Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Praktikos darbas: įmonės raštvedybos sistemos analizė

  Trumpas įmonės veiklos aprašymas. Įmonės valdymo struktūra. Įmonės raštvedybos sistema. Dokumentų kelias. Dokumentų apyvarta. Oficialūs įmonės dokumentai. Pasiūlymų rengimas. Pasiūlymų viešiesiems konkursams rengimas. Pasiūlymų neviešiesiems konkursams rengimas. Sutarčių rengimas. Registravimo priemonės ir reikalavimai. Bylų sudarymas. Dokumentų saugojimas. Pagrindinė oficialių dokumentų saugykla. Nenaudotinų dokumentų žymėjimas. Oficialių dokumentų išdavimo iš pagrindinės saugyklos tvarka. Archyvinė oficialių dokumentų saugykla. Išdavimo iš archyvinės saugyklos tvarka. Išvados ir pastabos. Priedai.
  Raštvedyba, praktikos ataskaita(19 puslapių)
  2005-10-29
 • Privalomi rekvizitai visiems dokumentams

  Vienodų dokumentų įforminimo taisyklių svarba. Dokumentų rekvizitai. Privalomi rekvizitai visiems dokumentams. Bylų perdavimo aktas. Įsakymas dėl kasmetinių atostogų. Pasiaiškinimas dėl praleistų paskaitų.
  Raštvedyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2006-12-03
 • Protokolinė raštvedyba

  Raštvedyba. Dokumentas. Blankas. Lentelės forma. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Nuostatai. Įstatai. Instrukcija. Įsakymas. Nutarimas. Potvarkis. Protokolas. Aktas. Raštas. Prašymas. Pasiaiškinimas. Tarnybinis pranešimas. Memorandumas. Pažyma. Pažymėjimas. Telegrama. Telefonograma. Laiškas. Vokas. Protokolinis dokumentas. Nota. Pro memoria. Memorandumas. Neoficialus dokumentas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2008-03-26
 • Publikacija. Mokslinis straipsnis. Žanro specifika

  Įvadas. Publikacijos sąvoka ir bendros pastabos. Mokslinių publikacijų etika. Mokslinių publikacijų rengimas spaudai. Kas yra mokslinis straipsnis? Bendrieji mokslinio straipsnio rengimo principai. Mokslinių straipsnių skelbimas. Mokslinio straipsnio struktūra. Atskirų straipsnio dalių turinys. Titulinis lapas. Santrauka. Įvadas. Metodai. Rezultatai. Aptarimas. Išvados. Nuorodos. Priedai. Autoriaus žodis. Padėkos. Kur pateikti straipsnio rankraštį? Rankraščio pateikimo kokybė. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2007-04-19
 • Raštvedyba

  Valdymo veiklos dokumentai ir jų klasifikavimas. Bendrieji dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimai. Tvarkomieji dokumentai. Organizaciniai dokumentai. Informaciniai dokumentai. Komerciniai laiškai.
  Raštvedyba, referatas(18 puslapių)
  2005-06-08
 • Raštvedyba (10)

  Raštvedyba. Raštvedyba apima tokias darbo su dokumentais operacijas. Raštvedybos sistemos uždaviniai. Raštvedybos sistemos. Dokumentas. Informacijos funkcijos. Dokumentų skirstymas. Bendrieji dokumentų rengimo ir Įforminimo reikalavimai. Dokumentų rekvizitai. Blankas. Dažniausiai naudojamų dokumentų sąrašas. Valdymo veiklos dokumentavimas. Organizaciniai dokumentai. Neregistruojami dokumentai. Siunčiami dokumentai. Dokumentų registravimas. Dokumentų užduočių vykdymo kontrolė. Informacinių siunčiamųjų dokumentų rengimas ir įforminimas. Pažymos. Informaciniai įstaigos vidaus dokumentai. Protokolas. Dokumentai su vykdymo terminais.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-04-27
 • Raštvedyba (11)

  Raštų pavyzdžiai. Adresų rašymas. Aktas. Charakteristika. Darbo sutartis. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Įsakymas. Įstatai. Įstatų sudedamosios dalys. Kvietimas. Nutarimas. Paraiška - įsipareigojimas. Pažymas. Pažymėjimas. Potvarkis. Prašymas. Pretenzija. Protokolas. Protokolo išrašas. Raštas. Rekomendacija. Sutartis. Tarnybinis pranešimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(26 puslapiai)
  2006-05-15
 • Raštvedyba (12)

  Tvarkomieji dokumentai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Privalomi blanko rekvizitai. Organizaciniai dokumentai. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Siunčiamieji. Vidaus.
  Raštvedyba, špera(4 puslapiai)
  2006-05-17
 • Raštvedyba (13)

  Informaciniai dokumentai. Jų reikšmė. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai dokumentai. Informacinių dokumentų įforminimas. Dokumentų priedai. Suvestinių rodiklių lentelė. Verslo korespondencija. Verslo laiškų reikšmė. Apibūdinti Gyvenimo aprašymą (CV) ir rekomendacinius laiškus. Pagrindinės efektyvaus laiškų rašymo taisyklės. Pasiūlos laiškai. Reklaminiai laiškai, laiškai kuriuose siūloma ką nors pirkti. Užsakymų laiškai. Gyvenimo aprašymas (CV). Apibūdinti raštą , įstatus, nuostatus, protokolą.
  Raštvedyba, konspektas(15 puslapių)
  2006-06-01
 • Raštvedyba (14)

  Raštų pavyzdžiai: Aktas apie nekokybiškus varškės produktus; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Dokumentų, reglamentuojančių raštvedybą ir archyvų darbą Lietuvoje, sąrašas ir nuorodos; Įsakymas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo. Potvarkis dėl žemės sklypų planų patvirtinimo; 1a grupės studentų susirinkimo protokolas; Pažyma apie studijas; Pažyma apie užimamas pareigas ir gaunamą užmokestį; Įgaliojimas atstovauti teisme.
  Raštvedyba, pavyzdys(10 puslapių)
  2006-06-02
 • Raštvedyba (15)

  Raštvedybos raštų pavyzdžiai. Įsakymas dėl nuobaudos. Įsakymas dėl atlyginimo. Įsakymas dėl mokyklos direktoriaus įsakymo. Įsakymas dėl skyrimo antroms pareigoms. Įsakymas dėl atleidimo iš terminuoto darbo. Įsakymas dėl etato skyrimo. Įsakymas dėl pavadavimo. Įsakymas dėl priėmimo nuolatiniam darbui. Įsakymas dėl priėmimo į darbą terminuotam laikui. Įsakymas dėl pavadavimo.
  Raštvedyba, pavyzdys(13 puslapių)
  2006-07-27
 • Raštvedyba (16)

  Vadovaujantis nurodyta literatūra atsakyti raštu į klausimus: Kokie dokumentai reglamentuoja dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles bei raštvedybos organizavimą? Kokių rūšių dokumentai rengiami įstaigoje? Kaip apibūdinti prašymą- asmens dokumentą? Kuo skiriasi nuo šio dokumento raštas- prašymas? Kada rašomi protokolai ir kokia jų reikšmė? Kokia informacija užrašoma protokolo teksto įvadinėje dalyje ir dėstomojoje dalyje? Ar turi būti įstaigoje parengtas įsakymo blankas? Kaip įforminamas įsakymo sudarytojo rekvizitas? Išvardinkite pagrindinius gaunamų dokumentų tvarkymo darbus. Kokie yra pagrindiniai siunčiamųjų bei vidaus dokumentų parengimo ir kitų darbų etapai? Kas tai yra bylų nomenklatūra? Kokie pagrindiniai bylų formavimo ir tvarkymo reikalavimai? Mokėti parengti ir įforminti : raštą, pažymą, protokolą, aktą, įsakymą, prašymą.
  Raštvedyba, namų darbas(16 puslapių)
  2006-09-13
 • Raštvedyba (17)

  Tvarkomieji dokumentai. Pavyzdžiai: prašymas atleisti nuo pamokų. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Įsakymas dėl skyrimo. Įmonės tarybos posėdžio protokolas. Brokuotų prekių nurašymo aktas.
  Raštvedyba, pavyzdys(5 puslapiai)
  2006-09-14
 • Raštvedyba (18)

  Raštvedybos samprata, jos reikšmė valdymo organizavime. Dokumentų rekvizitai. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Informaciniai vidaus dokumentai. Dažniausiai vartojamų raštvedybos terminų žodynėlis.
  Raštvedyba, špera(10 puslapių)
  2006-09-26
 • Raštvedyba (19)

  Organizaciniai dokumentai. Organizacinių dokumentų įforminimo reikalavimai. Parašo rašymo tvarka. Suderinimo žyma. Vizos. Supažindinimo žyma. Rengėjo nuoroda. Įsakymų komplektas.
  Raštvedyba, namų darbas(11 puslapių)
  2006-09-27
 • Raštvedyba (2)

  Raštų pavyzdžiai. Įsakymo dėl atleidimo iš darbo, prašymo priimti į darbą ir rašto dėl bendradarbiavimo pavyzdžiai.
  Raštvedyba, konspektas(3 puslapiai)
  2005-06-14
 • Raštvedyba (20)

  100 klausimų raštvedybos testai su teisingais atsakymais.
  Raštvedyba, testas(12 puslapių)
  2006-10-12
 • Raštvedyba (21)

  Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" charakteristika. Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" darbuotojų sąrašas. Įmonės pavaldumo schema. Uždarosios akcinės bendrovės "xxx" dokumentų registravimo žurnalų sąrašas. Prašymas dėl kasmetinių atostogų. Gyvenimo aprašymas. Įsakymas dėl automobilio kuro sąnaudų. Buhalterio pareigybės nuostatai. Raštas dėl bendradarbiavimo. Rekomendacija dėl Eduardo Katkovskio įdarbinimo. Pažyma apie gautas pajamas. Akcininkų susirinkimo protokolas. Kuro nurašymo aktas. Mobiliojo telefono perdavimo ir priėmimo aktas.
  Raštvedyba, namų darbas(22 puslapiai)
  2006-10-20
 • Raštvedyba (22)

  Šiuolaikinė raštvedyba. Dokumentų valdymas. Įmonės valdymas. Komunikacija. Dokumentas. Dokumentų valdymas. Raštvedybos organizavimo forma. Dokumentų valdymo organizavimas. Organizaciniai tvarkomieji dokumentai. Blankas. Rekvizitas. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės. Raštas. Pažyma. Pažymėjimas. Rekomendacija. Įgaliojimas. Ataskaita. Tarnybinis pranešimas. Protokolas. Įsakymas. Nutarimas. Sprendimas. Potvarkis. Įstatai. Nuostatai. Instrukcija. Dokumentų apyvarta. Dokumentų vykdymas. Bylų formavimas. Byla
  Raštvedyba, špera(5 puslapiai)
  2006-10-29
 • Raštvedyba (23)

  Organizacinių dokumentų įforminimas. Informacinių dokumentų įforminimas. Tvarkomųjų dokumentų įforminimas. Bendrieji dokumentų rengimo reikalavimai. Prašymas. Motyvacinis laiškas. Įgaliojimas. Gyvenimo aprašymas.
  Raštvedyba, referatas(8 puslapiai)
  2006-11-14
Puslapyje rodyti po