Išplėstinė paieška
 
 
 
Pradžia>Raštvedyba

Raštvedyba (342 darbai)

Rūšiuoti pagal
 • Įstaigos rengiamų dokumentų įforminimas

  Įstaigos rengiami dokumentai. Įstaigos rengiamų dokumentų struktūra. Įstaigos siunčiami dokumentai. Raštas. Dėl bendradarbiavimo. Raštas-prašymas. Raštas-paraiška. Raštas-paklausimas. Raštas-priminimas. Raštas-kviečiamasis pranešimas. Kvietimas. Pavyzdys. Garantiniu raštu. Pretenzinis raštas ar pretenzija. Atsakomasis raštas. Pavyzdys. Dėl kursų ir seminarų organizavimo. Raštas-pranešimas. Lydimasis raštas (lydraštis). Pavyzdys. Rašto teksto bendrieji reikalavimai. Pažyma. Pažyma apie vardo pavardaičio vidutinį darbo užmokestį. Rekomendacija. Rekomendacija dėl vyresniojo buhalterio pareigų. Charakteristika. Vardo pavardaičio charakteristika. Įgaliojimas. galiojimas dėl finansinių dokumentų paėmimo. Įstaigos vidaus dokumentai. Aktas. Įmonės sandėlio patikrinimo aktas. Buhalterinių dokumentų perėmimo aktas. Tarnybinis pranešimas. Tarnybinis pranešimas dėl dalyvavimo seminare. Sąrašas. Tiekimo skyriaus darbuotojų sąrašas. Ataskaita. Ataskaita apie Krokuvos jaunimo dienas Vilniuje. Protokolas. Fakulteto tarybos posėdžio protokolas. Ekonomikos fakulteto tarybos posėdžio protokolas arba darbuotojų susirinkimo protokolas. Asmenų vardu rengiami dokumentai. Fizinio asmens pavyzdys. Prašymas dėl priėmimo į darbą. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Dokumento sudarytojas. Pasiaiškinimas. Pasiaiškinimas dėl pavėlavimo į darbą. Gyvenimo aprašymas. Pastaba. Europaso CV. Įsivertinimo lentelės naudojimo instrukcija. Bendravimas žodžiu. Informacijos pateikimas žodžiu. Rašymas. Rašant Europaso gyvenimo aprašymą, reikėtų įsidėti šiuos reikalavimus. Motyvacinis laiškas. Dėl vadybininko darbo. Motyvacinio laiško dalys.
  Raštvedyba, konspektas(40 puslapių)
  2007-10-31
 • Jonizuojanti spinduliuotė (3)

  Įvadas. Mano darbo tikslai: Apibrėžti šaltinius, keliančius jonizuojantį spinduliavimą; pateikti būdus, apsaugančius nuo jonizuojančio spinduliavimo. Gamtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Dirbtiniai jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis žmogaus organizmui. Vengtini produktai. Mus saugantys produktai. Išvados ir pasiūlymai.
  Raštvedyba, referatas(5 puslapiai)
  2009-02-11
 • Juridinę reikšmę turintys dokumentų rekvizitai

  Juridinę reikšmę turintys dokumentų rekvizitai. Įvadas. Dokumento juridinės reikšmės samprata. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumentų kopijos tvirtinimas. Praktinė dalis. Raštas užsakymas. Elektroninis prekių pasiūlos raštas. Komandiruotės įsakymo kopija. Asmeninis įgaliojimas. Prašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(16 puslapių)
  2007-01-30
 • Juridinę reikšmę turintys rekvizitai

  Bendrieji reikalavimai. Dokumento sudarytojo pavadinimas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Dokumento tvirtinimo žyma. Dokumento parašo rekvizitas.
  Raštvedyba, namų darbas(7 puslapiai)
  2007-02-27
 • Juridinę reikšmę turintys rekvizitai (2)

  Įvadas. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento juridinės galios samprata. Juridinę reikšmę turintys rekvizitai. Dokumento sudarytojas. Dokumento data. Dokumento registracijos numeris. Parašo rekvizitas. Antspaudas. Dokumento kopijų tvirtinimas. Praktinė dalis: Įgaliojimas, įsakymas, prašymas, laiškas. Išvada.
  Raštvedyba, referatas(15 puslapių)
  2008-04-07
 • Kaip rašyti gyvenimo aprašymą

  PowerPoint pristatymas. Gyvenimo aprašymas. Gyvenimo aprašymo svarbiausias reikalavimas. Keletas patarimų. Datos rašymas. Datos rašymas ilguoju būdu. Adreso rašymas. Telefonų, faksų numeriai. Asmeninė informacija. Darbo patirtis. Darbo patirties aprašymo pogrupiai. Išsamus darbo patirties aprašymas. Trumpojo darbo patirties aprašo pavyzdžiai. Išsilavinimas. Mokslinė ir pedagoginė veikla. Įgūdžiai ir sugebėjimai. Laisvalaikio pomėgiai. Gyvenimo aprašymo pavyzdys.
  Raštvedyba, pristatymas(17 skaidrių)
  2006-10-23
 • Kalbos funkcijos

  Įvadas. Kalbos prigimtis ir funkcijos. Kalbos funkciniai stiliai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(7 puslapiai)
  2006-11-06
 • Kalbos kultūra ir verslo korespondencija

  UAB "Svaja" (blankas). Prašymas. Rekomendacija dėl įdarbinimo. Prašymas dėl vienkartinės pašalpos skyrimo. Įsakymas. Dėl Sandros Sandrytės priėmimo į darbą. Inventoriaus nurašymo aktas. Nurašomo inventoriaus sąrašas. Darbuotojų susirinkimo protokolas. Akcininkų sąrašas. Darbuotojų susirinkimo protokolas (išrašas). Pažyma apie darbą. Dėl bendradarbiavimo (raštas).
  Raštvedyba, namų darbas(13 puslapių)
  2007-06-12
 • Komerciniai laiškai

  Raštai, komerciniai laiškai. Kuo skiriasi raštas ir komercinis laiškas? Dokumentų teksto ypatybės. Kalba ir stilius. Teksto struktūra. Dokumentų keitimo, papildymo ir pripažinimo netekusiais galios rengimo tvarka. Mandagumo raiška.
  Raštvedyba, referatas(4 puslapiai)
  2006-01-03
 • Korespondencija

  Dokumentų pavyzdžiai: Viešbučio atsakymas. Raštai. Administratorės vietai užimti.
  Raštvedyba, pavyzdys(7 puslapiai)
  2007-03-21
 • Kursinio darbo rengimo metodika

  Įvadas. Kursinio darbo rengimo metodika. Kursinio darbo rengimo etapai. Darbo plano rengimas. Darbo plano dalių aprašymas. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(9 puslapiai)
  2008-02-25
 • Kursinis darbas

  Kursinio darbo struktūra. Kursinio darbo rengimo etapai: Temos pasirinkimas, Literatūros paieška, Literatūros studijavimas, Plano sudarymas, Teksto rašymas. Kursinio darbo apipavidalinimo reikalavimai. Darbo pristatymas ir gynimas.
  Raštvedyba, referatas(13 puslapių)
  2005-06-09
 • Kursinis darbas (3)

  Kursinio darbo rašymas. Įvadas. Bendrieji reikalavimai. Kursinio darbo struktūra. Darbo pradžia. Įvado struktūra. Teorinė darbo dalis. Išvados ir rekomendacijos. Tyrimo rezultatų pristatymas. Literatūros sąrašo sudarymas.
  Raštvedyba, referatas(6 puslapiai)
  2008-01-03
 • Laiškų spausdinimas

  Standartinių ir oficialiųjų laiškų ruošimo būdai, laiškų spausdinimas, serijinių laiškų siuntimas, adresų spausdinimas ant vokų, etikečių spausdinimas.
  Raštvedyba, pavyzdys(4 puslapiai)
  2005-03-17
 • Lietuvos archyvų sistemos

  Valstybinė archyvų sistema. Valstybinės archyvų sistemos įstaigos. Lietuvoje veikia 5 (penki) specializuoti archyvai. Archyvų dokumentų saugojimo sąlygos. Informacinė sistema ir archyvų dokumentų panaudojimas. Aprašas. Istorinė pažyma. Informacinis raštas. Archyvinių dokumentų panaudojimas. Archyviniai dokumentų naudojimas, reglamentavimas. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo formos. Seimo archyvinių dokumentų panaudojimo tvarka.
  Raštvedyba, konspektas(7 puslapiai)
  2006-10-04
 • Mokslinės literatūros pateikimas raštu

  Įvadas. Rezultatų pateikimas raštu. Titulinis lapas. Santrauka. Turinys. Įvadas. Metodologija. Rezultatai. Išvados. Priedai. Autoriaus žodis. Padėkos. Rekomendacijos lentelėms sudaryti. Rekomendacijos grafikams sudaryti. Linijų grafikas. Stulpelių grafikas. Apskritimas/Skritulių grafikas. Histogramos. Piktogramos. Schemos. Galimi kiti grafiniai vaizdavimo būdai. Išvados.
  Raštvedyba, referatas(17 puslapių)
  2006-12-19
 • Motyvacinis laiškas

  Motyvacinis laiškas "Dėl vadybininko pareigų".
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2005-08-16
 • Motyvacinis laiškas (2)

  Motyvacinio laiško pavyzdys direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-01-18
 • Motyvacinis laiškas (3)

  Motyvacinio laiško pavyzdys (darbas vadybos/administravimo srityje).
  Raštvedyba, pavyzdys(1 puslapis)
  2006-05-17
 • Motyvacinis laiškas (4)

  Motyvacinis laiškas dėl personalo vadovo pareigų. Uždarosios akcinės bendrovės "Qwerty" direktoriui.
  Raštvedyba, namų darbas(1 puslapis)
  2010-03-23
Puslapyje rodyti po