedyba (38)

  Įsakymas dėl nemokamų atostogų suteikimo. Nutarimas dėl gedulo laiko pratęsimo. Perdavimo ir priėmimo aktas. Pažyma. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Prašymas dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokėjimų. Personalo skyriaus komisijos posėdžio protokolas. Motyvacinis laiškas. 2007 metų valstybinių statutinių rajono organizacijų vyrų krepšinio varžybų nuostatai.
  Raštvedyba, pavyzdys(11 puslapių)
  2008-03-05
 • Raštvedyba (39)

  Dalykiniai raštai: Lietuvoje ir užsienio partneriams. Rašymo ypatumai. Elektroniniai dokumentai, jų saugojimo terminai. Apibūdinkite protokolą, raštą, taisykles, pažymą. Dokumentų pavyzdžiai. Protokolas. Raštas. Pažyma. Taisyklės. Priedai (4).
  Raštvedyba, namų darbas(19 puslapių)
  2008-11-10
 • Raštvedyba (4)

  Raštvedyba ir valdymas. Dokumento sąvoka. Dokumento saugojimo terminai. Dokumentų klasifikavimas. Asmens bylos dokumentai. Įmonės dokumentinis aprūpinimas, įmonės informaciniai ryšiai. Bendrieji dokumentų įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Rekvizitų rašymo būdai. Privalomi rekvizitai visiems dokumentams. Informacinių siunčiamųjų dokumentų blankai. Rekvizitų rašymo taisyklės.
  Raštvedyba, konspektas(10 puslapių)
  2006-01-23
 • Raštvedyba (40)

  Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant gautus dokumentus? Kokių dokumentų nereikia registruoti raštinėje? Kas rašoma į registravimo žurnalą registruojant siunčiamus dokumentus? Kokie gali būti dokumento užduoties vykdymo terminai? Kuo jie skiriasi? Kas yra tipinis užduočių vykdymo terminas? Kas yra individualus užduočių vykdymo terminas? Kaip atliekama dokumentų vykdymo kontrolė? Nuo kada pradedamas skaičiuoti gaunamų, siunčiamų, vidaus dokumentų. Vykdymo terminas? Kokie yra transporto įmonės personalo valdymo dokumentai? Kas tai yra dokumentacijos planas? Kokie būna dokumentacijos planai? Kuo jie skiriasi? Kaip turi būti sudaromos ir formuojamos įstaigos bylos? Bylų formavimas. Bylų sudarymo pagrindiniai principai. Kas žinotina, rašant susirinkimo (posėdžio) protokolą? Kokie pagrindiniai reikalavimai įforminant teisės aktus? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įgaliojimą? Kokie pagrindiniai reikalavimai rašant įmonės organizacinius dokumentus (nuostatus, taisykles)? Kokie yra pagrindiniai transporto dokumentai? Kokie rekvizitai dažniausiai. Juose naudojami? Dalykinių laiškų užsienio partneriams rašymo pagrindiniai reikalavimai. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės. Žodžių sandaros klaidos. Linksnių vartojimo klaidos. Vardininkas nevartotinas. Kilmininkas nevartotinas. Naudininkas nevartotinas. Galininkas nevartotinas. Įnagininkas nevartotinas. Vietininkas nevartotinas. Prielinksnių vartojimo klaidos. Žodyno klaidos. Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai. Neteiktini vertiniai. Žodžių ir junginių reikšmės klaidos.
  Raštvedyba, špera(10 puslapių)
  2009-11-05
 • Raštvedyba (5)

  Paraštės. Lapų numeracija. Rekvizitai. Data. adresatas. Blankai. Antspaudas. Antraštė. Įstaigos duomenys. Parašas. Priedai. Protokolas.
  Raštvedyba, špera(7 puslapiai)
  2006-01-27
Puslapyje rodyti po